Autor:

Diana Javorčíková

Som rodená Banskobystričanka, trojnásobná aktívna mama, ktorá roky dobrovoľníči v našom meste. Založila som a vediem Banskobystrický okrášľovací spolok, každý mesiac organizujem podujatie Bystrická hodinka, samozrejme, popri mojom zamestnaní, ktoré sa dlhodobo orientuje v kultúre, konkrétne v médiách. Som človek akcie, pre ktorého nielen reči, ale najmä činy sú dôležité, pretože si myslím, že ak chceme žiť v čistom, otvorenom, zelenom a rozvíjajúcom sa meste, mali by sme prevziať zodpovednosť a priložiť ruku k dielu.