Lesná škôlka už aj v Banskej Bystrici…

…nie pre stromčeky, ale pre deti. Je to alternatívna koncepcia predškolského vzdelávania, ktorá je v zahraničí, obzvlášť v severských krajinách, zaradená do oficiálnej siete predškolských zariadení a má podporu od štátu.

Hlavným prvkom je pobyt v prírode, putovanie, hra s prírodným materiálom, zážitok, kontakt s reálnym svetom. Väčšiu časť dňa deti trávia vonku, čo posilňuje detskú imunitu a motoriku. Ich heslom je „Vonku za každého počasia“, takže ani dážď, či sneh nie je prekážkou. Samozrejme, potrebné je vhodné oblečenie a vybavie.

V Banskej Bystrici sa objavil záujem o vznik lesného klubu medzi rodičmi, v súčasnosti tu máme lesné kluby dva – Mravenisko a Zrnko.

Mojím zámerom v rámci projektu „Poďme spolu do lesa!“, ktorý realizujem ako súčasť doplnkového vzdelávania na Sokratovom inštitúte, je zapojiť prvky, inšpirované lesnými materskými školami, do výchovy a vzdelávania v štátnej materskej škole v Banskej Bystrici. Materská škola Bzučo – Na Starej tehelni – mi poskytla priestor tieto princípy a aktivity realizovať. V rámci edukácie sme absolvovali výlety k neďalekej Kalvárií, ktoré boli prepojené s environmentálnymi aktivitami. Radi by sme tak inšpirovali predovšetkým učiteľov materských škôl, aby sa nebáli s deťmi vyjsť do lesa alebo neďalekú lúku a nechali ich slobodne bádať a poznávať tento svet.

 

Autor blogu:

Michaela Ridzoňová