O priamej demokracii na sídlisku Sásová-Rudlová. O peniazoch, ktoré sa v obvode rozdeľujú. O tom, ako sa o ne môžu občania uchádzať.

Priznám sa, že o fungovaní občianskych rád a výboroch mestských častí som nemal do mojej kandidatúry na poslanca mestského zastupiteľstva veľa informácií. Veľmi som ani nemal z kade. Dostať sa k zápisniciam alebo informáciám o činnosti týchto inštitúcií je takmer nemožné, čo je škoda, keďže na úrovni volebných obvodov sa rozdeľujú celkom zaujímavé financie.

sidlisko sasovaVýbor mestskej časti Rudlová-Sásová má v rozpočte na rok 2015 vyčlenených 28 436 eur. Málokto vie, že tieto financie sú určené na projekty v tomto volebnom obvode a v minulosti z nich boli financované akcie ako Mikuláš, Športový deň, akcie pre seniorov, atď.

Výbor mestskej časti je zložený z desiatich poslancov mestského zastupiteľstva za volebný obvod Rudlová-Sásová. V marci bolo prvé zasadnutie výboru. My, štyria poslanci Banskobystrickej alternatívy, sme navrhovali za predsedu Tomáša Štrbu. Sľubovali sme si od neho nový vietor, väčšie povedomie o činnosti výboru a občianskych rád, tak aby tento nástroj občianskej samosprávy využívalo čo najviac ľudí. O funkciu sa však uchádzal aj ďalší nezávislý poslanec Pavol Bielik, a tak po dohode obidvoch kandidátov bol poslanec Bielik zvolený jednohlasne za predsedu a Tomáš Štrba za podpredsedu.

Prvým signálom dobrej spolupráce tohto tandemu je zverejnenie formuláru, ktorý umožňuje žiadať o podporu na organizovanie akcií v obvode. Termín podania je do 13. apríla do 12:00, formuláre si môžete stiahnuť TU. Tento rok ešte neočakávam veľa nových žiadateľov, ale dúfam, že postupne sa o tejto možnosti dozvedia všetci aktívni občania.

Práve v priamej participácii občanov vidím budúcnosť demokracie. Či už prostredníctvom participtívneho rozpočtu alebo občianskych rád. Aj preto som na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva navrhol, aby sa peniaze na zbytočnú TV Hronka presunuli do mestských častí a na participatívny rozpočet. Bohužiaľ, môj návrh neprešiel, okrem poslancov Banskobystrickej alternatívy ho podporili iba nezávislí Pavol Bielik a Martin Klus. Zdržalo sa jedenásť poslancov a proti bolo sedem poslancov. (Nielen) Sásová mohla dostať o cca 7-tisíc eur viac, škoda…

Matej Bučko: TV Hronka je luxus, podporme radšej aktívnych občanovNa marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa schvaľoval rozpočet mesta Banská Bystrica na rok 2015. V rámci neho vyčlenilo vedenie 60-tisíc eur ročne na televíznu informovanosť o živote v meste pre TV Hronka. To je dvojnásobne viac ako dávala samospráva na regionálnu TV za primátora Gogolu, v minulom roku táto dotácia v rozpočte nebola. Nezávislý poslanec Matej Bučko zdôvodnil, prečo nepovažuje za vhodné dotovať verejnými peniazmi súkromnú televíziu s minimálnou sledovanosťou a dosahom. Naopak, navrhol presun prostriedkov na podporu aktívnych občanov. Prostriedky na regionálnu TV by mohli byť radšej využité na rozvoj pozitívneho občianskeho potenciálu v meste. „Navrhol som presun prostriedkov v sume 25-tisíc eur na mestské časti, 30-tisíc eur na participatívny rozpočet a 5-tisíc eur na podporu sociálnych služieb grantovým systémom. Bohužiaľ, môj návrh nemal dostatočnú podporu, aby bol schválený,“ hovorí Matej Bučko. Za hlasovalo 10 poslancov, proti sedem poslancov a zdržalo sa 11 poslancov. Za: Pavol Bielik, Matej Bučko, Hana Kasová, Pavol Katreniak, Martin Klus, Milan Lichý, Vladimír Pirošík, Ľudmila Priehodová, Lucia Skokanová, Tomáš ŠtrbaProti:Svetozár Dluholucký, Igor Kašper, Karol Konárik, Ľubica Laššáková, Marek Modranský, Ludvik Nábělek, Ján ŠaboZdržali sa:Katarína Čižmárová, Jakub Gajdošík, Daniel Karas, Matúš Molitoris, Ľubomír Motyčka, Marcel Pecník, Jozef Pikula, Vladimír Sklenka, Milan Smädo, Michal Škantár, Martin Turčan

Posted by Banskobystrická alternatíva on Thursday, 2 April 2015

Najbližšie zasadnutie výboru mestskej časti bude v stredu 15. apríla o 15:00 v budove Mestského úradu, miestnosti č.290. Zasadnutie je prístupné verejnosti. Posledne som sa pýtal, prečo VMČ Rudlová-Sásová zasadá v centre mesta a nie v Sásovej. Odpoveďou mi bolo, že „niekedy si spravíme výjazdové zasadnutie“, tak som sa zasmial, že snáď výjazdové zasadnutia sú tie v centre. Navrhol som priestory Komunitného centra v Sásovej a zasadnutia na sídlisku budem presadzovať. Neviem prečo by Sásovania, Rudlovania mali chodiť za svojimi poslancami do centra.

Ďalším dôležitým krokom bude začať zverejňovať pozvánky a zápisy z výboru. Informovanie o činnosti výboru trošku pokrivkáva, preklikať sa na stránke mesta k informáciám chce umenie.

Púchyová
V Sásovej je viditeľná najmä občianska rada Rudlová-Sásová II na čele s predsedkyňou Elenou Púchyovou.

Ešte väčšia informačná hmla je okolo občianskych rád, ktoré sú poradným orgánom Výboru. Iba vďaka kandidatúre som sa dozvedel, že Rudlová-Sásová má občianske rady až dve. O tej s poradovým číslom I., ktorá má reprezentovať „dolné“ sídlisko, som nikdy ako občan nepočul. Nevravím, že nič nerobia, ale informovanie o ich činnosti mi chýba.

Občianske rady sú zložené z občanov, ale ako presne sa stať ich členom je záhadou. Podľa štatútu občianskych rád, volí členov výbor, teda poslanci. Následne si členovia občianskych rád zvolia predsedu. V praxi by to teda malo fungovať tak, že my, poslanci, odsúhlasime členov občianskych rád a tí si následne zvolia predsedu. V realite si však už občianske rady predsedov zvolili – na zasadnutiach, ktorých pozvánky neboli nikde zverejnené (ak áno, zaujímalo by ma kde). Podľa štatútu by mali občianske rady raz za polrok zverejniť správu o činnosti občianskej rady, inak OR kvôli nečinnosti zaniká. Na internete nič také nenájdete.

Preto budem na najbližšom zasadnutí VMČ presadzovať, aby sa štatút občianskych rád začal dôsledne dodržiavať, a aby všetky dokumenty boli zverejňované na internetovej stránke mesta.

A budem rád, ak sa na základe tohto blogu objavia ďalší záujemcovia o prácu v občianskych radách. Či už na „dolnom“ alebo na „hornom“ sídlisku. Do pozornosti dávam aj možnosť vzniku ďalších občianskych rád, ich počet je podľa štatútu neobmedzený. Musí mať však aspoň troch členov. V prípade akéhokoľvek záujmu ma neváhajte kontaktovať na mail info@matejbucko.sk.

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.