Pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami si kladiem otázku, či už na Slovensku, v Banskej Bystrici si občania – voliči uvedomili aké je dôležité si vybrať do mestských či obecných zastupiteľstiev tých správnych ľudí, vybrať toho správneho človeka na pozíciu primátora či starostu obce. Či už nastal čas, aby s poslaneckým mandátom skončili ľudia, ktorí svoje postavenie využili na to, aby sa dostali do dozorných orgánov mestských alebo obecných podnikov, prípadne na tieto lukratívne miestečka dostali svojho rodinného príslušníka alebo dobrého kamaráta.

Chcem veriť, že áno. Že nastal čas, kedy si voliči na tieto miesta vyberú vzdelaných, odborne zdatných ľudí. Ľudí, ktorí zabezpečia väčšiu verejnú kontrolu, budú hospodárne a efektívne nakladať s financiami mesta.

Chcem veriť, že do mestského zastupiteľstva sa dostanú tí kandidáti, ktorí zabezpečia zverejňovanie údajov o hospodárení mesta v zrozumiteľnej forme na webovej stránke a v mestských novinách, t.j. nákladoch, výnosoch, záväzkoch po lehote splatnosti, výškach a podmienkach úverov, vyplatených mzdách a odmenách konateľov a členov dozorných rád mestských podnikov.

Chcem veriť, že práve títo kandidáti ako poslanci mestského zastupiteľstva budú dbať, že konatelia mestských podnikov budú vybraní vo férových výberových konaniach na základe ich odborných a morálnych predpokladov. Že ako poslanci určia jasné pravidlá pri predajoch a prenájmoch majetku mesta, budú garantovať, že občania tohto mesta sa dostanú k úplným informáciám o verejných obstarávaniach.

Je toho omnoho viacej, čo očakávam od novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva v tomto meste. A nie len ja. Teraz to máme vo svojich rukách.

Autor blogu:

Jaroslav Výbošťok