Je všeobecne známe, že súčasný ( a ja dúfam, že odchádzajúci) župan zastáva pozíciu europoslanca a zároveň predsedu BBSK. Popísalo veľa aj o tom, ako ich môže všetky zvládať, vrátane svojej obchodnej aktivity ktorá bola nedávno celkom zaujímavo popísaná v blogu.

Nie je jediný v strane socialistov, ktorý svojou šikovnosťou zvláda toľko funkcií. A nemusíme ísť ani príliš ďaleko, aby sme členov a kandidátov do VÚC za stranu SMER v Banskej Bystrici poobjavovali v rôznych mestských spoločnostiach, kam sa nanominovali, obvykle hneď po vyhratých voľbách.

Nech sa páči zoznam:

Topoľský :  MBB a.s, Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Gajdošík :  MBB a.s., Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Šabo : BPM s.r.o., Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Karas : BPM s.r.o.

Je odrazom dnešnej smutnej doby, ak v investičnej spoločnosti pracuje ako člen predstavenstva učiteľ alebo lekár. A je zároveň neakceptovateľné, ak sám poslanec, v pozícii člena predstavenstva takejto spoločnosti hlasuje v MsZ napríklad o poskytnutí finančnej pomoci pre takúto spoločnosť ( ako nedávno schválená pomoc pre MBB pri financovaní mosta do priemyselného parku v Šalkovej), samozrejme z rozpočtu mesta, teda našich peňazí. Koho záujmy potom chráni? Mesta, alebo spoločnosti, ktorá ho platí?

Ako chcú súdruhovia presvedčiť ľudí, že do politiky vstúpili z presvedčenia, zastupovať občanov a nie z dôvodu ďalších príjmov z výkonu funkcie, keď krátko po zvolení sa nanominujú do týchto spoločností na výkonné funkcie?

A nielen na ne, ale aj do dozorných rád, ktoré majú byť odborný orgán, kontrolujúci riadiacich pracovníkov.

Dokedy bude zvolenie do poslaneckej funkcie zároveň bránou k ďalším príjmom z výkonov funkcií, do ktorých sa poslanci navrhli a odhlasovali sami?

Výkaz ziskov a strát napr. spoločnosti MBB a.s. je verejne prístupný a z neho celkom jasné súhrnné údaje o odmenách. Bolo by korektné, vážení kandidáti, zverejniť, aké odmeny ste si za rok 2012 s pozície členov štatutárnych orgánov vyplatili.

Súčasný stav je jasným predpokladom konfliktu záujmov a kladiem si otázku, ak budú títo kandidáti zvolení, koho záujmy potom budú zastupovať? Firmy, kde sú nanominovaní? Alebo mesta, resp. VÚC?

Už dávno sa mali zaviesť prísne podmienky výberu odborníkov do funkcií výkonných a dozorných orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta alebo VÚC.

A nielen to, záujmom poslancov by malo byť znížiť počet spoločností, v ktorých má mesto alebo VÚC majetkovú účasť na minimum a nie si takto vytvárať ďalšie trafiky.

Autor blogu:

Miroslav Ivan

Občan Banskej Bystrice, ktorému nie je jedno v akom meste a v akej krajine žije. Zatiaľ stále verí, že môže prispieť k zlepšeniu života svojich detí a ďalších generácií na Slovensku. Člen strany SaS a tím líder pre Dopravu.