Listujem v pamäti svojho elektronického spovedníka a čo nenájde? Možno môj prvý blog z októbra 2010, kde sa vraciam do pamätného decembra 2007, kedy sa na rokovaní MsZ zúčastnil vtedajší pán prezident Ivan Gašparovič. Historická udalosť sa mi odvíja pred očami, akoby to bolo dnes….


Rozprávka

Poznáte, ako to začína v rozprávkach Pavla Dobšinského – „Kde bolo tam bolo, kde sa voda sypala a piesok sa lial…“ Takýmto rozprávkovým miestom bolo aj naše mesto. Často sme počúvali rozprávočky priamo zo života a rozprávač nebol nikto iný, ako sám pán primátor.

Dobre si spomínam na slávnostné rokovanie Mestského zastupiteľstva v decembri 2007, na ktorom sa zúčastnil aj pán prezident Ivan Gašparovič. Využijúc jeho prítomnosť sa chcel Ivan Saktor blysnúť  a predložil svoj rozvojový program. Bolo to patetické a veľkolepé. Minulosť hodnotil ako krok späť. Mesto bolo slabo pripravené na prijímanie rozvojových impulzov a investičných iniciatív.  Podľa neho nám chýba väčšie sebavedomie, mali by sme mať menej malovernosti a viac priazne. Ponúkol spoločné hľadanie vízie, bez populizmu, bez nezodpovedných vyhlásení, aktivít a sľubov.

Potom to začalo. Sľuboval víziu tretieho metropolitného centra, budeme lídrom aglomerácie s 200 tisíc obyvateľmi. Zavedieme systém „zaparkuj a cestuj“ kombinovanou dopravou, bude dostatok parkovania a podzemných garáží. Sme vo výbornej ekonomickej kondícii, čoho dôkazom je hodnotenie Moody´s s parametrom Aa2, čo je signál pre naštartovanie financovania. Musíme spolupracovať nielen s bankovým sektorom, ale najmä s podnikateľmi a investormi. Vzťah hodnotil ako veľmi korektný a perspektívny.

Nasledovala „Laterna magica“ vo forme vizualizácii rozvoja mesta. Videli sme novú nábrežnú zónu Hrona, priemyselný park v Majeri, bytový komplex Antea, Urbanizované územie bývalej cementárne, priemyselný priestor medzi Slovenskou Ľupčou a Podbrezovou, Pršiansku terasu, obnovený Amfiteáter, kultúrno – duchovné centrum na Kalvárii, plaváreň, revitalizovaný park, dokončené skokanské mostíky na Králikoch, polyfunkčné objekty Hronka a Proxima, repliku mestskej brány na Dolnej ulici… Kultúra mala dostať dôležitý impulz výhrou v súťaži Európske hlavné mesto kultúry. Panovník v závere oznámil, že každý rok pred nás predstúpi a urobí odpočet, čo sa v meste podarilo. Aby dielo dôsledne dokončil, rozdal občanom leporelo, kde im všetko opakovane ukázal a prisľúbil.

Každá dobrá rozprávka končí tak, že dobro zvíťazí. Dobro nezvíťazilo, to dnes vieme s istotou. Druhou jej vlastnosťou je, že má byť poučná. A poučenie, uvidíme 27. novembra…


Paralela s dneškom? Za približne rok budeme voliť predsedu BBSK a poslancov regionálneho zastupiteľstva. Bolo by prospešné oprášiť sľuby staré 3 roky, vyhodnotiť poctivo čo sa podarilo a čo naopak vôbec nie. Takto pripravení a bez emócií by sme mali pristúpiť k voľbám, tak by to bolo rozumné a prospešné pre nás všetkých.

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.