Za každým rozhodnutím sa skrýva príbeh, ktorý ozrejmuje cestu alebo príčiny jeho vzniku. Chcem Vám povedať môj príbeh, prečo som využila príležitosť a prijala ponuku súčasného primátora  Jána Noska kandidovať za poslankyňu do mestského zastupiteľstva za obvod Centrum.

Rooseveltka je malé mesto

Musím povedať, že s mojou prácou riaditeľky sa spája veľa povinností a zodpovednosti. V každom prípade je faktom, že som neustále v kontakte s rôznymi verejnými inštitúciami, kde sa buď priamo alebo prostredníctvom mojich najbližších spolupracovníkov,  snažíme hájiť záujmy Rooseveltovej nemocnice. V mnohých situáciách takto prichádzame do kontaktu práve s mestským zastupiteľstvom.  Ako príklad môžem spomenúť tri projekty, ktoré sa  viac-menej podarilo zrealizovať len vďaka dobrej spolupráci so zástupcami mesta. Osobne som asi najviac hrdá na projekt zriadenia materskej škôlky. Potom je to ubytovňa pre príbuzných pacientov a v neposlednom rade rozšírenie parkovacích miest pri nemocnici. Preto si dovoľujem tvrdiť, že mesto trápia vo veľkom tie isté problémy ako nemocnicu v malom. Rooseveltka je v prenesenom zmysle malé mesto.  Okrem uvedených tém riešime zeleň, chodníky, údržbu komunikácií, rekonštrukcie, odpadové hospodárstvo, enviromentálne dopady, sociálnu politiku a ja osobne sa snažím rôznymi malými krôčikmi zlepšovať pracovné prostredie našich zamestnancov. Veľmi si prajem, aby to, že pracujeme v Rooseveltovej nemocnici, napĺňalo naše srdcia úprimnou hrdosťou. Toto je to, čo by som chcela, aby sa nám spoločne darilo vytvárať v Banskej Bystrici –  hrdosť a zdravý lokálpatriotizmus, ktorý nás bude všetkých posúvať dopredu.

My, obyvatelia Banskej Bystrice

Mojou  prioritou je  „zdravé mesto“ so všetkým, čo ku tomu patrí. Za tým sa skrýva podpora a ochrana životného prostredia, podpora športu, podpora kultúry. Nechcem opomenúť vykosené verejné priestranstvá s upravenými chodníkmi a cestami, krásnou udržiavanou zeleňou bez odpadkov popri ceste,  to je to, čo lahodí oku, keď ideme ráno do práce. Je mi úplne jasné, že za tým je mnoho a mnoho práce, množstvo zdĺhavých rozhovorov, hlavne osobnej zainteresovanosti. Pre mňa je moja práca poslaním a nesmierne mi záleží na maličkostiach, pretože z nich sa skladá  celok.  Takže, ak chceme byť praví Bystričania, každý musí pridať ruku k dielu a nie len kritizovať a prinášať k riešeniu problémov negatívne emócie. Takto sa totiž ďalej nepohneme.

Nebudem  Vám dávať prázdne sľuby, že definitívne vyriešim problém parkovania v meste, zariadim cyklotrasy mávnutím čarovného prútika alebo zrazu prídem na to, ako vyriešiť problém triedenia odpadu.  Ja som taký istý obyvateľ Banskej Bystrice ako Vy. Jediné, čo Vám viem sľúbiť, ak ma podporíte v mojej kandidatúre na poslankyňu mestského zastupiteľstva, je cieľavedomosť v riešení našich spoločných problémov a konštruktívny dialóg.

Výmenou za Váš hlas Vám ponúkam moje manažérske skúsenosti.

Moje priority:

„zdravé mesto“

  • Podpora a ochrana životného prostredia,
  • podpoda športu,
  • podpora kultúry,
  • rekonštrukcia verejných komunikácií,
  • rekonštrukcia chodníkov,
  • údržba zelene,
  • mesto „bez odpadkov“,
  • parkovanie v centre.

Autor blogu:

Miriam Lapuníková

Narodila som sa v Ružomberku v roku 1979. Do Rooseveltovej nemocnice viedli moje kroky už v roku 2005. Postupne som sa stala ekonomickou námestníčkou a od roku 2014 zastávam post riaditeľky tejto inštitúcie. Byť riaditeľkou tak veľkej inštitúcie vnímam ako obrovskú zodpovednosť. Aj preto som sa rozhodla blogovať. Chcela by som s Vami zdieľať novinky a úspechy našej nemocnice. Verím, že touto cestou Vám pomôžem získať obraz o bežnom živote v slovenskom zdravotníctve.