O myslení a fungovaní komunálneho politika Igora Kašpera nám veľa napovie aj to, ako to chodí v rámci Občianskej rady (OR) na Pršianskej terase, ktorá je zložená prevažne z kamarátov mestského poslanca a kandidáta na primátora Igora Kašpera. Jeden z členov OR a zároveň aj kamarát Igora Kašpera je tiež majiteľom pozemku, ktorý patril pôvodne mestu …

Kašper si sám vyberá členov Občianskej rady

V marci 2015, v čase kreovania nových Občianskych rád (OR) po komunálnych voľbách 2014, bol na internete publikovaný článok, ktorý kriticky poukazoval na mestských poslancov Smäda a Kašpera a ich pomýlenú predstavu o tom, kto má rozhodovať o členoch OR. Autor článku tu píše:

Úlohou občianskych rád (OR) je byť akousi spojkou medzi občanmi v jednotlivých mestských častiach a poslancami za daný volebný obvod a plní úlohu poradného orgánu Výboru mestskej časti, ktorý je zložený výlučne z poslancov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že fungujú naozaj na občianskom princípe a je to dobrý nástroj priameho rozhodovania. Ale len na prvý pohľad.

Už pri formovaní OR vzniká prvý rozpor, keď jej členov síce navrhujú občania v mestskej časti, ale volia ich poslanci volebného obvodu. Pokiaľ si teda poslanci do občianskej rady dosadia „poslušných“ občanov, bude sa im počas celého volebného obdobia lepšie žiť. Prečo by teda mali poslanci schváliť takých členov OR, ktorí budú bojovať proti zlým rozhodnutiam a nebodaj kritizovať ich prácu?“ … V Radvani nastala na jednu stranu potešujúca situácia, kedy záujem o členstvo v OR prejavilo približne 30 občanov, no hlasovanie o zložení OR vyzeralo asi tak, že poslanec Igor Kašper zobral zoznam kandidátov s dovetkom, že si z nich vyberú. Nevylúčil, že schvália všetkých a uvidí sa kto v OR vydrží.“

Podľa zápisnice, na stretnutí OR Pršianska terasa, ktorá sa konala dňa 12.2.2015, upozornil mestský poslanec Igor Kašper prítomných členov OR, prevažne svojich kamarátov, na „rôznych aktivistov, ktorí bojkotujú prácu serióznych OR.“ Kašper teda varoval tých členov OR, ktorých schválil on sám, pred ľuďmi z vonku, ktorí by náhodou prejavili záujem o činnosť OR a mohli by byť teda ku práci OR alebo ku nemu samému ako poslancovi kritickí.

Ak nie si Kašperov kamarát, máš smolu

Minulý rok v jeseni sa jeden z členov OR na Pršianskej terase vzdal členstva v nej. Podľa štatútu OR mali obyvatelia Pršianskej terasy navrhnúť nového člena Rady. Ako to prebehlo v reáli?

V roku 2017 som sa zúčastnila všetkých OR a dlhodobo som prejavovala eminentný záujem o činnosť OR, pretože som chcela, aby sa veci na Pršianskej terase pohli k lepšiemu.

Počas rokovania OR, kedy sa mal vybrať jej nový člen, mi všetci prítomní členovia OR , prevažne kamaráti Igora Kašpera, oznámili, že si neželajú, aby som sa stala členom OR na Pršianskej terase a že so mnou odmietajú spolupracovať. Následne o tom jednohlasne hlasovali. Bolo mi to smiešne, lebo podľa štatútu OR: „Členov OR navrhujú obyvatelia príslušnej mestskej časti.“ Proti mne hlasovali výlučne členovia OR, lebo žiadni iní obyvatelia tam neboli. Kto by sa totiž chodil pozerať na nástenku, kde oznam o konaní OR visí, že? Podľa mňa aj tu platí staré známe heslo, keď nechcem, aby sa niekto o niečom dozvedel, vyvesím oznam na nástenku. Pritom OR má aj facebook. Prečo ho už vtedy nepoužívala na oznámenie termínu konania OR širokej verejnosti, to neviem.

