Preštudoval som si volebné programy kandidátov na primátora a pripomína mi to film: Nuda v Brne. V oboch mi chýba viac inovatívnych nápadov, merateľných, ambicióznych cieľov a odhodlania, zápalu.

Začiatok kampane Jána Noska bol pre mňa trochu zvláštny. Vetu na jeho plagátoch som si musel prečítať viackrát ale stále mi nedáva zmysel: „Obnovujeme cesty a chodníky, pretože do toho dávame srdce.“ Nemali by sa cesty a chodníky opravovať preto, lebo je to treba? Čo má správa vecí verejných spoločné s dobrým srdcom? Je to obyčajná služba verejnosti. Keď spoločenstvo vyberie niekoho na správu verejných vecí, vyberá si ho na reálny aktívny výkon, za ktorý má ten človek niesť zodpovednosť.

Pribudnú ďalšie nové cesty a chodníky, opravy napredujú, práce v Radvani sú ukončené, napredujeme, pokročili sme…“  – to sú len niektoré statusy na FB stránke Ján Nosko. Trochu mi to pripomína filmové týždenníky v päťdesiatych rokoch, keď sa súdruhovia chválili budovateľskými úspechmi. Dobre, na jednej strane treba uznať isté stavebné úspechy, napr. rekonštrukcie materských a základných škôl. Na druhej strane si treba uvedomiť za akých podmienok sa to deje. Daňové príjmy mesta boli v roku 2015 39 miliónov eur. 19 miliónov eur z toho boli podielové dane, čiže niečo, na čom primátor nemá žiadnu zásluhu. Príjem z podielových daní posledné roky pravidelne rastie  a v roku 2018 tvorili podielové dane 29 miliónov eur, o 10 miliónov eur viac ako pred tromi rokmi. V časoch hojnosti, aké máme teraz z pohľadu príjmov do rozpočtu mesta, je radosť primátorovať.

Keď niekto kandiduje na post primátora opakovane, mal by najskôr urobiť odpočet svojej práce. Treba uznať, že Ján Nosko sa o niečo také pokúsil. Má to však jednu chybu. Ten odpočet nazval: Volebné noviny. A takto sa treba aj na ten odpočet pozerať. Pri hodnotení svojho obdobia sa primátor rád pochváli odstránením mestského strašiaka a vybudovaním autobusovej stanice. Škoda, že autobusová stanica nie je autobusová stanica, ale obchodné centrum.

Poďme ale k programu do budúcnosti:

„Obnova súvislých úsekov ciest, komfortné chodníky, dostupné parkovanie“  – toto je základná funkcia mesta, ako program skutočne málo ambiciózne. Znie to rovnako, ako keď učiteľ sľubuje, že bude učiť a lekár liečiť. Takáto úroveň služieb musí pre občana fungovať, nech bude primátor ktokoľvek, dokonca aj keby nebol žiadny. „Chceme skvalitniť a zatraktívniť mestskú hromadnú dopravu“ – znova málo konkrétne a nemerateľné – ako? „Budeme pokračovať aj v príprave cyklistických projektov“. Cyklotrasy by si zaslúžili samostatný blog, teraz len jednu vetu klasika: „kašľať na také cyklotrasy, ktoré idú cez mŕtvoly stromov“.

„Zelené a čisté mesto“ – absolútne nepostačujúce.  Nestačí len rozmiestniť kontajnery a vyvážať odpad. To je opäť základná funkcia mesta. Chýba ambícia znižovať a separovať odpad, vytvoriť systém, ktorý by motivoval ľudí k triedeniu a znižovaniu odpadu. Vzťah autora programu k tejto téme ilustruje aj chyba (dúfam, že je to chyba) v texte programu: „Zároveň rozbehneme verejnú súťaž na nového dodávateľa odpadov.

V programe Jána Noska ma potešila veta: „Chceme doriešiť problematiku financovania neštátneho školstva“. Z tej vety logicky vyplýva, že to pán primátor považuje za problém, čo je za štyri roky skutočne výrazný posun. V poslednom roku svojho mandátu, pod tlakom verejnej mienky zistil, že financovanie neštátneho školstva je problém. Tri predchádzajúce roky to za problém nepovažoval, tak to neriešil. Nie som však veľký optimista, nakoľko Ján Nosko funguje pod tlakom. Rieši, alebo začne riešiť veci, keď pocíti tlak verejnosti. Keď tlak pominie, svoju pozornosť presunie inam.

