Jeden z prvých projektov, ktorý hovorí o dôvere alebo nedôvere medzi zástupcami mesta a jeho obyvateľmi, je participatívny rozpočet.

Keď sa po nedávnej kritike a následných zmenách v štatúte Koordinačná rada vzdala funkcie, hrozí nestihnutie termínov a prerušenie, prípadne zrušenie jeho fungovania. Je tu však záujem zo strany predkladateľov projektov a aj zo strany Mesta. Za odmietnutím tzv. kvalitatívneho zvažovania, ktoré oslabovalo hlasy občanov, vidím potvrdenie snahy Mesta získať si dôveru ľudí.

Na druhej strane záujem občanov o udržanie participatívneho rozpočtu je veľmi slabý. Považujem to za dôsledok nedostatočnej propagácie, ale tiež nízkej dôvery ľudí k tomuto projektu a aj k samotnému Mestu.

Dostávajú sa ku mne rôzne informácie, napríklad o tom, že nad projektom Relax zóna Internátna, ktorý čerpá prostriedky opakovane, už štvrtý rok, drží ochrannú ruku jeden z poslancov. Je tu preto otázka, či projekt naozaj potrebuje takéhoto anjela strážneho.

S úradníkmi máme svoje skúsenosti, ale zároveň aj predsudky ešte z minulosti. Aká je pravda v prípade súčasného participatívneho rozpočtu?

—————————–

Najväčší problém, ktorý blokuje rozšírenie sa podávaniu projektov, je správne vypracovanie jeho návrhu. Predložiť návrh neznamená hodiť ho do schránky nápadov, ale vyčísliť potrebné financie, vypracovať časový harmonogram realizácie a splniť ďalšie podmienky. Pustiť sa do toho je pre mnohých ľudí nepredstaviteľné.

Avšak bežný občan zrejme nevie, že v projekte participatívneho rozpočtu sa počíta s tým, že mu do určitej miery pomôže Koordinačná rada a Mesto, ktoré ho nasmerujú a poradia. Za samotnú realizáciu, okrem dobrovoľníckej práce, už podľa banskobystrického štatútu ručí Mesto.

Bol však aj taký prípad, keď sa víťazný projekt ukázal nerealizovateľný, alebo keď v návrhu vyčíslené zdroje nestačili. Mesto za takéto prípady nenesie zodpovednosť.

Spolupráca občanov s mestskými organizáciami je súčasťou projektu participatívneho rozpočtu a Mesto spolu s Koordinačnou radou by ju malo podporovať. Robiť ju na jednej strane dostupnou bežnému občanovi a na druhej dávať viacej zodpovednosti napríklad viacnásobným predkladateľom. Ja by som dokonca navrhla posilniť zodpovednosť predkladateľov za realizáciu svojich projektov, ale súčasne prijať individuálny prístup ku každému z nich.

V banskobystrickom štatúte nie je vstupovanie do organizácie samotného projektu podchytené tak, ako v niektorých iných mestách. Zodpovednosť predkladateľov projektov za ich realizáciu by znamenala, že predkladateľ aktívnejšie vyhľadáva a využíva služby jednotlivých oddelení MsÚ a mestských organizácií. Na druhej strane Mesto by malo byť pripravené verejne sa ospravedlniť, ak by chyba pri realizácii bola na jeho strane.

Súvisí to s cieľmi participatívneho rozpočtu, ktorými sú otvorenie sa Mesta občanom, teda zrozumitel’nosť a sprístupnenie procesov v meste, transparentnosť samosprávnych orgánov a na druhej strane aj inovovanie a zefektívňovanie samosprávy tak, aby mohla čo najflexibilnejšie reagovať na potreby svojich obyvatel’ov.

Mala by to byť príležitosť pre bežných občanov, aby aktívne vstúpili do kontaktu so samosprávou v meste, cítili podporu a uspeli v nej aj bez svojich strážnych anjelov. Dôvera sa dá vybudovať cez spoluprácu.

—————————–

Pokiaľ ide o projekt Relax zóna Internátna a teda niekoľkoročné hromadenie sa financií na jednom mieste, Čierny Peter je v rukách tých občanov, ktorí neprišli hlasovať za iné projekty. Alebo hlasovali len za ten svoj, aj keď mali štyri hlasy a mohli ovplyvniť aj výber iných projektov. Toho roku ich bolo hodne a bolo za nimi aj hodne práce a viery, že ich Banskobystričania ocenia.

Dovolím si vyzvať tých, ktorí majú nápad na zaujímavý projekt, aby neváhali a hodili ho do schránky nápadov. Dobrodružná výprava za spoznávaním mestskej správy, ale predovšetkým svojich organizačných schopností môže začať. Navrhujem spojiť sa s ľuďmi vo Vašej komunite, podiskutovať si a ponúknuť im alebo všetkým Bystričanom príťažlivý projekt. Len tak vyhráme nad skutočnými, alebo pomyselnými strážnymi anjelmi.

V utorok 30. júla si môžete prísť zvoliť novú Koordinačnú radu a uzávierka podávania kompletných návrhov je plánovaná na 13. septembra.

Pre inšpiráciu a predstavu ako takéto projekty do participatívneho rozpočtu môžu vyzerať, navrhujem pozrieť si napríklad tieto stránky:

Liptovský Mikuláš

Žilinská župa

Prievidza

Lučenec

Partizánske

Hlohovec

Piešťany

Vranov nad Topľou

 

Fotka Mesto Banská Bystrica.

 

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Banskobystričanka