V priebehu decembra Mesto Banská Bystrica schválilo svoj budúcoročný rozpočet. Jeho  súčasťou je pochopiteľne aj oblasť informačných technológií. Práve pri tejto oblasti sa v tomto blogu pristavím. Niektoré položky z kategórie IT totiž nepovažujem za dostatočne vysvetlené.

V blogu sa pozrieme na tieto témy:

 • upgrade informačného systému Mesta
 • poddimenzovaný stav na oddelení IT mestského úradu
 • výdavky na tzv. SMART technológie
 • webstránka mesta
 • projekt OGP
 • kamerový systém mestskej polície

O témach som diskutoval so zástupcami mestského úradu, jednak na rokovaniach komisií príp. aj emailom. V nasledujúcich riadkoch túto komunikáciu skúsim zreprodukovať.

Upgrade informačného systému (IS)

Moja otázka: v návrhu na rozpočet sa na poslednú chvíľu objavila položka – upgrade informačného systému mesta (58 000 eur, pripomienka MsÚ č. 2). Môže, prosím, mestský úrad upresniť, aké nové funkcie po upgrade pribudnú, akú má táto aktualizácia dokumentáciu?

Ja v práci tiež pracujem s informačnými systémami, a keď sa robí upgrade, tak ten má svoju špecifikáciu, čo sa aktualizuje, prečo a aké funkcie pribudnú.

Táto téme sa objavila v rozpočte na poslednú chvíľu a nebola predmetom rokovania komisie pre modernú samosprávu. Ak by tomu tak bolo, otvoril by som tému, či aktualizované funkcie IS nenahradiť modulárne, ktoré by sa na hlavný systém pripáíjali pomocou API.

 • Dátum zaslania otázky: 10.12.2023
 • Odpoveď Mesta: zatiaľ neprišla

Môj dodatočný komentár:  Ide o to, že, Banská Bystrica má údržbu informačného systému dlhodobo predplatenú. Predpokladám, že jej súčasťou sú aj bezpečnostné aktualuzácie. Nerozumiem, prečo potrebujeme systém obnoviť dodatočným upgradom, za ktorý si treba zaplatiť zvlášť.

Predpokladám, že sa jedná o informačný systém, ktorý spravuje  spoločnosť Cora Geo s.r.o.

Poddimenzované stavy na IT oddelení Mesta

Dňa 26.10.2023 rokovala mestská komisia pre modernú samosprávu. Na stretnutie mal prísť aj vedúci IT oddelenia, pán Hlavatý.  Ten ale 15 minút pred zasadnutím poslal ospravedlňujúci email so šokujúcim svedectvom o finančných pomeroch na úrade. Email uvádzam v neskrátenom a neupravovanom znení, tak, ako je aj súčasťou zápisnice.

Pán Hlavatý, vedúci IT oddeelenia:

Zaroven v zmysle mojich predoslych prispevkov by som Vas chcel poziadat o podporu pri budovani IT infrastruktury mesta, ktora je zakladom smart rieseni. Neustale zapasime s nedostatkom financnych aj ludskych zdrojov. Legislativne poziadavky, ktore su pre mesto prioritne, neustale rastu a mesto ich musi plnit bez podpory z centralnych organov statnej spravy. Tieto ulohy statna sprava kontroluje a hrozi vysokymi financnymi pokutami. Nase oddelenie priamo zodpoveda za plnenie tychto odborne coraz narocnejsich uloh, ktore suvisia s elektronizaciou stale sirsieho spektra procesov z roznych odborov.

V najblizsom obdobi nas cakaju narocne infrastrukturne projekty, ktore budu vysoko prekracovat ramec kazdorocnych financnych prostriedkov zabezpecujucich legislativny upgrade a udrzbu IT systemov.

1. sa jedna o ukoncenie podpory OS Windows 10 v oktobri 2015. Do tejto doby musi prebehnut
upgrade cca 500 ks PC na Windows 11, co pri momentalnych poziadavkach pre tento OS
znamena vymenu HW
2. kapacitMCEPASTEBIN%a sietovej infrastruktury je na hornej hranici hlavne zasluhou kamerovych systemov.
Dalsie navysovanie prenosovej kapacitu bude vyzadovat technologicky upgrade sietovej
infrastruktury.
…V tejto oblasti bude potrebne pomoct pri komunikacii s MsZ pri schvalovani rtozpoctov.

Pri diskusiách o rozpočte som si na tento list spomenul a konfrontoval som mestský úrad (ako aj členov ekonomickej komisie)  s jej obsahom.

