Poslanec Igor Kašper vo svojom poslednom blogu zatajil niekoľko dôležitých faktov. V ich svetle dlh mesta nevyzerá až tak ružovo, ako ho predseda finančnej komisie prezentuje. 

BB-dlh
V porovnaní s katastrofálne hospodáriacimi krajskými mestami je na tom B. Bystrica dobre. Horšie to je v celkovom porovnaní miest Slovenska.

Igor Kašper pri dokazovaní dobrej dlhovej kondície mesta odkazuje na Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky (INEKO). „Banská Bystrica patrí v porovnaní s ostatnými krajskými mestami medzi samosprávy s najnižšou úrovňou celkového dlhu ku koncu roka 2014,“ píše poslanec klubu SMER-SD vo svojom blogu.

Bohužiaľ, porovnanie s krajskými mestami je víťazstvom jednookého medzi slepými. Spomedzi 134 najväčších miest Slovenska neobstála Banská Bystrica nijako ohurujúco a umiestnila sa na 85. mieste.

Čo je však podstatné, samotné INEKO upozorňuje: V uvádzanom dlhu nemusia byť zachytené celé zadlženie obcí, a to v prípade, ak dlh „skrývajú“ napr. prostredníctvom dcérskych firiem, PPP projektov či dodávateľských úverov.

A sme doma. Dcérske spoločnosti mesta MBB a.s. (99,53% akcií vlastní mesto Banská Bystrica, 0,47% BPM s.r.o.) a Bytový podnik mesta s.r.o. (100% vlastník mesto Banská Bystrica) vytvárajú ďalší dlh, ktorý sa štatisticky do celkového dlhu samosprávy neráta.

radnica
Dlh mesta je skrytý aj v mestských spoločnostiach. Dcérska akciovka ručí za pôžičky aj historickou Radnicou a Barbakanom.

V praxi však MBB ručí za svoje dlhy budovami historickej Radnice na Námestí SNP, budovou Barbakanu či pozemkami v priemyselnom parku Šalková-Majer. Keby prišlo na lámanie chleba a dcérske spoločnosti by sa dostali do problémov, samospráva by musela ich dlhy potiahnuť, aby o historické klenoty mesto neprišlo.

A aké sú dlhy mestských spoločností? Podľa účtovných uzávierok predstavujú záväzky MBB sumu 7,4 milióna eur a záväzky BPM s.r.o. sumu 5,3 milióna eur.

Bystrica teda vôbec nepatrí k samosprávam s najnižšou úrovňou celkového dlhu, keďže ako ukazuje rebríček INEKO, lepšie je na tom až 84 miest na Slovensku. A ešte horšie by v rebríčku obstála, keby neskrývala svoje dlhy v dcérskych spoločnostiach.

Podľa poslanca Kašpera je aktuálny dlh vo výške 12,95 mil. eur. To je 24% príjmov mesta za minulý rok. Ak ku tomu prirátame dlhy mestských spoločností , tak to predstavuje 48,35% celkových príjmov. To je už číslo, ktoré sa nebezpečne blíži k zákonnému limitu 60%.

Oceňujem snahu poslaneckého kolegu priniesť osvetu, čo sa týka hospodárenia mesta. Má na to odborné predpoklady. Táto osveta by však mala byť založená na reálnych číslach a nemala by farbiť realitu do ružova. Do budúcnosti by k lepšej informovanosti mohlo prispieť aj presadenie 5. opatrenia Správnych kandidátov, ktoré sa týka informovania o hospodárení samosprávy. Občania by mali mať možnosť prehľadne zistiť v akom stave sa nachádza hospodárenie samosprávy a jej dcérskych spoločností.

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.