Mesto priateľské  deťom a mladým ľuďom znamená, že deti a mladí ľudia sa stanú politickou prioritou samosprávy. Mnohí si však často nevedia predstaviť, čo to v praxi znamená.

Aké je demografické rozloženie obyvateľov Banskej Bystrice? Približne: deti do 14 rokov – cca 14 %, mladí ľudia od 15 do 44 rokov – cca 36 %, 45 až 64 roční – cca 28%, 65 plus – cca 20%. Takže asi polovicu obyvateľov tvoria deti a mladí ľudia. No práca mestského úradu, zameranie verejných politík a rozpočtu tomu nezodpovedá. Mesto sa začne  skutočne meniť na priateľské deťom a mladým ľuďom až vtedy, keď polovicu času, polovicu svojho úsilia, polovicu rozhodovania a myslenia zacieli na deti, mladých ľudí a ich potreby. Treba dať prioritu zlepšovaniu infraštruktúry vzťahujúcej sa k deťom a mladým ľuďom a verejnej politike v oblasti detí a mladých.

Jedným z krokov, ako zmeniť verejnú debatu v prospech detí a mladých ľudí by bolo prepočítať, koľko výdavkov v priemere dáva jedna rodina na dieťa a koľko na auto, ktoré rodina vlastní. Predpokladám, že náklady na auto (nákup auta, zaplatenie poistky, poplatky za parkovanie, kúpa benzínu, opravy auta… ) prevyšujú náklady na dieťa. Uvedomenie si tejto skutočnosti u rodičov by pomohlo otvárať cestu pre zmeny v meste.

Ak sa rodičov opýtate, čo je pre nich najdôležitejšie, väčšina bude svorne  tvrdiť, že ich deti. Ak sú pre nich deti najdôležitejšie,  tak potom logicky na ne musia míňať najväčší diel svojho rodinného rozpočtu. Keďže sa väčšina zhodne na tom, že deti sú oveľa dôležitejšie ako autá, skúsme sa zhodnúť aj na tom, že je do nich potrebné investovať viac – či už v rámci rodiny alebo v rámci politiky mesta.

Je potrebné premeniť  Banskú Bystricu na mesto, v ktorom sa dá dobre a bezpečne pohybovať pešo, je zelenšie, udržateľnejšie a oveľa menej závislé od áut. Rozhodnutia treba začať robiť urobiť tak, že do popredia umiestnime potreby svojich najmladších obyvateľov – detí a mladých ľudí.

Je potrebné zároveň posilniť kontakty s deťmi a mladými ľuďmi, možnosti pre ich participáciu (spoluúčasť) na živote mesta a napĺňanie ich potrieb. Vytvoriť parlament detí a mladých ľudí, v ktorom sa deti a mladí ľudia budú stretávajú s primátorom, debatovať spolu o svojom meste, ich potrebách, požiadavkách a o tom, čo môžu spolu pre mesto spraviť.

Okrem toho otvoriť dvere mestského úradu pre školy – určiť hodiny pre školy, kedy sa deti a mladí ľudia môžu osobne stretnúť s primátorom alebo s niektorým z vedúcich úradu. Pre stredoškolákov organizovať  dni, kedy by sa mladí ľudia chopili vedenia mesta a prežili celý deň na pracovnom mieste dospelých, ktorí ich sprevádzajú a vysvetľujú fungovanie samosprávy, úradu a ich kompetencie.

K deťom a mladým ľuďom v meste treba pristupovať systematicky. V rámci mesta zriadiť post riaditeľa pre rozvoj detí, teda pre verejnú politiku v oblasti detí a mladých ľudí. Jeho úlohou by bolo zodpovedať za rozvoj mesta ako priateľského k deťom a mladým ľuďom a s týmto cieľom koordinovať jednotlivé oddelenia mesta. Jednou z jeho úloh by bolo  zrealizovať audit jednotlivých oddelení samosprávy, identifikovať dopad ich agendy a činnosti na deti a mladých ľudí, priniesť analýzu súčasného stavu a navrhnúť riešenia ako dosiahnuť víziu mesta, byť čo najviac priateľské deťom a mladým ľudom.

Treba úplne zmeniť predstavu o mestskom úrade. Ľudia v politike sa zvyčajne obávajú ďalších volieb. Je potrebné sa posunúť o úroveň vyššie – mali by sme mať strach o ďalšiu generáciu, nie o ďalšie voľby. Starí (vekom aj duchom) politici toho už nie sú schopní. Nájde sa niekto nový s podobnou víziou, ktorú som opísal? Jednu takú poznám. Tvrdí, že Bystrica má na viac. A ja jej verím.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen komisie MsZ pre vzdalávanie so záujmom o veci verejné