Obyvateľom bytového domu na Sídlisku, na ulici 29. augusta č. 9 až 17, hrozí odstavenie od vody a tepla. V priestoroch bytového domu vlastní takmer celé jedno podlažie 100% mestská spoločnosť BPM s.r.o., kde je prevádzkovaný Domov sociálnych služieb KOMPA. Mesto si však neplní svoje povinnosti voči spoločenstvu vlastníkov bytov a neplatí zálohové platby za dodávky tepla a vody, ktoré spotrebuje. Mesto neplatí za svoje priestory ani príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv.

Faktúry za vodu a teplo platí spoločeFoto BBonlinenstvo vlastníkov bytov za celý bytový dom dodávateľom a potom ich rozpočítava vlastníkom bytových a nebytových priestorov. Spoločenstvo vlastníkov bytov nemá v súčasnosti, z dôvodu neplatenia zálohových platieb zo strany mesta, dostatok finančných prostriedkov na úhradu faktúr za teplo a dodávky vody.    V prípade, že spoločenstvo vlastníkov bytov neuhradí vodárňam a dodávateľovi tepla STEFE a.s. faktúry včas, hrozí obyvateľom bytového domu odpojenie od tepla a vody a ďalšie pokuty a penále.

Platobná disciplína mesta je taká zlá, že dlhuje na zálohových platbách takmer 7.000,- Eur. Úroky z omeškania a zmluvná pokuta za posledné roky dosahujú takmer 3.000,- Eur.

Napriek mnohým upozorneniam, zasielaním výziev, aby si mesto plnilo včas svoje povinnosti, sa situácia naďalej zhoršuje, mesto nereaguje na kritickú situáciu a spoločenstvo vlastníkov bytov bolo nútené sa obrátiť na súd.

Kinder manažment nového primátora Ing. Jakub Gajdošík a Ing. Martin Turčan majú pravdepodobne skúsenosti len s pózovaním do novín. Ich prioritou je pravdepodobne len riešenie takých vecí, z ktorých môžu mať osobný prospech a nie zabezpečenie plnenia základných funkcií mesta, medzi ktoré patrí aj včas platiť za svoje záväzky.

Ak mesto do konca roku nevyrovná svoje záväzky voči spoločenstvu vlastníkov bytov, môže sa stať, že obyvatelia bytového domu na Sídlisku budú na Vianoce bez dodávok tepla a vody. Bude to pekný darček k Vianociam…

Autor blogu:

Braňo Bosák

Pochádzam z Banskej Bystrice, mám 43 rokov, strednú školu som absolvoval na Športovom gymnáziu v BB, pestoval som atletiku a aktívne som hrával futbal. Vyštudoval som VŠE v Bratislave a tak sa moje ďalšie pôsobenie uberalo cestou ekonóma.