Vtom vošiel  do miestnosti, kde sa práve konala OR, istý pán a prítomný mestský poslanec a neúspešný kandidát na župana a súčasný kandidát na primátora Igor Kašper ho predstavil ako pána Oška a navrhol ho za nového člena OR. Všetci prítomní členovia OR Kašperov návrh jednohlasne schválili. Bez akýchkoľvek otázok a pripomienok. Proste bezvýhradná dôvera voči pánovi Kašperovi.

Pán Oško je rodinným priateľom Igora Kašpera. Keď som sa ho následne pýtala, odkiaľ vedel, že kedy sa koná OR a že sa bude rozhodovať o jej novom členovi, tak mi odpovedal, že to vedel od pána Kašpera a že už dlhšiu dobu spolu riešili, že by sa pán Oško stal členom OR. Pána Oška som nikdy predtým na OR nevidela, až teraz po prvýkrát…

A čo ostatní členovia OR? Ako som už spomínala, takmer všetci si s pánom poslancom Kašperom tykajú a sú dobrí kamaráti…

Ja sa s pánom poslancom Kašperom nekamarátim a navyše som k nemu aj kritická. A to sa asi neodpúšťa, a v Občianskej rade na Pršianskej terase už vôbec nie.

A navyše mi ešte členovia OR vyčítali, že by som im svojim členstvom v OR narušila ich dobre zabehnutú partiu…..

Chápete tú absurdnosť? Členovia OR, ktorá by tu v prvom rade mala byť pre občanov a mala by fungovať maximálne transparentne a otvorene, si neželajú, aby im iný občan, ktorý nie je kamarát s Igorom Kašperom, narušil partiu …

To všetko, ako inak, s tichým súhlasom kandidáta na primátora a mestského poslanca Igora Kašpera.

Za všetko hovorí aj tento mail, ktorý mi napísal  člen OR a veľký obdivovateľ Igora Kašpera, Michal Cibula:

Žiadam Vás pani Súlovcová, aby ste si svoje komplexy menejcennosti liečila u psychiatra a láskavo mňa aj ostatných členov neťahala do blogov o pánovi Igorovi Kašperovi, nakoľko si takto liečite susedský spor a závisť voči poslancom a členom Občianskej rady Pršianska terasa. … poprosím dištancujte sa od stretnutí s našou OR, buďte tak láskavá, nerobí toto dobrú atmosféru: ďakujem za pochopenie.“

A toto nebol jediný urážlivý mail, ktorý som dostala od člena OR na Pršianskej terase. Následne som si povedala, že sa už viac nenechám od OR takto primitívne urážať a prestala som na jej zasadnutia chodiť.

Občianska rada zložená z Kašperových kamarátov

Tu je zoznam členov OR na Pršianskej terase:

predseda: Roman Kostúr (dlhoročný kamarát Igora Kašpera) – keď som ho ako predsedu OR z pozície  občana mesta opakovane žiadala mailom o poskytnutie informácií ohľadom financovania akcií organizovaných OR, na ktoré mám ako občan právo, vôbec  na moje maily nereagoval a na ulici ma dokonca prestal zdraviť. Mimochodom pán Kostúr je zamestnancom MsÚ, kde pôsobí ako vedúci technicko- prevádzkového oddelenia. Priznám sa, že od človeka plateného z našich daní,  som čakala vyššiu politickú kultúru.
Jarmila Turoňová (blízka rodinná priateľka Igora Kašpera), Peter Príč, Eva Krchňavá, Dušan Hraško (dlhoročný kamarát Igora Kašpera), Ján Filadelfi, Michal Cibula (dlhoročný kamarát Igora Kašpera a jeho veľký podporovateľ vo všetkých voľbách, v ktorých kandiduje) Danka Blehová (zúčastnila sa Kašperovho mítingu v župných voľbách organizovaného pre jeho podporovateľov) Eduard Genserek (kamarát Igora Kašpera) Jaroslav Ondris (kamarát Igora Kašpera), Ľuboslav Oško (rodinný priateľ Igora Kašpera, do OR ho dosadil sám Kašper).

No povedzte, nie je to milé, keď ako mestský poslanec spolupracujete s OR plnou svojich priateľov?

