V posledných dňoch opäť vznikol rozruch okolo autobusovej stanice. Väčšina pozornosti sa pritom venovala anonymným pamfletom a samotnému podpisu zmluvy. Ja by som chcel týmto blogom upriamiť pozornosť aj na samotnú zmluvu o prenájme autobusovej stanice.

Čo stojí v tajnej zmluve so súkromným investorom?

Zmluvu s investorom nepodpísalo priamo mesto BB,  ale jeho dcérska spoločnosť Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (DPMBB, a.s.). Tento podník je čiastočne mestský, čiastočne súkromný, keďže druhým akcionárom je SAD Zvolen. SAD Zvolen je prevádzkovateľom bystrickej MHD a prímestských spojov v našom kraji. Práve prímestské spoje spolu s MHD tvoria väčšinu prepravy na novej stanici. Mesto oznámilo, že ho nová stanica nebude nič stáť. OK, ale ak nie mesto, kto ju potom zaplatí?

Na tieto otázky nájdeme odpovede v zmluve medzi investorom a dopravným podnikom mesta. Teda vlastne nenájdeme, lebo nie je zverejnená. Bystričania môžu využívať novú stanicu, ale nemajú čo byť veľmi zvedaví, koľko za ňu zaplatíme, a ako sa vlastne kompetentní dohodli. Transparentnosť teda nie je priorita číslo jedna súčasného vedenia mesta. Skúšal som získať znenie zmluvy aj emailom, ale nepochodil som ani pri neoficiálnej, ani pri oficiálnej komunikácii prostredníctvom žiadosti o informácie.

V nasledovných skenoch prikladám presné znenie otázky aj odpovede dopravného podniku na moju „infožiadosť“.

Doplním, že dnes ráno (5.2.) mi odpovedal aj pán Juraj Ďzmura (člen predstavenstva DPMBB, a.s.), že DPMBB nie je povinnou osobou v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Rešpektujem odpoveď, ale je to škoda, že práve BB má takto „vytvorený“ dopravný podnik. Keď si pozriem dopravné podniky iných krajských miest, tak  podliehajú povinnému zverejňovaniu. Na webe dopravných podnikov Žiliny, Bratislavy resp. Košíc nájdete zmienky o povinnom zverejňovaní zmlúv resp. prístupe k informáciám. V Banskej Bystrici sme si podnik zriadili netransparentne. Neviem, v ktorom volebnom období to takto bolo „vymyslené“, ale evidentne stav pretrváva dodnes.

Pôžičky dopravného podniku z konca minulého roka

V nasledujúcich, preškrtnutých riadkoch som uviedol nesprávne informácie, za čo sa vedeniu podniku DPMBB, a.s. ospravedlňujem. Skeny o výške úveru sa týkajú kontokorentného úveru, nie pôžičiek. Vo svojom blogu to vysvetľuje pán Juraj Džmura z predstavenstva DPMBB, a.s.

Zmluva o prenájme nie je zverejnená, ale niektoré iné zmluvy Dopravný podnik na svojom webe sprístupňuje. Platí to aj o pôžičkách  uzavretých v banke VUB. Na webe podniku je napríklad zmluva zverejnená v decembri 2017, v ktorej sa píše o úveroch v celkovej hodnote 1.45 milióna eur. Môže mestský podnik vysvetliť, na čo budú tieto peniaze použité? Ja zaujímavé porovnať si, koľko si dopravný podnik požičiaval v minulosti, a koľko si požičal len nedávno, v závere minulého roka.  Kým v minulých rokoch sa výška úveru držala okolo sumy 200 tisíc eur, v demebri 2017 narástla tabuľka úverov na súčet 1.45 milióna eur. Pre porovnania pripájam aj náhľady z týchto zmlúv. Prvý scan je z februára 2017 (úver 250 000), druhý scan  je z decembra 2017 (úver spolu 1.45 mil. eur). Dátumy zverejnenia zmlúv sú 21.2 a 1.12. 2017).

Celé zmluvy možno nájsť na webstránke DPMBB, a.s. http://www.dpmbb.eu/zmluvy3.php
Keďže v nedávnych rokoch sa podobne vysoké sumy nevyskytujú (aspoň nie sú zverejnené), je legitímna otázka, či táto pôžička nesúvisí s prenájmom autobusovej stanice.

Transparentnosť dopravného podniku

Týmt blogom by som chcel aj položiť otázku, aké sú vlastne záväzky dopravného podniku voči verejnosti. Ak mu transparentnosť nevyplýva zo zákona, nemôže byť transparentným z vlastnej vôle? Mňa osobne prekvapuje, že keď uzatvára pôžičky Mesto BB, tak je o tom aspoň aká taká diskusia, zasadá finančná komisia, rokuje mestské zastupiteľstvo a pod. A dopravný podnik mesta uzatvorí pôžičky nad milión eur kontokorentný úver (upravené dňa 27.2.2017), a človek sa to ani nedozvie. Nemal by o takýchto záležitostiach byť aspoň „štek“ v Radničných novinách?

