Drzosť s akou si začali primátor a niektorí poslanci resp. poslankyne privlastňovať zásluhy na záchrane amfiteátra, nemá obdoby. Primátor si robí prezentačné fotky, pritom nájomcovi dal likvidačné podmienky.

Gogola
Foto: Vlado Veverka

Poďme si zopakovať niekoľko faktov. V marci minulého roka zaradilo mesto objekt amfiteátra na zoznam neupotrebiteľného majetku, ktorý treba predať. Tento materiál predložil prednosta Mestského úradu Miroslav Rybár, teda priamy podriadený Petra Gogolu. Priamo na rokovaní zastupiteľstva sa primátor vyjadril ku predaju amfiteátra takto: “Chápem záujem niektorých Banskobystričanov revitalizovať amfiteáter, lebo sa spája s ich mladosťou. V súčasnej dobe je však vo veľmi zlom technickom stave a čo je podstatné, tento koncept je v Banskej Bystrici prežitý. Návyky súčasných Banskobystričanov sú také, že sotvakto je ochotný ísť cez pol mesta s dekou pod pazuchou na filmové predstavenie.” 

Proti predaju sa na rokovaní MsZ v marci 2013 postavil iba Milan Lichý (Banskobystrická alternatíva), ktorý navrhol vyradenie amfiteátra zo zoznamu objektov určených na predaj. Prítomní poslanci hlasovali takto:

Zoznam neupotrebiteľného nehnuteľného majetku vhodného na odpredaj – návrh p. Lichý (navrhol vyňatie amfiteátra z tohto zoznamu)

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 19
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25

Za:
Jaroslav Kuracina, Ing. Milan Lichý, Mgr. Vladimír Pirošík, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Ing. Lucia Skokanová
Proti:
Ing. Igor Kašper
Zdržali sa:
Pavol Bielik, MUDr. Peter Bielik, PhD. Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Bc. Jakub Gajdošík, MUDr. Marián Hlaváč, MUDr. Peter Hudec, PhDr. Ľubica Laššáková, MUDr. Pavol Legíň, MUDr. Peter Mečiar, PhDr. Marcel Pecník, Vlastimil Plavucha, Bc. Andrej Refka, MUDr. Ladislav Slobodník, Milan Smädo, Ing. Ján Šabo, Ing. Michal Škantár, MUDr. Martin Švec, RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. Martin Turčan.

Zdržanie sa hlasovania znamenalo hlasovať proti, keďže na prijatie rozhodnutia bolo potrebných 13 hlasov. Všeobecný konsenzus na danom zastupiteľstve bol taký, aby sa predal amfiteáter a za získané financie odkúpilo späť Kino Urpín ako celoročne využiteľný stánok.

Preto treba jasne pomenovať ľudí, ktorí stoja za tým, že amfiteáter nie je zbúraný a nestojí tam vilová štvrť. Od roku 2011 sa tento priestor snažili obnoviť ľudia z občianskeho združenia ZA!amfiteáter (Juraj Havlik, Juliána Dubovská, Radoslav Sloboda, Martin Fabián, Tomáš Ružiak, Slavomír Sochor). Oni tu urobili prvé akcie, oni chodili po rokovaniach mestského zastupiteľstva a odborných komisií, aby obhajovali víziu zachovania a obnovenia funkcie tohto kultúrneho priestoru. Často narážali na neochotu, miestami až výsmech a neustále im bolo opakované prečo sa všetko nedá.

Táto skupina mladých ľudí investovala do projektu svoj čas a talent, ale zrejme iba ťažko by mohol amfiteáter otvoriť svoje brány už toto leto, nebyť pána Stanislava Lánika. Práve on zobral na seba finančné bremeno rekonštrukcie a obnovy amfiteátra. Prijal od mesta priam likvidačné podmienky prenájmu. Ročne mestu zaplatí 12 000 eur nájom. Do konca roka musí podľa zmluvy preinvestovať 66 000 eur, do dvoch rokov ďalších 264 000 eur. Dovedna 330 000 eur. Takže aj keď primátor a niektorí poslanci (poslankyne) sa snažia vytvárať dojem, že mesto rekonštruuje amfiteáter, skutočnosť je taká, že nedáva do neho ani cent a všetko ide zo súkromných peňazí. Pán Lánik pochádza z cirkusantskej rodiny a v súvislosti s amfiteátrom ho niektorí ľudia označujú za blázna, keďže jeho investícia sa mu zrejme nikdy nevráti.

S blížiacimi sa komunálnymi voľbami bude čoraz viac snáh politikov priživiť sa na projekte Amfiteátra. Netreba preto zabúdať, kto sa skutočne zaslúžil o obnovu tohto kultového objektu a kto dlhé roky bojoval za jeho záchranu.

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.