Je to nielen milé, ale aj praktické, hlavne, keď kandidujete na primátora a potrebujete sa zapáčiť svojim potenciálnym voličom. Občianska rada v máji organizovala tzv. Spoločenský deň na Pršianskej terase. Za peniaze nás, obyvateľov Pršianskej terasy, hoci sme s tým mnohí aj nesúhlasili, ale Igor Kašper a Občianska rada sa tak dohodli, sa kúpili napríklad aj dva sudy piva. Viacerí obyvatelia Pršianskej terasy akciu zhodnotili ako „predvolebný“ guláš Igora Kašpera za naše peniaze a odmietli sa akcie z princípu zúčastniť. Ešte o pol šiestej večer sa Pršianskou terasou rozliehal „spev“ podgurážených účastníkov akcie a mnohí obyvatelia bytovky, pod oknami ktorej sa akcia konala, už toho hurhaja a opileckých výkrikov a hlasnej hudby mali za celý deň plné zuby.

Na facebooku OR neskôr Jarmila Turoňová (rodinná priateľka Igora Kašpera) zverejnila fotky z tejto akcie, kde hlavným protagonistom bol vysmiaty kandidát na primátora Igor Kašper v spoločnosti šťastných účastníkov akcie, kde sa „zadarmo“ hodovalo.

Ale to, že nie je vybudovaný prístup pre mamičky s kočíkmi na jediné detské ihrisko na Pršianskej terase, že sa z nielen Tyrkysovej ulice nemáte ako bezpečne dostať k zvyšku Pršianskej terasy lebo tam nie je vybudované ani verejné osvetlenie a ani chodníky, to Kašpera a ani členov OR akosi netrápi a veľmi to neriešia, hlavne, že urobili jednorázovú akciu s rozpočtom 700 eur. Pritom peniaze obyvateľov mesta by sa mali vynakladať na oveľa užitočnejšie a trvácnejšie veci než ako je pivo a guláš. A rozhodne by malo byť zakázané kupovať za peniaze občanov mesta akýkoľvek alkohol, vrátane piva. Mimochodom dva sudy piva na už spomínanú akciu OR mal zabezpečiť práve mestský poslanec a kandidát na primátora Igor Kašper.

Navyše OR zavádza občanov, keď v Správe o svojej činnosti tvrdí, že: „OR Pršianska terasa pracovala v roku 2017 v zložení 11 členov. Členovia sú z rôznych ulíc Pršianskej terasy, čím je zabezpečená priama spolupráca s obyvateľmi PT, ktorí predkladajú svoje požiadavky, návrhy a problémy na riešenie.“

Občianska rada vôbec nie je zložená tak, aby v nej boli reprezentovaní aj obyvatelia nových ulíc. Z 11 členov OR totiž až 5 členovia bývajú na tej istej ulici.

Čo majú spoločné Kašper a pán Oško, ktorého Kašper sám dosadil do OR?

Mestský poslanec a kandidát na primátora Igor Kašper a Ľuboslav Oško sú dobrí kamaráti. Parcela, na ktorej je postavený dom pána Oška bola pôvodne vo vlastníctve mesta Banská Bystrica a bola predaná ako súčasť vtedy dvoch parciel v Obchodnej verejnej súťaži (OVS) v roku 2013. Členom komisie pre túto OVS bol aj mestský poslanec Igor Kašper. Spomínané 2 mestské parcely boli predané spoločnosti VK REALITY, ktorej konateľom je Viktor Kovaľov. Kovaľovci a Igor Kašper sú dlhoroční známi, pôsobili spolu v hádzanárskom klube ŠKP Banská Bystrica a podľa vyjadrení Ivana Kovaľova sú dokonca s Kašperom aj vzdialení príbuzní.

Chronológia odpredaja 2 mestských parciel na Pršianskej terase, určených na výstavbu rodinných domov:


26.11.2012 – Komisia MsZ  pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť odsúhlasila podmienky OVS pre predaj 2 parciel na Pršianskej terase, prítomný na Komisii bol vtedy aj jej člen Igor Kašper, ktorý hlasoval za odpredaj parciel formou OVS. Parcely boli určené na výstavbu rodinných domov.

