Na začiatok musím spomenúť môjho kolegu zo SIETE Igora Donovala, ktorý usilovne pracoval a napísal Vám 3 blogy o turizme, pretože pracuje rovnako v oblasti cestovného ruchu, konkrétne v oblasti jeho propagácie.

       K veci. Turizmus? Čo Vás napadne? Mňa ázijský alebo iný cudzojazyčný človiečik, behajúci so spokojným úsmevom po meste, užívajúc si jeden z jeho krásnych dní dovolenky. Je jedno či si sporil mesiac alebo 5 rokov, aby mohol k nám prísť, niečo ho sem priviedlo.

       Ak toto je turizmus, tak minimálne ho vieme definovať a to je základ úspechu. Kvalita služieb, spokojnoť klienta, „dobrá“ cena, jedinečný produkt. Toto mi vyšlo ako výsledok predošlej charakteristiky turistu a jeho základných potrieb a motívov.  Prečo píšem o turizme? Sú voľby, je to jasné :). Okrem toho pracujem v cestovnom ruchu cez 20 rokov, študoval som na EF UMB a trápi ma neschopnosť nás všetkým pohnúť sa vpred. Stále čakáme, že turisti prídu sami. Prečo cestujete niektorí z Vás na dovolenku, prečo odchádzate spoznávať iné miesta? Vaše odpovede sú základné motívy pre návštevu turistov v Banskej Bystrici a okolí. Cielene som použil slovo v okolí, pretože my sami to nedokážeme, iba ak úzkou spoluprácou s obcami a mikroregiónmi v okolí Bystrice. Jeden múdry muž povedal, že „sme odsúdení na spoluprácu“. Bystrica je tranzitným mestom, môže byť z časti mestom výstavným, z časti konferenčným, ale je to hlavne miesto koncentrácie a tranzitu. Tu by mali začať a skončiť potulky turistov v okolí. Buďme radi ak tu turista bude na nejaký čas ubytovaný, alebo sa tu navečeria, ale nebuďme hneď idealisti, že tu budeme mať kvôli námestiu autobusy turistov. Ak im ponúkneme synergiu spolupráce s okolím Banskej Bystrice do 50 km, budú sa sem mať prečo vrátiť. To by mal byť náš cieľ!

image 4A na záver malá poznámka zo života. Už niekoľko rokov opakujem požiadavku na verejných stretnutiach, aby jednou z foriem podpory turizmu okrem „mlátenia slamy“ a míňania verejných zdrojov v združeniach a projektoch, bola zmena prístupu mestskej polície. Prečo to v iných krajinách a mestách ide a u nás nie? Myslím, že príjmy mesta z turizmu by mohli byť z priamych aj nepriamych zdrojov  vyššie ako výber pokút. Slušné upozornenie na lístku a poďakovanie, že nabudúce tu nezaparkuje, by bolo jedinečným prístupom mesta k podpore turizmu v rámci Slovenska. Vtip je v tom, že my doma poznáme miesta, kde chodia „dávať“ papuče, ale mimo Bystričan nemá šancu. Všimli by si naši mestskí policajti v cudzom  meste tabuľu o parkovacej zóne I alebo II niekde na križovatke, keď sú zmätení dopravou a chodcami?  Všimol, alebo rozumel by niekto značkám v inom ako rodnom jazyku? Poznali by páni policajti miesta, kde sa chodí „vyberať“ ako miestna zárobková činnosť mesta? Nie je to dôležité. Dôležité je, že do toho mesta by už druhýkrát nevkročili a príhodu o papuči by rozprávali všetkým doma ako odstrašujúci príklad krajiny, kde majú radi cudzincov a kde si vážia ich peniažky, ktoré tam chceli minúť.  Nie je to len polícia, tá má svoje povinnosti a poslušne ich plní. Je to náš nesprávny a povrchný pohľad na cestovný ruch a jeho možnosti rozvoja v Banskej Bystrici.

Autor blogu:

Ladislav Lukáč

V Banskej Bystrici som vyrastal, študoval a žil prakticky celý život. Dlhé roky tu podnikám a aktívne sa zapájam do rozvoja nielen podnikateľského, ale aj spoločenského života. Vidím, že zmeny, ktoré potrebujú regióny je možné urobiť v parlamente, preto sa v tohtoročných voľbách u vás uchádzam o post poslanca Národnej Rady Slovenskej Republiky za #SIEŤ pod číslom 29.