Chcel by som sa aj opýtať na akciové podiely a pomery v mestskej spoločnosti DPMBB (Dopravný podnik mesta Banská Bystrica). Na interente som našiel len staršie údaje (z roku 2013), podla ktorých boli akcionármi Mesto BB (podiel 49 %) a súkromná spoločnosť SAD Zvolen (51 %).  Poznať podiely akcionárov je zaujímavé z jedného hľadiska. Pán primátor vo svojom poslednom blogu naznačil, že nie je dobré, keď je mesto viazané v jednej firme s inou spoločnosťou ako minoritný akcionár. Väčšinový vlastník potom môže mesto tlačiť do rozhodnutí, s ktorými ono nesúhlasí. Chcel by som sa spýtať, či už sú tieto podiely vyriešné v dopravnom podniku, resp. či stále pretrváva stav minoritného vlastníka.

Kto zaplatí stanicu, keď nie mesto?

Mesto tvrdí, že za stanicu nič nezaplatí, ale ak nie mesto, kto potom? Dá sa predpokladať, že investor nebude od nikoho nič chcieť? Aký je vlastne biznis model novej stanice? Zmluva o prenájme je tajná, z tej sa nič nedozvieme. Skúsme odhadnúť, ako by asi mohlo vyzerať financovanie stanice. Ak by boli finančné toky ako tak prirodzené, tak by  si investor pýtal nájomné od prevádzkovateľa stavby – od mestského podniku. Mestský podnik by to splácal zo svojich ziskov, On má tieto zisky od autobusových spoločností, ktoré platia poplatky za to, že môžu využívať novú AS. Najviac však zrejme stanicu využíva spoločnosť SAD Zvolen. A ten je zároveň aj akcionárom prevádzkovateľa autobusovej stanice.

Naozaj je dominantým dopravcom na stanici SAD Zvolen?

Oficiálne sa to asi nedá potvrdiť, ale dá sa tomuto predpokladu uveriť. Stačí niekedy postáť na stanici 15 minút a uvidí najmä autobusy tejto spoločnosti. Na portáli pre nadšencov verejnej dopravy imhd.sk ktosi urobil amatérsky odhad, že spoje SAD Zvolen tvoria 2/3 celej dopravy autobusovej stanice. Celý kontext odhadu možno nájsť na tomto odkaze. Zaujímavé je, že sa v ňom spomína aj odhad príjmov z vlastníctva AS. Samozrejme, lepšie a presnejšie by bolo pracovať s oficiálnymi údajmi, ale otvorené dáta sa v našich končinách ešte nenosia – to je skôr ale výčitka všetkým úrovniam vlády v tejto krajine.

Prečo je také zaujímavé zistiť, koľko spojov prevádzkuje práve SAD Zvolen?

Práve SAD Zvolen pravidelne dostáva dotácie na autobusové linky v našom kraji. Dostáva dotácie tak na MHD v Banskej Bystrici, ako aj na prímestskú dopravu v BBSK. Ak akýkoľvek podnik dostáva dotácie z verejných zdrojov, tak môžme výdavky firmy považovať de facto za výdavky verejné. Platí to vtedy, keď poplatok úzko súvisí s účelom dotácie. Ak to aj neplatí de iure, tak de facto určite. Ak teda SAD Zvolen bude výrazne prispievať na ziskovosť a rentabilitu novej AS, bude to poplatok zaplatený z našich daní. V takom prípade tieto náklady na stanicu môžeme považovať za verejný zdroj.

Témou tohto blogu nebol rozbor, či a ako mala byť postavená nová stanica. Je to len reakcia na vyjadrenia z rôznych strán, že AS nás vyjde zadarmo. Na brífingu z 1.2.2018 uviedol riaditeľ dopravného podniku, pán Snopko, že mesačné náklady na AS predstavujú 35 000 až 40 000 eur. Nie je mi však z kontextu jasné, či ide  o celkové náklady, v ktorých je zarátaný aj prenájom aj údržba AS.

Pýtajme si od mesta informácie a žiadajme, aby sa zmluva medzi investorom a mestským podnikom zverejnila. Budeme tak lepšie poznať, akým spôsobom je financovanie stanice vyriešné. Pokiaľ sa nemýlim, tak tento rok sa budú znova schvaľovať dotácie na autobusové linky MHD.  Pri tejto príležitosti by tiež bolo dobré zistiť, aké náklady má ich prevádzkovateľ, a či sa do nich nepremietnu aj náklady na stavbu novej stanice.

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Pracujem ako programátor, bývam v Banskej Bystrici.