Mesto Banská Bystrica vypísalo začiatkom decembra 2020 výberové konanie na pozíciu vedúceho odboru územného plánovania a architekta mesta. Inzerát je stále tu:

Voľné pracovné miesto vedúci(a) oddelenia územného plánovania a architekta mesta

Prečo je inzerát stále aktuálny? Na podnet viacerých ľudí, podal som ako architekt, ktorý spĺňa požiadavky kladené na miesto vedúceho odboru územného plánovania a architekta mesta v stanovenej lehote žiadosť o prijatie do zamestnania. Mám dokonca diplom v odbore: “urbanizmus”. V priebehu výberového konania mestský úrad vykonal organizačné zmeny a pôvodný odbor, ktorý mal dve oddelenia premenil na oddelenie, bez ďalšieho členenia. Tento krok má logiku, ale nie v priebehu výberového konania. Znamenalo by to, že uchádzač, ktorý podával žiadosť o prijatie na pozíciu vedúceho odboru, odrazu bude vedúcim oddelenia. Nie som si istý, ale asi je tam aj rozdiel vo výške tabuľkového platu.

Žiadosť som podal 15.12.2020, lehota bola do 16.12.2020. Keďže som v lehote do 30 dní neobdržal žiadnu odpoveď na moju žiadosť, tak som sa sám na personálnom oddelení MsÚ mailom pýtal. Prišla mi odpoveď, že vzhľadom na prebehnuté organizačné zmeny bola posunutá účinnosť predmetného inzerátu do konca februára. Tak som sa ďalej pýtal, či je moja žiadosť platná. Bolo mi odporučené, aby som žiadosť podal znovu. Tak som tak v určenej lehote (do 26 februára 2021) urobil, už som ale žiadal o prijatie do zamestnania na pozíciu vedúceho oddelenia a nie odboru.

Po uplynutí lehoty podávania žiadostí som sa po viac ako 30 dňoch zase musel mailom dotazovať, že teda čo sa udialo s mojou žiadosťou. Dostal som odpoveď:
„Možnosť predkladania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru bola na základe súčasnej situácie v zmysle aktualizovaného inzerátu na webovom sídle Mesta Banská Bystrica

https://cdn.banskabystrica.sk/2021/02/Inzer%C3%A1t_OPA_ved%C3%BAci-oddelenia-603901de0e325.pdf predĺžená do 31.8.2021.

Skutočný dôvod som sa ale dozvedel z médií už oveľa skôr:

https://bbonline.sk/o-funkciu-hlavneho-architekta-bystrice-je-maly-zaujem-vyberove-konanie-predlzili-az-do-leta/ 

“Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry je zatiaľ nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má dopady na územný rozvoj mesta.”

Záujem zo strany odborníkov je nízky? Tak tu vyzývam pána primátora a vedenie mesta, aby povedali, čo reálne ponúka banskobystrickým architektom, aby sa o túto pozíciu “pobili” a aby sa začali na ňu “hrnúť”. Nech urobia pozícii vedúceho oddelenie územného plánovania a architekta mesta „reklamu“.

Môžeme vymenovať, čo reálne táto pozícia z pohľadu tvorivého aktívneho architekta ponúka? Tabuľkový plat, stovky nevybavených spisov ktoré na stole čakajú, ba dokonca možno riešenie na mesto podaných žalôb (toto je neoverená informácia)? Kto z architektov v meste sa na takého miesto bude ponáhľať? Pokiaľ viem, nikto z miestnych architektov s praxou vo vlastnom ateliéri o toto miesto v tejto podobe záujem nemá.

Prajem si, aby táto pozícia bola vybudovaná tak, že “hlavný architekt mesta” bude mať skutočnú autoritu a dôveru. Až potom bude možný rozumný rozvoj mesta a skutočný výber architekta mesta…

Autor blogu:

Tomáš Sobota

Autor je rodený Bystričan (1974), architekt (od 2003 autorizovaný), občiansky aktivista, golfista. Vlastný blog má aj na svojom webe www.tsobota.sk.