De facto aj de iure sú výsledky ostatných volieb potvrdené, poslanci a primátor zložili poslanecký sľub a obsadili pozície šéfov komisií. Niektorí odvážni, ktorým nechýba trúfalosť vstúpili aj do troch komisií, veď prečo nie…len skúsenosť mi vytrvalo nahovára, že niektorí poslanci mali problém vôbec registrovať, na ktorej komisii sa nachádzajú, resp. evidovať, že práve tá, ktorú si vybrali zasadá.

Vznikli, veľmi zaujímavé poslanecké kluby, ktorých zloženie tiež niečomu napovedá. Niektoré, a to predpovedám, nebudú mať dlhé trvanie. Pretože mohli vzniknúť skôr s úmyslom vytvoriť klub (podmienkou je účasť minimálne 3 poslancov) ako spojiť poslancov s rovnakým alebo aspoň podobným programom. Nič to, všetko je pred nimi, ale hlavne pred nami, Bystričania.

Teraz krátky exkurz do výsledkov, ktoré tiež zrkadlia situáciu v našom meste. Kým primátor vyhral suverénne, mnohí poslanci svoj mandát nedokázali obhájiť. Ak primátor dostal kopec hlasov, tak mnohí poslanci, ktorí dvíhali ruky za jeho návrhy a to celé 4 roky, neboli úspešní. O niečom to hovorí, niečo tu neštimuje… Až 42% je nových poslancov, výsledok prekvapivý. Teším sa z neho aj preto, že priemerný vek poslancov sa znížil o 4 roky, čo považujem tiež za pozitívnu správu.

Opakovane sa do miestneho parlamentu nedostal nik z prostredia Mariána Kotlebu a jeho terajších ako aj minulých poskokov. V meste, kde vyrastal a kde sa cíti doma sú našťastie voliči, ktorí pochopili, že pre reprezentantov extrému u nás miesta niet. Rovnako sa teším, že kandidáti strany SMER-SD tiež nepochodili, pretože nielen nič neponúkali, ale za posledné 4 roky v ničom nepomohli.

V zastupiteľstve je len 6 poslancov, ktorí mali v zátvorke za menom názov strany. Len 19% poslancov, pretože Bystričania chcú ľudí, ktorých poznajú, ktorí niečo pre verejný priestor dokázali obetovať a nie tých, ktorí si stále myslia, že zátvorka im otvorí dvere na vstup medzi poslancov.

Mnohí, čo sa pokúsili hodnotiť výsledky volieb opakovane zdôrazňujú, že najviac hlasov získal viceprimátor Jakub Gajdošík (2 239). Veď áno, malo by tomu tak byť, veď ak Ján Nosko dominoval, mal by aj jeho pobočník zvíťaziť úplne suverénne. Víťazkou však, podľa mojej optiky, je Diana Javorčíková (2 022) pretože kandidovala v obvode, kde je nižší počet voličov. V zásade je to jedno, len mám chuť zdôrazniť, že pani Javorčíková bola vytisnutá do volebného obvodu, kde nie je doma, kým absolútny víťaz kandidoval tam, kde je zvyknutý a kde prináša najviac dobrých správ. Akoby volebná kampaň Diany viac „zabrala“ na Fončorde, ako v iných častiach mesta.

Uplynul mesiac od volieb, opadli emócie, mesto žije prichádzajúcimi Vianocami a strachom jej obyvateľov z toho, čo ich v najbližšom období čaká. Už sme takmer zabudli na nudné, akoby cez kopirák organizované diskusie, kde sa každý moderátor pýtal to isté a nerobil takmer nič iné, len kontroloval pridelený čas kandidátov. Budem sa opakovať, ale všetkých tromflo bystrické rádio BBFM, kde to bolo úplne inak a o poznanie lepšie. Už sa nikdy nedozvieme prečo bolo mesto pasívne pri schvaľovaní a výstavbe protipovodňových opatrení, prečo súťaž na verejného dopravcu bola zbúchaná za tak krátky čas, že sa nik iný, ako doterajší dopravca do súťaže neprihlásil, prečo rekonštrukcia pecí v krematóriu trvá 12 rokov, prečo park už viac ako 12 rokov čaká na rekonštrukciu, prečo plážové kúpalisko každý rok v júni vyhovuje všetkým parametrom… To všetko je za nami, niečo už nemenné, niektoré témy sú stále živé a čakajú na realizáciu.

