Dnes sme si pripomenuli tragickú udalosť z druhej svetovej vojny, vypálenie obce Kalište a vyvraždenie jej obyvateľov. Opäť sa tak bezradne a nechápavo pýtame, ako sa to mohlo stať a prečo je podobné správanie vo svete tak bežné. Ako medzinárodné prostredie s navzájom súperiacimi štátmi dokáže prebudiť deštruktívne sily a prečo ich ľudia nedokážu potlačiť. Pýtame sa ako sa brániť a ako získať bezpečné postavenie v chaotickom medzinárodnom prostredí.

Simon Anhold, poradca pre imidž štátov, ktorý 20 rokov spolupracoval s prezidentmi a premiérmi 54 štátov tvrdí, že ľudia neobdivujú štáty preto, že sú silné, bohaté, moderné, spravodlivé, …, ale preto, že týmito hodnotami prispievajú iným štátom. Ľudia si vážia tie štáty, ktoré zaručujú bezpečnosť a prosperitu ostatným štátom. Simon Anhold vytvoril kritériá pre hodnotenie štátov a tzv. Index dobrého štátu.

Najvyššie hodnotenie (z roku 2018) dosahuje Fínsko. Za ním je Holandsko, Írsko, Švédsko, Nemecko, Dánsko, Švajčiarsko, … Slovensko je na 28. mieste. Predbehlo nás Bulharsko, ktoré je na 12. mieste a hneď za nami je Rumunsko. Nezávisí teda na financiách, len na aktuálnom postoji k zvyšku sveta. Štáty s vysokým hodnotením získavajú dobré meno, ktoré prináša spokojných obyvateľov a tiež ekonomické benefity.

Podľa týchto kritérií sú USA na 40. mieste a Ruská federácia na 41. mieste. Negatívne ukazovatele v prípade USA predstavuje vývoz zbraní, účasť na ozbrojených konfliktoch, neprijímanie utečencov, neúčasť na enviromentálnych dohodách, vývoz nebezpečných pesticídov, malý podiel obnoviteľných energií. Neplatenie poplatkov do UNESCO, málo zahraničných študentov, málo dobrovoľníkov v zahraničných misiách OSN, … Medzi pozitívne ukazovatele patrí otvorenosť trhu, potravinová pomoc, charitatívne aktivity, sloboda pohybu, množstvo patentov a Nobelových cien, internetová bezpečnosť, humanitárne darcovstvo, dobrovoľníctvo, darcovstvo a spolupráca so Svetovou zdravotníckou organizáciou, …

V prípade Ruskej federácie medzi záporné ukazovatele patrí účasť na ozbrojených konfliktoch, nesloboda tlače, neúčasť na charite, málo dobrovoľníkov na misiách OSN v zahraničí, neprijímanie utečencov, nízky podiel využívania obnoviteľných energetických zdrojov, … A medzi pozitívnymi ukazovatelmi je internetová bezpečnosť, otvorený trh, potravinová pomoc, počet Nobelových cien, kooperácia a darcovstvo pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, …

Našimi plusmi je ekologický prínos – prírodné prostredie, sloboda pohybu a sloboda tlače, vývoz kreatívnych tovarov, farmaceutický vývoz a potravinová pomoc, medzinárodné publikovanie, podpisy zmlúv v OSN, otvorený trh, … Našimi mínusmi je odmietanie utečencov, vývoz zbraní, nízka podpora charity a dobrovoľníctva, málo Nobelových cien, …

Žiadajme si dobré štáty. Mier je veľmi krehká vec.

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Občianska aktivistka, blogerka