Tak sme sa dočkali Noskovej kandidatúry. Bez prekvapenia: bude pokračovať. Bez prekvapenia je aj odpočet práce uplynulého volebného obdobia. Očakával by som poctivejší prístup k odpočtu. Keď som hľadal na webe volebný program na roky 2018 až 2022 zobrazilo sa mi: „Stránka, ktorú hľadáte sa na webe nenachádza.“  Tak som odkázaný na aktuálnu stránku, kde je selektívny výpočet „našich projektov“. A tam som pochopil, že sa ten odpočet ani nedá poctivo urobiť, lebo už na začiatku chýbal merateľný cieľ.

Napríklad doprava: môžeme vyčísliť tony asfaltu. Je ale otázne, či veľké číslo znamená vyššiu kvalitu. Kvalitu MHD je možné merať počtom prepravených osôb, nie počtom najazdených kilometrov. Ak je MHD atraktívna a kvalitná, využíva ju viac ľudí. Zvýšil alebo znížil sa počet prepravených osôb v MHD? Podľa niektorých zdrojov počet prepravených osôb stále klesá. Ale je vôbec viac prepravených osôb v MHD cieľom aktuálneho vedenia mesta? Nevieme.

Alebo „Zelené mesto“: prezentovať revitalizáciu vnútroblokov ako „zelené opatrenie“, po ktorej je betónových plôch viac ako pre ňou, je pomýlené. Znova nemáme merateľný ukazovateľ. Ale to by súčasné vedenie mesta muselo vedieť, že existuje niečo také ako uhlíková stopa mesta. A že sa dá zmerať. A že sa dajú realizovať opatrenia na jej zníženie. Bolo to cieľom primátora? Nevieme. Tzv. „zelené“ opatrenia sú pre primátora len vynútené tlakom zvonka a lacným  marketingom. Dobrým príkladom je prezentácia riešenia „jamy pre úradom“. Najskôr sú parkovacie miesta pre autá, nasledujú kancelárie a potom obchody. No a bude aj zelená strecha a fotovoltaika.

Rozumné hospodárenie – znova bez merateľného ukazovateľa. A pritom v ekonomike je to celkom jednoduché zmerať. Zadlžuje sa mesto viac alebo menej? Viac. Dobre, dlh nemusí byť nevyhnute zlý, ak prinesie úžitok v budúcnosti. Hovorí sa tomu: hodnota za peniaze. Máme takú autoritu, ktorá potvrdí zmysluplnosť zadlžovania mesta?

Pracovné príležitosti – konečne jeden bod volebného programu, ktorý sa dá jednoznačne vyhodnotiť. Nič.

Komunikácia s obyvateľmi – uznávam, že sa to ťažko meria. Ale prizývať občanov k participácii na obnove mestského parku po tom, ako sa primátorovi nepodarilo silovo presadiť svoje riešenie proti vôli aktívnych obyvateľov, je falošné a pokrytecké. Ukážkou primátorovej predstavy o participácii je aj Námestie Slobody. Pýtal sa nás, ako si ho predstavujeme. Chceli sme zeleň a oddychové miesta. Mesiace mlčal. Potom nám predstavil parkovací dom.

Mesto, ktoré sa oplatí vidieť – znova bez merateľného ukazovateľa. A pritom sú na to štandardné nástroje. Stúpa alebo klesá počet prenocovaní turistov v Bystrici? Je cieľom primátora tento počet zvýšiť? Malo by byť. A čo preto urobil? Aha, zrekonštruoval dve fontány. Na krajské mesto dosť málo.

Základné posolstvo z oznámenia ďalšej Noskovej kandidatúry je: budem pokračovať. Žiadne nové impulzy, žiadne inovácie. Bude len pokračovať. V údržbe. Lebo to, čo robil doteraz sa inak nazvať nedá. Udržiava stav vecí, žiadny rozvoj. A ani s ním nedokáže prísť. Nemá víziu, bude len pokračovať. V údržbe.

Predstavte si viac.

Predstavte si mesto, ktoré mladne.

Predstavte si mesto, kde stúpa počet obyvateľov, lebo je to atraktívne miesto pre život.

Predstavte si  mesto, kde sa stavajú byty pre mladé rodiny.

Predstavte si mesto, kde väčšina ľudí jazdí MHD a ulice slúžia ľudom.

Predstavte si mesto, kde dýchate čistí vzduch a prostredie okolo vášho domu tvorí pestrá mozaika zelených plôch a zdravých stromov.

Predstavte si mesto, kde máte slovo pri správe mesta a úrad slúži ľuďom.

Predstavte si mesto, o ktorom sa rozpráva a vy ste na to hrdý.

Predstavte si to a s touto predstavou vkročte v októbri do volebnej miestnosti. Jeden jediný hlas, ten váš, má zmysel v meste, v ktorom žijeme. Bystrica môže byť iná.

Noskov tím bude len pokračovať. Ak budeme robiť len to, čo sme robili doteraz, budeme mať len to, čo sme mali doteraz. Bystrica má na viac.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen komisie MsZ pre vzdalávanie so záujmom o veci verejné