Vstupujeme všetci, teda my Bystričania do 8. volebného obdobia. Mnohí aktívni a poučení, čo v našom meste funguje a čomu treba pomôcť viac. Jedno však viem a to s úplnou istotou, radnica veľmi málo informuje, chýbajú priebežné informácie, horizonty realizácie, možné problémy a neočakávané situácie. Keby sme viac vedeli, menej by sme sa pýtali a nevznikali by hysterické diskusie, ktoré len spôsobujú chaos a negatívne emócie. V dnešnej dobe je naplnenie tejto prirodzenej požiadavky jednoduché a nevidím tak žiadny problém. Alebo inak…niekde problém vidím, ale tým, že bude radnica mlčať nič nevyrieši.

Ďalšia téma, ktorá je vo svojom výsledku komická, je nahlasovanie nedostatkov a problémov na sociálnych sieťach. Poslanec-dispečer, teda taká je predstava, sedí pri počítači a sleduje, čo sa tam objaví. Je to súťaž v rýchlosti a ostražitosti, ako ktorý poslanec zareaguje a najlepšie, keď hneď odpíše…zariadim, nahlásim, spýtam sa. Úsmevné, čo poviete? Nedôstojné, nesystémové a ako som napísal, komické. Poprosím novozvolené dámy a pánov, vystúpte z tejto pasce a navrhnite systém, ako tento pretek zastaviť a ako umožniť občanovi, aby vedel kde a ako nahlásiť svoju nespokojnosť a zistené nedostatky. Zbytočne skúšate trpezlivosť svojich voličov a staviate ich do pozície, ktorá je výsledkom ich bezradnosti a nedôvery v samosprávu.

Samospráva zriaďuje svoje odborné komisie. Ich členovia nie sú len poslankyne a poslanci, ale aj neposlanci, ktorých volí mestské zastupiteľstvo. Komisie majú v zmysle zákona kompetencie, z ktorých vyberám hlavne kontrolnú a iniciatívnu. Som presvedčený a to veľmi vážne, že komisie by mali viac kontrolovať, čo samospráva pripravuje, viac reflektovať názory a požiadavky verejnosti, či už laickej alebo odbornej. Sledovať termíny a trvať na tom, že práve rokovanie komisie je platformou, ktorú netreba obchádzať, ale skôr opak je potrebný a prospešný. Nie je prípustné, aby zaznievali hlasy, že sedieť na rokovaní je strata času, pretože aj tak je to k ničomu. Komisia má taký rešpekt, aký si vytvorí, nikdy by to nemalo byť naopak. Vybudované inštitúcie, ktorými sú komisie, výbory mestských častí a občianke rady sú nenahraditeľnou vertikálou, ako prenášať informácie k občanom a naopak. Nič netreba vymýšľať, máme však obrovské rezervy, ako tieto inštitúty využiť.

Informácie, aj keď nie sú vždy pozitívne nesmú chýbať. Nemôže sa stať, že občan až keď uvidí bager, kopec prachu a dopravné obmedzenia, tak si domyslí, že sa tu niečo deje a kto vie, čo to bude. Nemôže sa stať a teraz použijem príklad, že po ukončení rekonštrukcie cesty naprieč Fončordou zmizne na križovatke semafor. Občania krútia hlavou a nechápu. Kde sa stala chyba a kto to spôsobil nie je kľúčové. Chýba to podstatné, kedy dôjde k náprave a to kúzelné k tomu…prepáčte občania.

Pekné Vianoce a nebuďme ľahostajní.

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.