“Komunikácia s občanmi” – namiesto návrhu nových riešení v rámci podávania podnetov občanov by možno stačilo dôsledne využívať existujúce platformy: Odkaz pre starostu. Aktuálne je tam 183 nevyriešených podaní v zodpovednosti mesta. A škoda, že Ján Nosko nepovažuje participatívny rozpočet za jeden z najlepších nástrojov na konštruktívny dialóg s občanmi a budovanie komunitného života v meste.

Rozumné hospodárenie – netvrdím, že mesto hospodári zle. Ale chváliť sa znížením dlhu o 5 miliónov eur za štyri roky, keď na podielových daniach pritečie do pokladnice mesta o 10 miliónov eur viac, je trocha populistické. Oveľa dôležitejšia je efektivita, či s existujúcich zdrojov dokáže mesto vytvoriť viac alebo menej hodnoty. A to je problém, lebo na Slovensku zatiaľ nikto nemeria efektivitu slovenských miest. Ktoré narába so zdrojmi lepšie a ktoré horšie.

A teraz kandidát Igor Kašper. Ten si podľa mňa vybral ťažšiu cestu. Aj keď priamy dôkaz o jeho členstve v strane SMER, za ktorú sa hanbia už všetci súčasní smerácki kandidáti na poslancov, zrejme neexistuje, minimálne „koketovanie“ a istá forma spolupráce v začiatkoch jeho pôsobenia v komunálnej politike sa zakryť nedá. Veď pozíciu šéfa finančnej komisie by „smeráci“ v čase svojej neobmedzenej moci nedovolili obsadiť nepreverenému a nelojálnemu človeku. Pripusťme, že len hlupák nemení svoj názor a Igor Kašper si svojím tvrdením: „radšej prehrám s podporou ľudí, akoby som mal vyhrať s podporou SMER – u“, získa podporu určitej časti verejnosti. No schytáva za to kritiku zľava aj sprava. Bývalí voliči zľava mu môžu vyčítať „zradu“ a dôvera voličov sprava sa nezískava ľahko.

K volebnému programu Igora Kašpera: nájomné byty – veľmi dobrá a aktuálna téma. Prišiel s ňou ako prvý a bude to podľa mňa vážna téma najbližších rokov.  Plat primátora a viceprimátorov – netvrdím, že to nie je dôležité, ale skôr ako symbol, než z ekonomického dosahu na celkový rozpočet mesta. Pokiaľ viem, plat primátora istým spôsobom reguluje zákon a upravovať ho môžu poslanci. Takže to je skôr téma pre voľbu poslancov než primátora. Je ale dobré poznať hodnotové nastavenie kandidáta na primátora v tejto otázke. Mesto bez herní – rovnako hodnotovo správne nastavenie, ale politické body to zrejme Igorovi Kašperovi neprinesie, keďže protikandidát je rovnakého názoru. Ak chce uspieť, musí sa voči „súperovi“ vymedziť a prinášať iné a lepšie riešenia a nemíňať energiu tam, kde sa s protikandidátom zhodnú.

A to je tak asi k volebnému programu Igora Kašpera všetko. „Ďalšie témy už čoskoro“ – dozviete sa z jeho webovej stránky. Tri týždne pred voľbami je to dosť prekvapujúce.

Celkovo mi v obidvoch volebných programoch chýba väčší dôraz na tzv. „zelené“ témy. Aký postoj zaujímajú kandidáti napríklad k nízkouhlíkovej stratégii? Čo je v podstate plán, ako sa mestá môžu na svojom území správať energeticky a enviromentálne zodpovedne.

Rovnako by som uvítal, keby sa v Banskej Bystrici raz objavil kandidát na primátora, ktorý by chcel vykonávať svoj mandát so zásadou: radnica nepodniká! Žiadne mestské podniky, kde v dozorných radách sedia volení zástupcovia občanov. Radnica má slúžiť občanom, cieľom akéhokoľvek podniku je vytvárať zisk. Tieto dve veci treba dôsledne oddeľovať. Na spájanie správy vecí verejných s  podnikaním nakoniec vždy doplatí občan.

 

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen Komisie MsZ pre vzdelávanie so záujmom o veci verejné