Každoročne, už pravidelne sa začiatkom roka objavujú informácie – koľko nás v Banskej Bystrici vlastne je? Zaujímavá téma, ktorá podľa niektorých po Vianociach vyhladovaných kritikov je cestou, ako kritizovať všetko a všetkých v našom meste.

Od roku 2005 dostávajú miestne a regionálne samosprávy podielové dane, ktoré vyberie štát od fyzických osôb. Podľa počtu osôb v danej obci, resp. meste dostávajú samosprávy do rozpočtu v tomto roku 67% (v roku 2005 to bolo 70,3%) z vybranej dane. V rozpočtoch samospráv je to najdôležitejší príjem, ktorý tvorí zhruba 2/3 ich príjmov. Sú to zdroje, ktoré je možno predvídať a ktoré cez MF SR je štát povinný samosprávam rozdeliť. Je preto pravdou, že je nemierne dôležité a pre tvorbu príjmov nenahraditeľné, koľko je v meste obyvateľov s trvalým pobytom a aký je vývoj tohto indikátora.

Pred mnohými rokmi sme chceli konkurovať Bratislave a Košiciam a definitívne poraziť Žilinu. Preto funkcionári vynaložili nesmierne úsilie k tomu, aby naše mesto malo viac ako 100 000 obyvateľov. Nechýbalo veľa, nakoľko násilne pričlenili k mestu všetko, čo sa len dalo. Po revolúcii bol trend opačný. Obce, ktoré spĺňali kritériá sa rýchlo začali osamostatňovať a opúšťali krajské mesto. (Šalková stále splňuje tieto kritériá) Tento trend bol potvrdením predchádzajúcich nesprávnych a násilných rozhodnutí. Takto obnovili svoje samosprávne funkcie obce Malachov, Hronsek, Vlkanová, Nemce a Kynceľová. Skokom sa znížil počet obyvateľov minimálne o 10 000 a tento trend pokračoval ďalej.

Za hlavnú vinu považujú kritici nedostatok práce, primeraných bytov a nekvalitné občianske služby. Musím súhlasiť, ale s vedomím, že každý parameter má svoju váhu a svoje miesto. Som však presvedčený a každý rok to opakujem, že tento trend je prirodzený a naopak hovorí o tom, že mnoho rodím opúšťa naše mesto preto, že ide do svojho a do lepšieho. Rozhodujú sa pre okolité obce z dvoch základných dôvodov. Stavajú domy tam, kde sú pozemky lacnejšie a opúšťajú sídliská, kde po mnohé roky kvalita osídlenia stagnuje a v mnohom sa zhoršuje.

Vyvstáva otázka, aký to má dopad na mesto. V zásade zlý a to z jednoduchého dôvodu. Mesto dostane balík financií na 77 787 obyvateľov, ale komunálne služby musí vykonávať odhadom pre 95 000 ľudí, ktorí v našom meste pracujú, študujú, chodia k lekárovi, za kultúrou a podobne.  Verejná doprava, komunálne služby, dotácie do škôl… to všetko zostáva a musí sa sanovať z nižšieho rozpočtu. Nožnice sa otvárajú a to čoraz viac, financie chýbajú a ich spravovanie je čoraz zložitejšie.

Áno, krajské mesto zložitou metódou koeficientov dostáva viac, ako len na obyvateľa. Či to však postačuje, nechávam na Vás. Jedno si však myslím a už veľmi dávno, že stav podfinancovania samospráv je neudržateľný a bude nevyhnutné ho vyriešiť.

Je pre mňa úsmevné, že pán primátor si nevšimne, že sa mu v meste narodili trojčatá. Žiadna návšteva, žiadny prísľub pomoci, žiadne povzbudenie… A to druhé, čo vyšlo z dnešných médií? V meste máme viac ako 4100 evidovaných psov. Prvé zistenie je smutné a inak povedané,  neočakávané a nevhodné. To druhé tiež o niečom hovorí, keby sme tak dostávali dane za počet evidovaných psov, to by sa nám dýchalo.

Občianska pohoda, ktorá je predzvesťou spokojnosti obyvateľov v našom meste, nie je dobrá a má ďaleko k spokojnosti. Neevidujem a so smútkom musím konštatovať, zlepšenie neprichádza a nič tomu ani do budúcnosti nenasvedčuje. Lúčenie s Bystricou bude preto v mnohých rodinách pokračovať.

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.