Slovo „neuveriteľný“ má viac významov. Napríklad: neuveriteľný – ktorému sa dá ťažko uveriť, ktorý presahuje hranice pravdepodobnosti. Alebo: neuveriteľný – neslýchaná, nevídaná trúfalosť, bezočivosť.

Obidva tieto významy sa ale hodia ako charakteristika volebného programu Jána Noska.

V tomto blogu sa budem venovať tomu druhému významu. Je neuveriteľné, neslýchané, nevídané, trúfalé a bezočivé ako dokázal Ján Nosko svoj volebný program okopírovať, odpísať od Diany Javorčíkovej. Proste to dal na „Matoviča“ a „Borisa Kollára“.

Pozrite sa:

Diana  v máji 2022: „Rodina, kultúra a aktívny život v meste  – aby Banská Bystrica bola atraktívne miesto…“

Nosko v júli 2022: „Príťažlivé, atraktívne a bezpečné mesto“

 

Diana v máji 2022: „posilníme úlohu MHD v dopravnom systéme“

Nosko v júli 2022: „podpora MHD“

 

Diana v máji 2022: „budeme presadzovať také pravidlá parkovania, aby priestor v bezprostrednej blízkosti obývaného územia slúžil ľuďom“

Nosko v júli 2022: „nemôžeme dovoliť aby zvyšujúci sa počet automobilov zaberal verejné priestranstvá, chodník a zelené plochy“

 

Diana v máji 2022: „Nastavíme pravidlá parkovacej politiky na sídliskách spolu s obyvateľmi sídlisk.“

Nosko  júli 2022: „Pripravíme ucelený návrh zavedenia regulovaného parkovania“

 

Diana v máji 2022: „Zeleň a verejné priestory  – Aby Banská Bystrica bola dobre pripravená na zmenu klímy“

Nosko v júli 2022: „Čisté, zelené a zdravé mesto reagujúce na zmenu klímy“

 

Diana v máji 2022: „Pripravíme stratégiu pre prechod na cirkulárnu ekonomiku.“

Nosko v júli 2022: „Budeme čoraz viac presadzovať princípy obehového hospodárstva“

 

Diana v máji 2022: „Vybudujeme tzv. re-use centrum na prinavrátenie vecí späť do života.“

Nosko v júli 2022: „Podporíme vznik centra opätovného využívania“

 

Diana v máji 2022: „Vytvoríme podmienky k rozvoju kvalitnej zelenej a modrej infraštruktúry, najmä zelených striech a vodozádržných opatrení.“

Nosko v júli 2022: „Budeme sa venovať skvalitneniu verejných priestorov v projekte zameranom na zelené a modré riešenia“

 

Diana v máji 2022: „Vypracujeme prepočet uhlíkovej stopy v meste a na jeho základe prijmeme opatrenia, aby sa Banská Bystrica stala prvým uhlíkovo neutrálnym mestom na Slovensku.“

V Nosko v júli 2022: „Pripravíme klimatickú stratégiu, ktorá vytýči zelené a nízkouhlíkové smerovanie Banskej Bystrice na nasledujúce obdobie.“

 

Diana v máji 2022:  Občan a úrad ­-  Aby sa obyvatelia mohli spolupodieľať na správe a rozvoji mesta“

Nosko v júli 2022: „Otvorené, inovatívne a spolupracujúce mesto“ (táto téma si zaslúži samostatný blog – nabudúce)

 

Diana v máji 2022: „Vypracujeme a v spolupráci so štátnou podporou a súkromnými investormi začneme realizovať Program rozvoja bývania v Banskej Bystrici.“

Nosko v júli: „Výstavba nájomných bytov“

Doslova je v Noskovom programe napísané: „Projekt výstavby nájomných bytov je pripravený.“  Neviem, v ktorom šuplíku a v ktorej kancelárii na úrade je ten hotový projekt, ale je dobre utajený. Videl niekto ten pripravený projekt? Ja mám informácie z MsÚ, že Program rozvoja bývania na roky 2015 -2020 sa stále vyhodnocuje a na aktualizácii sa pracuje. Dva roky.

 

Diana v máji 2022: „Postupne odstránime fyzické bariéry pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov s malými deťmi a seniorov vo verejnom priestore.“

Nosko v júli 2022: „Nezabúdame na debarierizáciu celého mesta pre osoby so zdravotným znevýhodnením.“

 

Diana v máji 2022: „Zvýšime počet mestských komunitných centier.“

Nosko v júli 2022: „plánujeme podporovať komunitné centrá“

 

Diana v máji 2022: „Zabezpečíme dostupné sociálne služby – sociálny taxík, elektronický strážca, vyšší počet terénnych sociálnych pracovníkov a rozšírenie ich pôsobnosti.“

Nosko v júli 2022: „Plánujeme rozvíjať kvalitnú a finančne dostupnú opatrovateľskú službu.“

 

Diana v máji 2022: „V školách a materských škôlkach zvýšime počet odborných zamestnancov – školských psychológov, špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov.“

Nosko v júli 2022: „Plánujeme vytvárať tzv. inkluzívne tímy zložené  z odborných zamestnancov, detských psychológov, pedagógov či asistentov.“

Mimochodom: potreba odborných zamestnancov a asistentov v školách a škôlkach tu je trvalá a určite trvá viac ako osem rokov. Za osem rokov „vlády Noska“ sa počet asistentov v školách, financovaných z rozpočtu mesta, zvýšil o : nula.

To je len malá ukážka na záver, že Noskov program je neuveriteľný aj v zmysle – nedá sa mu veriť. Viac o tomto význame slova „neuveriteľný“ v pokračovaní nabudúce.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen komisie MsZ pre vzdalávanie so záujmom o veci verejné