Momentálne Mestský úrad, ako aj my, poslankyne a poslanci, žijeme veľkou témou – Návrhom rozpočtu Mesta Banská Bystrica na budúci rok. Pripomienkovať ho pritom môžu všetci občania. Do 5. decembra.
Zdá sa vám táto doba krátka? Aj je. Čo však máme povedať my, poslankyne a poslanci, pokiaľ svoju funkciu berieme vážne a nechceme byť len štatistami? Len dodám, že z tridsaťjeden mestských zákonodarcov je trinásť prvýkrát vo funkcii.
Boli sme vhodení do vody naozaj prudko. 25. novembra bol zverejnený Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2023-2025 s možnosťou pripomienkovať ho do spomínaného 5. decembra. Komisie obiehame pomaly každý deň, aby sme čo najviac využili možnosť pýtať sa a rozhodnúť za vás správne. Ochotu Mestskému úradu nemožno uprieť, avšak odpovede na otázky: kto rozhoduje o prioritách rozpočtu? prečo napriek predvolebným sľubom o zvyšovaní daní ako úplne poslednej možnosti pristálo na stole hneď niekoľko návrhov VZN o miestnych daniach a poplatkoch či určení výšky príspevkov pre školy? čo so zmluvnou pokutou od SAD Zvolen? alebo čo s predraženou zmluvou na MHD? – neprichádzajú.
Každý deň počúvame na stretnutiach o zlej dobe, ešte horšej vláde, ale povedzme si úprimne – deliť sa budúci rok bude cca 117 miliónov EUR, čo nie je zanedbateľná suma. Výdavky na školy, sociálne služby, verejnú dopravu či mzdy zamestnancov pritom z toho tvoria približne 87 miliónov EUR.
Netušili ste, že Mesto hospodári s takým vysokým rozpočtom? Nuž, áno, hospodári a aj sa verejnosť o tom pokúsilo informovať. Tento týždeň zaviedlo novinku, Mestskú SPOLUPRACOVŇU, vďaka ktorej sa konečne Mesto začalo o tvorbe rozpočtu rozprávať s občanmi. Na stretnutie 29. novembra prišlo 30 aktívnych Banskobystričaniek a Banskobystričanov… Tak tomu spravidla býva, ak je niečo šité horúcou ihlou s nedostatočnou formou propagácie. Vyjsť medzi ľudí a chcieť im osobne rozprávať o nutnosti zvyšovania daní, to si vyžaduje odvahu. A tá zrejme niekde chýba.
Vrátim sa však k otázkam, ktoré boli nastolené počas predvolebných diskusií, avšak odpovede napriek zlej dobe a ešte horšej vláde, dodnes neprišli:
Kedy a v akej výške uplatníme zmluvnú pokutu so SAD Zvolen?
Kto nesie zodpovednosť za nevýhodnú zmluvu na poskytovateľa verejnej dopravy a vďaka ktorej prídeme za 10 rokov platnosti o milióny EUR?
Ako sme pripravení čerpať dotácie z fondov, resp. aký máme plán na posilnenie projektového oddelenia, ako bolo sľubované pred voľbami?
Napriek tomu, že na komisie chodievame poctivo a navzájom diskutujeme, pýtame sa a radíme, nie som si istá, či som dostatočne pripravená zodpovedne podporiť návrh rozpočtu, aj návrh zvyšovania niektorých daní a poplatkov. Pokiaľ nechcem byť iba štatistkou.

Autor blogu:

Diana Javorčíková

Som rodená Banskobystričanka, trojnásobná aktívna mama, ktorá roky organizuje a koordinuje dobrovoľnícke aktivity v našom meste. Založila som a vediem Banskobystrický okrášľovací spolok, ktorý má za sebou veľa krásnych projektov. Každý mesiac organizujem podujatie Bystrická hodinka, ktoré už šesť rokov prináša Banskobystričanom fakty z bohatej histórie nášho mesta. Som človek akcie, pre ktorého nielen reči, ale najmä činy sú dôležité, pretože si myslím, že ak chceme žiť v čistom, otvorenom, zelenom a rozvíjajúcom sa meste, mali by sme prevziať zodpovednosť a priložiť ruku k dielu.