Pri otázke, ako ďalej, počúvame často a už veľa rokov univerzálnu odpoveď – „…budeme to riešiť z európsky fondov, počkáme na výzvu a pripravíme projekt“. Je to obvyklá odpoveď, neprekvapuje a napokon, niekedy ani niet iných riešení. Je to ale skutočne tak, je nevyhnutné na všetko čakať?

Slovensku od školského roku 2009/2010 ponúka spojená Európa projekt s názvom „Školské ovocie“, ktorý je určený pre všetky deti, ktoré navštevujú materské a základné školy. Cieľom je snaha zvýšiť ich príjem ovocia a zeleniny, zlepšiť stravovacie návyky a nemenej dôležité je aj to, že tento projekt podporuje vlastných pestovateľov a spracovateľov poľnohospodárskej produkcie. O projekt sa uchádzajú logistické firmy, ktoré uzatvárajú zmluvy s príslušnými školami, finančne zabezpečujú celý proces a podľa dohôd expedujú objednané dodávky. Vždy ide o ovocie a zeleninu, ktorú je možné vypestovať na Slovensku, nie je možné objednávať exotické ovocie, resp. zeleninu. Takže ide o jablká, hrušky, slivky, broskyne, čerešne, marhule a zo zeleniny hlavne o papriku, paradajku, mrkvu, reďkovku a kaleráb. Pravidlá EÚ umožňujú objednávať aj ovocné a zeleninové šťavy a pyré. Všetko musí byť vo výbornej kvalite. Finančná dotácia z EÚ pokrýva 73% nákladov a umožňuje takto dotované potravy dodávať každému dieťaťu 2x do týždňa. Jednoduchšie, každé dieťa môže dostať  jedno jablko a jednu ovocnú šťavu.   

V Banskobystrickom kraji túto ponuku využíva stále veľmi málo škôl. Podľa mojich informácií je to hlavne tým, že o projekte nerozhodujú starostovia a riaditelia škôl, ale často krát vedúce jedální, ktoré sa vytrvalo a úspešne bránia. Bez hanby a ochotne zaplatia dodávateľom plnú cenu a pokojne zotrvávajú v zabehnutých stereotypoch.

Južná časť nášho kraja má nielen tradíciu, ale aj dostatočnú kapacitu v pestovaní ovocia a zeleniny. Určite by uvítali zapojenie do projektu, ktorý je evidentne výhodný pre všetkých zúčastnených. Mali by zabezpečenú realizáciu časti svojej produkcie a k deťom by sa dostala cenove výhodná, kvalitná a čerstvá potravina. Banskobystrický samosprávny kraj má v rukách aj takúto iniciatívu, o ktorej podľa môjho názoru pravdepodobne ani nevie. Koordinovať pestovateľov a potravinársku prvovýrobu, vytvoriť spoločne ponuku a osloviť vlastnou autoritou primátorov a starostov, resp. iných zriaďovateľov škôl nie je vôbec zložité a predovšetkým, nestálo by to krajskú samospráva ani euro. Kde je teda problém? Poďme do toho.

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.