Z oslovených členov téma zaujala poslanca Pavla Katreniaka. Ten ju urgoval aj na mestských zasadnutiach (komisia pre ekonomiku a mestská rada). Odpoveď z mesta bola ale podľa jeho slov záporná (Mesto nesúhlasilo s požiadavkou IT oddelenia resp. sa k nej ani nevedeli vyjadriť). Pán Katreniak musel mestskému úradu dokonca pripomínať, že nejde o požiadavaku jedného obyvateľa (mňa) ale o list vedúceho IT oddelenia Mesta. Na ďalšie naliehanie mi napokon odpísala pani Detková (oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz):

Mesto uvažuje nad financovaním prostredníctvom operatívneho leasingu na uvedené účely. Po vyhodnotení finančných dopadov vyplývajúcich z operatívneho leasingu budú tieto dopady zapojené do rozpočtu prostredníctvom zmeny rozpočtu v priebehu roka 2024 a prípadne roka 2025

Myslím, že isté slová o lízingu spomínal aj pán Hlavatý na predchádzajúcom rokovaní dňa 23.11.2023.

Mne sa takéto riešenie nepozdávalo. O lízingu sa iba uvažovalo (nebolo o ňom v tom momente rozhodnuté). Ja rozumiem, že konkrétne finančné dopady sa nedajú dopredu presne určiť, ale to predsa platí aj o ostatných rozvojových položkách rozpočtu.

Na Mesto som zaslal ďalší email:

Navrhujem zameniť priority… Medzi riadne výdavky nech sa započítajú požiadavky IT oddelenia a z lísingu nech sa dofinancuje projekt Moredné technológie 2. Táto aktivita podľa mňa počká,  prioritou by podľa mńa malo byť to, aby malo oddelenie IT na mestskom úrade bezstresové podmienky na prácu.

Pripomienku vzniesol aj poslanec Pavol Katreniak, a to oficiálnou cestou (v pripomienkovom konaní):

Prípomienka: Návrh výdavkov na digitalizáciu doplniť o výdavok požadovaný odborným útvarom IT odd. mestského úradu

Mesto tentokrát zareagovalo pozitívne:

Vyhodnotenie pripomienky zo strany Mesta: Krytie požadovaného výdavku avizovaného odborným útvarom OIT bude zabezpečené prostredníctvom akceptovania pripomienky odd. rozpočtu a ekonomických analýz.

To vyznieva ako šťastný koniec, ale predsa len to tak nie je. Na úrad som poslal ďalší email:

Vo vyhodnotení pripomienok chýba upresnenie, akým spôsobom sa pripomienka zakceptuje. Spomína sa len akýsi odkaz na pripomienky samotného MsÚ ( odd. rozpočtu a ekonomických analýz), ale chýba konkrétne číslo danej pripomienky. Pán Hlavatý z IT oddelenia MsÚ pritom upozorňuje na iné veci, ako sa spomínajú vo vyhodnotení. Upozorňuje na chýbajúci hardvér a softvér, na nedostatok pracovných síl. Mestu pribúdajú povinnosti v oblasti IT a zo stranu štátu hrozia pokuty. Tieto poznatky nie sú zohľadnené ani v jednej pripomienke oddelenia rozpočtu (aspoň to z nich nie je zrejmé).

 • Dátum zaslania dodatočnej otázky: 11.12.2023
 • Odpoveď: ešte neprišla

Tzv. internet vecí a SMART riešenia

Počas diskusií o rozpočte som poslal otázky aj ku tejto téme.

Otázka (27.11.2023): bežné výdavky cca 1 100 000 eur (projekt SMART cities, internet vecí) – môže sa upresniť, prečo je na aktivitu naplánovaná taká vysoká suma a to v bežných výdavkoch (teda nie investičných, kapitálových)? Sú tieto výdavky niekde rozpísané aj konkrétnejšie?

(K otázke sa pridal aj predseda Komisie MsZ pre modernú samosprávu David Kapusta).

Odpoveď mestského úradu (4.12.2023): Jedná sa o projekt Moderné technológie II., v rámci ktorého sú rozpočtované aj bežné výdavky (mzdy, služby) s krytím z EÚ zdrojov. V prípade nedostupnosti externých zdrojov budú tieto EÚ zdroje v priebehu roka 2024 v rozpočte zaviazané. Súčasťou návrhu rozpočtu je projekt Moderné technológie II. a projekt Inteligentné križovatky (ide o riešenie ďalších križovatiek), ktorého súčasťou sú bežné aj kapitálové výdavky. Na jeho financovanie sú naviazané zdroje krytia z EÚ zdrojov, úverových zdrojov, aj vlastných zdrojov mestského rozpočtu. Na projekt Inteligentné križovatky je v rámci návrhu rozpočtu 2024 rozpočtovaná projektová dokumentácia v sume 100 000 €. Ďalšie výdavky tohto projektu sú súčasťou ďalších výhľadových rokov.

