Jedna z najväčších zákaziek v histórii mesta za takmer sto miliónov eur sa bude súťažiť iba naoko. Vedenie mesta na čele s primátorom Noskom a jeho viceprimátorom Gajdošíkom neurobilo nič preto, aby zabezpečilo konkurenciu vo verejnom obstarávaní. Dá sa očakávať zapojenie iba jedného dopravcu, SAD Zvolen, ktorý prevádzkuje MHD v meste 15 rokov.   

Mesto Banská Bystrica ohlásilo súťaž na dopravcov, ktorí budú zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu (MHD) najbližších desať rokov. Jedná sa o jednu z najväčších zákaziek v histórii mesta. V priebehu desiatich rokov plánuje samospráva vyplatiť dopravcom 97 miliónov eur. 

Vedenie mesta na čele s primátorom Jánom Noskom a viceprimátorom Jakubom Gajdošíkom, ktorý ma na starosti práve oblasť dopravy, však neurobilo nič preto, aby v súťaži bola skutočná konkurencia. Tá by bola mohla priniesť kvalitnejšie služby za nižšie náklady.

V predbežnom oznámení z augusta 2019 však mesto nezverejnilo žiadne špecifikácie zákazky a prípravných trhových konzultácií sa zúčastnil iba súčasný dopravca SAD Zvolen.

Samotné verejné obstarávanie s podmienkami súťaže vyhlásilo mesto tak neskoro, že pravdepodobne žiadny dopravca okrem súčasného (SAD Zvolen) nebude schopný splniť podmienky a zabezpečiť dopravu od 1. januára 2021. Záujemcom, ktorí by chceli nahradiť SAD Zvolen, by v prípade úspechu ostalo iba niekoľko mesiacov na nákup vozového parku a zabezpečenie jeho zázemia.  

Na úrovni mesta Banská Bystrica sa bavíme o 26 trolejbusoch v trolejbusovej časti MHD a 65 autobusoch v autobusovej časti MHD. 

Zákon umožňuje mestu v prípade, že nebudú viac ako dve ponuky, celú súťaž zrušiť. Je však vedenie mesta pripravené, v prípade nulovej konkurencie, takúto možnosť využiť?

Pätnásťročný monopol SAD Zvolen v banskobystrickej MHD

Mestskú hromadnú dopravu v Banskej Bystrici zabezpečuje 15 rokov súkromná spoločnosť SAD Zvolen na čele s Adriánom Polónym. K zákazke sa dostala SAD Zvolen bez súťaže v roku 2005. Vtedajšia legislatíva umožňovala uzatvoriť zmluvu na priamo, bez verejného obstarávania, na maximálne obdobie 10 rokov. Zmluva mala skončiť v roku 2015, ale Ján Nosko zmluvu dvakrát dodatkoval a predĺžil ju o ďalších 5 rokov. 

To všetko napriek stanovisku hlavného kontrolóra mesta, ktorý primátora v roku 2015 upozornil, že takéto dodatkovanie nie je v súlade s nariadením Európskeho spoločenstva č.1370/2007.  

Kvôli podobnému dodatkovaniu sa so zvolenskou SADkou dostal do sporu župan Ján Lunter.  V prípade BBSK prvostupňový okresný súd potvrdil, že dodatkovanie zmluv nad rámec 10 rokov nebolo v súlade so zákonom.

Mesto Banská Bystrica o potrebe súťažiť dopravcu vedelo dlho vopred. Napriek tomu vedenie na čele s Jánom Noskom v roku 2018 opäť dodatkovalo zmluvu so SAD Zvolen a predĺžilo ju do roku 2020. 

Zbabrané verejné obstarávanie na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility

Jedným z hlavných argumentov pre dodatkovanie starej zmluvy so SAD Zvolen bola potreba vypracovať Plán udržateľnej mobility (PUM).  Ten mal prezradiť, v akom rozsahu mesto Banská Bystrica potrebuje MHD zabezpečovať. Predstavitelia mesta ním ospravedlňovali meškanie spustenia verejného obstarávania na dopravcu. Za kľúčové považovali zistenia z PUM, ktoré mali byť zapracované v súťaži o dodávateľa MHD. 

Mesto však obstarávanie PUM nezvládlo. Zo zákona muselo dať zákazku preskúmať Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a ten zistil, že samospráva nedodržala svoje vlastné kritériá súťaže. Vypracovanie nového PUM chcela zveriť do rúk dodávateľovi, ktorý nedokázal splniť podmienky a Úrad pre verejné obstarávanie nariadil súťaž zrušiť a zopakovať.

Bonusom je, že na vypracovaní nového PUM mali pre mestom vybraného dodávateľa pracovať viacerí zamestnanci SAD Zvolen. Je to ukážkový konflikt záujmov, kde na jednej strane stoja záujmy zamestnávateľa a na druhej strane verejný záujem. Na rozdiel od hájenia záujmov zamestnávateľa sa však hájenie verejného záujmu neodráža na výplatnej páske. 

Čo je však najhoršie, mesto ide nakoniec súťažiť (staro)nového dopravcu bez potrebných dát, ktoré mal poskytnúť PUM. Musí sa zaobísť bez nich a využiť staré grafikony a počty najazdených kilometrov.  Celý argument prečo nie je možné vyhlásiť súťaž na dopravcu skôr, bez PUM, úplne padol. 

Záver

Mesto sa zbytočne dostalo do časovej tiesne. V priebehu pol roka potrebuje vysúťažiť zákazku za 97 miliónov eur, ktorá ovplyvní kvalitu života Banskobystričanov a Banskobystričaniek na ďalších 10 rokov.

Pol roka na súťaž je krátky čas na to, aby sme očakávali prihlásenie viacerých záujemcov.   Vedenie mesta neurobilo nič preto, aby konkurenčné prostredie vzniklo, práve naopak.

Za takýchto podmienok preto existuje iba málo dôvodov, aby mesto zabezpečovalo MHD cez súkromného dodávateľa. Ten slúži iba ako prietokový ohrievač, cez ktorý pretečú peniaze určené na MHD v meste, a z ktorých si každoročne súkromník odkrojí zákonom garantovaný „primeraný“ zisk. Nebolo by preto na škodu v mestskom zastupiteľstve a v dopravnej komisii otvoriť diskusiu o možnostiach prevádzkovania MHD samotným mestom. Tak ako je to aj v  iných slovenských samosprávach, napríklad v Bratislave či v Žiline. 

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.