11.12.2012 – Mestské zastupiteľstvo, poslancom bol vtedy aj Kašper, odsúhlasilo podmienky OVS .

17.01.2013 – Otváranie obálok v Komisii pre vyhodnotenie ponúk (členom komisie za poslancov bol aj Igor Kašper ), do OVS boli doručené 4 nasledovné ponuky (vybrané konkrétne mená uvádzať nebudem, sú uvedené v oficiálnych úradných dokumentoch, ktoré sú verejne dostupné, mám k dispozícii ich fotokópie):

  1. Kamarát Igora Kašpera – Igor Kašper ho mal osobne požiadať, aby sa tejto OVS zúčastnil, tento človek bol následne z OVS vylúčený, lebo nezložil finančnú zábezpeku, keďže sa OVS zúčastnil na žiadosť Igora Kašpera

  2. VK REALITY – jej konateľom je Viktor Kovaľov 

  3. Obchodná spoločnosť

  4. Peter R. – kamarát Igora Kašpera.  Spolu s Kašperom neskôr kúpili iný pozemok na Pršianskej terase s výmerou cca 4 000 m2. Tento istý Peter R., kamarát Igora Kašpera, sa neskôr zúčastnil aj inej OVS na predaj mestských pozemkov s rozlohou 3 355 m2, tentokrát v Rakytovciach. Peter R. túto OVS nakoniec aj vyhral. Členom komisie pre OVS nebol vtedy nik iný, ako mestský poslanec Igor Kašper. Náhoda?

Víťazom Verejnej obchodnej súťaže na odpredaj 2 mestských parciel určených na výstavbu rodinných domov na Pršianskej terase sa stal uchádzač č. 2 – spoločnosť VK REALITY.

VK REALITY zaplatila za 2 mestské parcely v lukratívnej mestskej časti Pršianska terasa, určené na výstavbu rodinných domov, s celkovou výmerou 2 983 ma 408 m2, sumu 117. 001,00 Eur.

28.01.2013 – Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť, ktorej členom bol vtedy aj Kašper, odsúhlasila víťaza OVS a následný predaj parciel VK REALITY.

12.02.2013 – Mestské zastupiteľstvo, ktorého poslancom bol aj Kašper, odsúhlasilo víťaza OVS a predaj parciel spoločnosti VK REALITY.

Len dva mesiace po odpredaji 2 mestských parciel určených na výstavbu rodinných domov spoločnosti VK REALITY, časť spomínaných bývalých mestských parciel kúpil ako jednu parcelu rodinný kamarát mestského poslanca Igora Kašpera, pán Ľuboslav Oško. Toho Igor Kašper dosadil v roku 2017 za člena OR na Pršianskej terase:

23.04.2013 – Podľa listu vlastníctva kupuje časť pôvodne mestských parciel, určených na výstavbu rodinných domov, od VK REALITY rodinný priateľ Igora Kašpera – pán Oško.

Myslíte, že Martin Klus teraz zvolá tlačovku?

Perlička na záver:

Doslovná citácia z mailu, ktorý bol poslaný všetkým  susedom Igora Kašpera. V maili Kašper vyčíta jednému zo susedov, že:

Tiež si asi zabudol, že pred 5 rokmi som ti ja vybavil cenu cca. 23,- EUR/m2  za ten pozemok (na Pršianskej terase) od mesta.“

Mňa by, čisto zo zvedavosti, zaujímalo ako sa na Meste „vybavuje“ cena 23 eur za mza pozemok na Pršianskej terase.

Na záver uvádzam zoznam kandidátov na mestských poslancov, ktorí podporujú Igora Kašpera . Ja len, že keď budete 10. novembra voliť, aby ste si dobre rozmysleli, ktoré mená zakrúžkujete a ktoré

RADŠEJ NIE:

Radovan Sloboda, Ivan Uhrík, Jana Brázdilová, Marek Kliment, Martin Klus, Jozef Baláž, Peter Gogola, Miroslav Ivan, Soňa Kopčanová, Rastislav Medveď, Roman Miškár.

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.