Poslanec Jakub Gajdošík (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS) odmietol podporiť rozpočet na rok 2015 s odôvodnením: „Po jeho preštudovaní som v ňom našiel veci, s ktorými sa nemôžem stotožniť. Za všetko hovorí primátorova snaha opäť v rozpočte vyčleniť 70.000 eur pre SBSku na mestskom úrade. Pokiaľ tam budú takéto kšeftíky, rozpočet nepodporím.“

Rozpočet je základný ekonomický nástroj, cez ktorý sa presadzujú rôzne záujmy. Predkladá ho primátor a schvaľujú poslanci. Aj predchádzajúce štyri rozpočty predkladal primátor Gogola a poslanci SMER-SD mu rozpočet aj keď po úpravách, ale napokon vždy schválili. Ich záujmy sa stretli. Teraz je to inak. Vychádzajú na svetlo rôzne aférky a kšeftíky.

70 000 eur pre SBSku na mestskom úrade je určite problém, aj keď ušetriť sa dá asi len polovica. Ale čo znamená napríklad navýšenie rozpočtu plavárne skoro o 100% oproti roku 2014 pri rovnakom rozsahu poskytovaných služieb? (z 505 000 eur v roku 2014 na 969 083 eur v roku 2015). Zníži sa na budúci rok vstupné na plaváreň pre občanov B. Bystrice alebo je v tom iný záujem?

Ak je 70 000 eur pre SBSku na mestskom úrade kšeftík, čo je potom toto: prenájom mestských budov a pozemkov o výmere 2 520 m2 pre HC 05 a.s. za ročný nájom 120 eur vrátane všetkých energií?

Keď sme už pri tom hokeji. Pred pár mesiacmi poslanci SMER-SD schválili prevod zimného štadióna do vlastníctva mestskej firmy BPM s.r.o. Mimochodom táto firma je aj vlastníkom plavárne Štiavničky. Dôvodom na prevod zimného štadióna do vlastníctva mestskej firmy bola rekonštrukcia jeho severnej tribúny, na ktorú mesto dostalo dotáciu milión eur od Úradu vlády SR, respektíve z rezervy predsedu vlády. Rekonštrukcia by však mala stáť viac než milión eur a na jej dofinancovanie mesto v rozpočte nemá prostriedky. Firma BPM je to podľa jej vedenia schopná zvládnuť a vraj do rekonštrukcie zimného štadióna vložila 1,6 mil. eur z vlastných zdrojov.

Ak má mestská firma, ktorej stopercentným vlastníkom je mesto, vlastné zdroje vo výške 1,6 mil.  eur, tak sú to vlastne zdroje mesta, nie? V Dozornej rade BPM sedí deväť poslancov mestského zastupiteľstva, sedem zo strany SMER –SD. Čo im bránilo previesť potrebné zdroje do rozpočtu mesta a rekonštruovať zimný štadión bez prevodu vlastníctva? Toto nie sú kšeftíky? Nie, to sú kšefty.

Slovenčina má na takéto situácie priliehavé príslovie: „zlodej kričí, chyťte zlodeja“.

Na záver ešte jeden graf, dokumentujúci priority a záujmy volených zástupcov ľudu za posledne štyri roky:

graf1

Graf ukazuje vývoj dotácií (v eurách) na jedno dieťa v materskej škole za posledné štyri roky a vývoj dotácií pre občianske združenie hokejového klubu. Graf nemá ambíciu porovnávať celkový objem financií vynaložený na materské školy a hokejový klub, ale trendy vo financovaní, tj. kde sa berie a kde sa pridáva. Nie som si ale istý, či tento vývoj , ktorý nastolili dosluhujúci poslanci SMER-SD, je v záujme väčšiny občanov Banskej Bystrice alebo len úzkej skupiny . Však o pár týždňov sa to dozvieme, ako to vidia voliči.

Ak budeme robiť to, čo sme robili vždy, budeme mať len to, čo sme vždy mali.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen Komisie MsZ pre vzdelávanie so záujmom o veci verejné