Moja doplňujúca otázka: Ak tomu správne rozumiem, investícia z eurofondov nevyšla a teraz sa to ide preplácať z rozpočtu? .Podľa mňa treba upraviť tabuľku v danom podprograme, (píše sa v nej, že budúci rok sa uskutoční 0 projektov). Ak je rozpočet naozaj taký napnutý, mohla radšej prebehnúť diskusia, či nerozdeliť investíciu na viac rokov.

 • Dátum zaslania otázky: 11.12.2023
 • Odpoveď: ešte neprišla

Tému som urgoval aj mimo diskusií o rozpočte. Prostredníctom info-zákona mi totiž úrad bol odpísal, že prvý projekt inteligentných križovatiek je už (v zmysle zmluvy) dokončený a prevzatý bez vád (stalo sa tak už 31.8.2023).

Otázka – Ku projektu sa má dopracovať aj akýsi online portál s dátami zo semaforov. Momentálne (podľa Vašich vyjadrení) ešte prebieha analýza, ktoré dáta sa na portáli zv.erejnia,

Touto žiadosťou by som sa chcel ešte dopýtať na niektoré body:

 • môže mestský úrad prizvať verejnosť a našu komisiu ku analýze, ktoré dáta budú publikované a ktoré nie? Ide výlučne o právnické otázky z pohľadu GDPR alebo sa prihliada aj na efektivitu (ktoré dáta majú prioritu a ktoré nie)?
 • bude súčasťou portálu aj cestovný poriadok?
 • do akej miery je už portál pripravený (naprogramovaný, zakúpený)? Je už celé riešenei hotové a ide už len o to, naplniť ho dátami?
 • Dátum zaslania otázky: 27.11.2023
 • Odpoveď: ešte neprišla

PS: ohľadom portálu a publikovania dát z inteligentných semaforov som sa pýtal aj na zasadnutí komisie dňa 15.10.2023. Viceprimátor Gajdošík mi odpovedal, že tak, ako má projekt načítaný on, by dáta mali byť pre verejnosť k dispozícii k ukončeniu eurofondového projektu, teda ku augustu 2023. Zároveń ma ale upozornil, že otázky by som mal poslať aj emailom, aby mi úrad odpovedal presnejšie. Na spomenutú otázku z 27.11. mi ale zatiaľ žiadna odpoveď neprišla (emailovú otázku som ale neadresoval pánovi viceprimátorovi, ale pani prednostke a vedeniu IT oddelenia). Na webstránke mesta ani v štátnej sekcii egov zatiaľ neviem nájsť žiadne datasety ohľadom projektu inteligentných križovatiek.

OGP – otvorené vládnutie

V dokumentoch rozpočtu chýba vysvetlenie, na čo konkrétne pôjde suma 32 000 (v súvilosti s „projektmi OGP“). Chýba aj zaradenie položky do nejakej kapitoly.

 • Dátum zaslania otázky: 11.12.2023
 • Odpoveď: ešte neprišla

Záhada miznúceho kamerového systému

Prevádzka bezpečnostných kamier je pre Mesto pomerne nákladná. O tejto téme sa diskutovalo aj v septembri na rokovaní Komisie pre modernú samosprávu. Prestavitelia Mesta nám povedali, že v roku 2024 vyprší súčasná zmuva o prevádzke, teda sa bude diskutovať o budúcnosti systému.

Z nejakej rozsiahlejšej diskusie napokon vzišlo, aspoň pre rok 2024. Radnica v rozpočte osekala výdavky na kamery.

Čísla z materiálov rozpočtu:

 • očakávané výdavky v roku 2023: 260 900
 • pôvodne plánované výdavky na rok 2024: 311 166
 • výsledné plánované výdavky na rok 2024 po zapracovaní pripomienok: 196 166

Zaujímavé by bolo zistiť, z akého popudu sa k takémuto kroku pristúpilo. Zníženie výdavkov totiž navrhol Klub nezávislých poslancov (de facto tím Jána Noska z volebného obdobia). Radnica ich pripomienky akoby obratom odsúhlasila. Nikde v materiáloch som nenašiel k tomuto kroku nejakú rozpravu, nejakú argumentáciu, aký dopad bude mať takéto zníženie na vyhodnotenie priestupkov a trestných činov.

