Slnečné počasie nám ešte sčasti pripomína letné dni, no jeseň sa nezadržateľne blíži. Hoci som sa na chvíľu odmlčal, aj počas leta sme naplno pracovali na mnohých projektoch. Autobusová stanica nám rastie do výšky a vyzerá to tak, že aj odbory na ministerstvách sa po dlhej dobe začali hýbať. Znamená to, že by sa konečne mohli pohnúť naše zámery v oblasti realizácie projektov na výstavbu cyklotrás a iných.

Venujeme sa všetkým častiam mesta

Po letnej pauze sme v utorok úspešne absolvovali 12. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Okrem iných zámerov bola jednou z tém výstavba mosta v Iliaši. Som presvedčený, že je to krok nevyhnutný, aj keď, finančne náročný.  A aj napriek tomu, že ide o malú mestskú časť s nízkym počtom obyvateľov, viem, že sme sa rozhodli správne.  Máme vypracovanú projektovú dokumentáciu, vyčlenené finančné prostriedky, môžeme začať súťažiť dodávateľa tejto investičnej akcie…

Unknown

Sme jediné krajské mesto, ktoré nemá protipovodňové opatrenia

V lete sme spolu s odbornými útvarmi rokovali s Národnou diaľničnou spoločnosťou o výstavbe protihlukovej steny v Radvani. Predstavili nám jej technické i estetické detaily. Verím, že aj po súčasných zmenách, ktoré v NDS nastali, nadobudne projekt rýchly spád a čoskoro budeme môcť v meste ohlásiť aj túto investíciu. Mala by sa realizovať súčasne so štyrmi úsekmi  protipovodňových opatrení, ktoré nám na augustovom stretnutí prezentovali vodári. Pôjde o náročný proces majetkovo-právnych vysporiadaní, stavebných povolení, no my sme pripravení byť súčinní a vyjsť všetkým zainteresovaným stranám maximálne v ústrety.

Unknown

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.