Už je to rok, čo mi Banskobystričania vyjadrili dôveru a stal som sa primátorom. Čaká nás ešte dlhá cesta, ktorej súčasťou je mnoho plánov a projektov. Jedným z nich je aj obnovenie tradície mestských plesov.

Obnovujeme tradíciu mestských plesov

Spoločenská udalosť pre obyvateľov a priateľov mesta, na ktorej môžu v neformálnom duchu komunikovať o spoločných témach, by nemala chýbať v portfóliu každého mesta. Mesto, akým je Banská Bystrica, si to zaslúži. V mestskom rozpočte neboli na ples vyčlenené žiadne finančné prostriedky, preto bude financovaný zo sponzorských príspevkov partnerov mesta a podnikateľskej obce. Výťažok z plesu samozrejme poputuje na charitatívne účely.

Kvalitnejšie cesty a chodníky v meste už čoskoro

Ako riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou som veľmi citlivo vnímal katastrofálny stav hlavnej cesty smerom k Rooseveltovej nemocnici. Denne znižovala komfort pacientom, návštevníkom a všetkým zamestnancom. Som veľmi rád, že dnes ako primátor môžem vyriešiť aj tento problém. Verejným obstarávaním na obnovu povrchov ciest a chodníkov financovanú z vládnej dotácie sa ušetrilo, a tak dáme do poriadku – ako bonus – aj tento „tankodrom“.

IMG_6964

Materské školy si zaslúžia našu pozornosť

Banská Bystrica sa stala v uplynulom týždni dejiskom pilotného ročníka konferencie ku Dňu materských škôl. Môžeme sa pochváliť prvou opatrovňou, ktorá sídlila v Lazovnej ulici a dodnes slúži ako materská škola. Škôlky, kde tí najmenší získavajú základné zručnosti a návyky si zaslúžia našu pozornosť. V ďalších rokoch sa budeme prioritne venovať práve obnove a rekonštrukcii všetkých materských škôl, ktoré boli v minulosti na okraji záujmu.

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.