Uplynulý rok Ján Nosko opakovane zdôraznil, že úrady by sa mali rozhodovať na základe dát a diskusie . Podľa mňa sa radnica tohto cieľa nemala vzdať a kamerový systém ohodnotiť nejako konkrétnejšie.

Zaujímavý je aj komentár Jána Noska po ponížení výdavkov na kamerový systém:

V zákazke nie je žiadna „vata“. Všetky výdavky budú musieť byť predmetom rokovaní s dodávateľom kamerového systému.

Predpokladám, že zákazka je dohodnutá prostredníctvom rámcovej zmluvy, inak by nebolo možné výdavky ponížiť bez súhlasu dodávateľa.

Financovanie webstránky mesta

Otázka (20.11.2023) – Aká suma je vyčlenená na prevádzku (a doplnenie funkcií) webstránky mesta na rok 2024?

Odpoveď (23.11.2023)  – vedúci IT oddelenia Alexander Hlavatý: nové funkcie sa budú pridávať len ak nejaké odborné oddelenie požiada o nejakú novú funkčnosť, ktorá tam doteraz nie je. Teda nejaký veľký rozvoj sa neplánuje. K novinkám dôjde skôr vtedy, keď z nejakého iného projektu vyplynie povinnosť zverejňovať dáta na našej stránke.

Ďalšie otázky

V rámci emailovej komunikácie som sa spýtal aj na témy, ktoré vo svojom predchodozm emaily spomínal aj vedúci IT oddelenia pán Alexander Hlavatý:

 • Aká suma je vyčlenená na avizovaný upgrade cca 500 ks PC na Windows 11?
 • Aká suma je vyčlenená na avizovaný technologický upgrade sieťovej infraštruktúry?
 • Dátum zaslania otázky: 20.11.2023
 • Odpoveď: ešte neprišla

Prvok 3.2.3: Ekologická a udržateľná doprava

Otázka (27.11.2023) – Môže sa upresniť, aké konkrétne aktivity sú na rok 2024 naplánované (kapitálové výddavky cca 150 000 eur)?

Odpoveď Mesta (4.12.2023): Sú to zdroje alokované na výdavky súvisiace s parkovacou politikou.

Poznámky na okraj

 • istá príleťžitosť na otvorenie otázok bola 23.11.2023. Vtedy rokovali mestské komisie s úradom ohľadom rozpočtu. Na niektoré  témy som sa spýtal a na niektoré nie.   Ale aj na tie, na ktoré som zabudol, mi mohol úrad odpovedať dodatočne. Ako vyplýva z blogu, niektoré otázky sa nedalo spýtať skôr, než bol zverejnený konkrétny návrh na rozpočet resp. vyhodnotenie pripomienok. Oba materiály boli publikované až po spomenutom zasadnutí komisie.
 • Komisia MsZ pre modernú samosprávu teda o rozpočte rokovala dňa 23.11.2023 ale nebola uznášaniaschopná. Ja som sa vyjadril PROTI uzneseniu (o zobratí správy na vedomie). Prekážalo mi totiž, že sme predostrený materiál nedostali dopredu. Mestský úrad tento problém vysvetlil tým, že pracovníci boli v časovom strese, lebo do poslednej chvíle čakali na čísla od štátnych orgánov. Viacerí diskutujúci (Hana Kasová, Tomáš Sobota na MsZ, resp. aj ja) navrhli, aby sa pri zostavovaní budúcoročných rozpočtov postupovalo trochu inak. Istý zásobník projektov sa môže pripraviť dopredu, pričom týmto projektom sa priradia aj priorita. Potom sa už v decembri nemusí diskutovať, aká aktivita by mala dostať prednosť. Projekty sa jednoducho vytiahnu zo zásobníka podľa finančných možností mesta. Predstavitelia mesta s takýmto návrhom súhlasili. O príprave akýchsi ročných akčných plánov v budúcnosti napokon hovorili aj zástupcovia mesta (napr, na rokovaní Komisie pre moderný samosprávu v októbri 2023).
 • Emailové otázky som adresoval mestskému úradu a na vedomie aj členom komisii (pre ekonomiku resp. modernú samosprávu). Emailové adresy jednotlivých členov  zverejnené nie sú, preto v príp. ekonomickej komisie som kontaktoval len členov z radov poslancov. Podľa mňa by sa mali zverejňovať kontaktné údaje tak, aby bolo možné zasielať správy všetkým členom tej-ktorej komisie.
 • Ilustračný obrázok – zdroj – materiály mesta (prijímy mestského rozpočtu)

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.