…urobil by som na konci volebného obdobia odpočet svojich sľubov, programu (ak som nejaký mal 🙂 ). Lebo tak je to správne. Znovu by som kandidoval len vtedy, ak by som splnil aspoň 60% svojho programu. Lebo inak som sklamal.

Keby som bol primátor…

  • zaviedol by som v centre parkovanie na presýpacie hodiny https://zn.sk/kirchheim-unter-teck-parkovanie-presypacie-hodiny/
  • vysadil by som viac stromov ako vypílil
  • zhustil by som sieť MHD pri zachovaní ceny, aby sa oplatilo nechať auto doma
  • pre žiakov a študentov by bola MHD bezplatná – keď je to možné v Žiline, prečo nie v Banskej Bystrici? To by však „dopravná loby“ prišla o zisky. Ja by som sa toho nebál, lebo primátor má vykonávať verejnú službu a nie hájiť podnikateľské záujmy
  • hokej by nebol nad všetkým – rozdeľovanie spoločných peňazí na šport by bolo spravodlivejšie. „Hokejová loby“ pri prišla o neprimerané priame aj skryté dotácie, ale ani toho by som sa nebál, lebo šport nie je len hokej.
  • v mestských firmách by prestali pôsobiť poslanci – o čistenie chodníkov, parkov, osvetlenie, zber odpadu….sa majú starať odborné firmy a nie poslanci, ktorí tieto firmy financujú cez mestský rozpočet – čistý konflikt záujmov. Prepájanie ekonomických a politických záujmov treba strážiť a oddeľovať už na miestnej úrovni a nie spájať. Lebo nám to prerastie cez hlavu tak, ako teraz na celoštátne úrovni, kde je hospodárska mafia poprepletaná s politikmi tak, že je už ťažké zistiť kto je kto?
  • každý by platil za odpad podľa toho, koľko triedi a koľko odpadu vyprodukuje – motivoval by som ľudí k separovaniu a znižovaniu odpadu zavedením motivačného systému poplatkov. Inteligentný systém nakladania s odpadom funguje vo viacerých obciach v Čechách, tak prečo nie v Banskej Bystrici?  https://www.etrend.sk/ekonomika/nevyhadzujme-peniaze-do-kosa.html   Prináša to nižšie náklady pre obec aj občanov ale hlavne pre budúce generácie.
  • prevzal by som zodpovednosť za kvalitu vzdelávania. Mesto svoje školy nezriadilo, ale zdedilo. Áno, v zlom technickom stave, na ktorý sa sústreďuje. Niektorým školám mesto pomohlo postaviť sa na nohy aspoň materiálne. Dnes sa potrebuje mesto naučiť postarať sa aj o to, s čím súkromní a cirkevní zriaďovatelia svoje školy už zriaďovali – teda aj o kvalitu výchovy a vzdelávania. A niesť za výsledky škôl aj zodpovednosť.

Ale hlavne, keby som bol primátor a v „mojom“ meste sa opakovane na námestí stretáva viac ako tritisíc (možno aj viac ako päťtisíc) občanov, tak by som na to námestie prišiel a prihovoril by som sa im.

Ale hlavne, keby sa v „mojom“ meste začali rozťahovať náckovia a fašisti, tak by som to nedovolil. Postavil by som sa proti Kotlebom do prvej línie, aby som jasne ukázal všetkým, na ktorej strane stojím. A občanov, ktorí by stáli proti fašistom spolu so mnou, by som ocenil a podporil.

NIE V NAŠOM ŠTÁTE

NIE V NAŠOM KRAJI

NIE V NAŠOM MESTE

Toto by bola moja TOP priorita. A viete prečo? Lebo ak fašisti vyhrajú, tak nič z toho, čo by som chcel ako primátor urobiť a čo je napísané vyššie, by som urobiť nemohol.

 

PS: Keď novinári začínajú rozkrývať nebezpečné a (pre politikov) nepríjemné kauzy, často na začiatku hovoria, že nemôžu prezradiť svoj zdroj informácii, aby ho neohrozili. Často aj na živote. Som v podobnej situácii. Mám informácie a dôkazy, že vedenie mesta sa v TOP priorite, ktorú som popísal vyššie, nechová tak, ako by som sa choval ja, keby som bol primátor, ale presne naopak. A teraz neviem, čo je horšie: že sa tak správajú preto, lebo tolerujú zlo, alebo to, že nevedia rozlíšiť dobro od zla?

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen Komisie MsZ pre vzdelávanie so záujmom o veci verejné