Už v roku 2018 som v mojej vízii mesta písal o podzemných a polozapustených kontajneroch. Riešenie, ktoré pri správnom nastavení môže priniesť výhody a hodnotu pre obyvateľov. Ako poslanec tri roky počúvam o tom, že mesto tento projekt pripravuje. Dočkáme sa niekedy ?

Možno ste to už videli v iných krajinách či v krajských alebo okresných mestách. Zberné miesta odpadu ako ich poznáme dnes môžu vyzerať inak. V iných mestách sú staršie oceľové a plastové kontajnery nahrádzané novými riešeniami. Polopodzemné a podzemné kontajnery majú výhody ako napríklad :

  • väčšia kapacita zberného miesta
  • úspora verejného priestoru
  • pomalší rozklad odpadu pod zemou
  • lepšie hutnenie odpadu vlastnou váhou
  • estetickejší vzhľad a čistejšie prostredie
  • menej častý zvoz odpadu
  • nižšie náklady na transport a menej emisií

Mestská legenda o kontajneroch

O víziách a nápadoch sa píše veľmi jednoducho, ale ako to už býva v realite, prípravné, dokumentačné a obstarávacie procesy sú natoľko zdĺhavé, že sa nepočítajú na mesiace, ale niekedy na roky. Či to môže byť pružnejšie a efektívnejšie je trochu iná téma. Každopádne, minulý rok som sa pokúšal niekoľkokrát opakovane kontaktovať oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov, aby ma informovali o detailoch príprav projektu a poskytli projektovú dokumentáciu. Oddelenie mi doteraz ako mestskému poslancovi a zástupcovi verejnosti neposkytlo viac informácií napriek mojej opakovanej žiadosti. Verím, že úradníčky a úradníci majú toho veľa, ale po štyroch žiadostiach a po viac ako polroku nedostať požadované informácie nepovažujem za korektné.

Volebný rok 2022 a prvé kontajnery?

Nakoniec sme sa v januári na komisii pre ekonomický rozvoj dozvedeli nové informácie. Spoločnosť Marius Pedersen ako investor požiadal mesto o výpožičku pozemkov s účelom vybudovania nových kontajnerov. V podkladoch sa objavil nákres s  výpisom stojísk, ktoré by sa mali realizovať v rámci prvej etapy výstavby stojísk polopodzemných kontajnerov. Dátum pri nákrese je 03/2021, preto sa mi prirodzene natíska otázka, prečo mi nemohlo oddelenie poskytnúť nákres už skôr.

Prvá etapa by sa mala realizovať v mestských častiach Radvaň, Kráľová a jedno stojisko aj na Pršianskej terase. Stojiská by sa mali objaviť na uliciach Poľná, Radvanská, Bernolákova, Sládkovičova, Podháj či Kalinčiakova. Viac na tejto mape alebo v nákrese. Na komisii zazneli slová, že táto prvá etapa by sa mohla realizovať tento rok a kontajnery by mali byť dominového typu.

Je možné, že tento rok sa dočkáme nového systému kontajnerov. Žiaľ, momentálne poslanci, ani verejnosť nemajú informácie o technických detailoch a špecifikáciách. Občianska rada v Radvani o zámere bola len informovaná, ale do procesu plánovania nebola zapojená. Mesto sa hlási k otvorenému vládnutiu a deklaruje, že participácia je dôležitá. Prečo nebol hlas verejnosti a dotknutých obyvateľov pri procese príprav vypočutý ?

Autor blogu:

David Kapusta

Doma študoval právo a v zahraničí financie. Živím sa ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie. Nie som platený žiadnou organizáciou ani členom politickej strany. Som citlivý na nespravodlivosť a nebojím sa mať vlastný názor. Slúžim ako poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Som členom klubu nezávislých poslancov BBA. Angažujem sa, pretože chcem, aby sa nám tu žilo lepšie a verím v novú generáciu angažovaných ľudí vo verejnom živote.