Seriál pre bežného občana o používaní mestských peňazí.
Časť prvá.

Mestský rozpočet je ako obrovská truhlica peňazí, ktoré sa vyzbierali  hlavne na daniach od občanov mesta a používajú sa na financovanie vecí, s ktorými sa denne stretávame. Podobne, ako osobný alebo rodinný rozpočet, aj mestský rozpočet je obmedzený a nikdy neobsahuje dosť peňazí na všetko. Zjednodušene – žiadne mesto nemá bezodnú truhlicu, z ktorej by mohlo brať, koľko sa mu ráči, ale každé mesto môže zvážiť, ako z truhlice brať čo najrozumnejšie a pritom zabezpečiť všetko, čo obyvatelia potrebujú.

A prečo sa tejto téme venujem práve ja? Pri svojich dobrovoľníckych aktivitách, ako aj v práci, zostavujem všetky rozpočty na plánované aktivity sama a veru dobre počítam s každým eurom, aby som naplánované veci pokryla prácne získanými  financiami. Je to zároveň ako u nás doma, kde hospodárime s našou kasou, ktorá tiež nie je bezodná studnica. Rozumiem tomu, na čo míňame a snažím sa byť čo najefektívnejšia. Ale používa sa mestská kasa rovnako rozumne, ako tá dobrovoľnícka, pracovná či domáca ?

Mesto musí zo zákona tvoriť rozpočet ako „programový“. To znamená, že si zadefinuje programy, ktoré chce financovať a určí si ciele, ktoré chce financovaním dosiahnuť. Pre rok 2022 sa Banská Bystrica chystá použiť približne 100 miliónov, z ktorých sme sa my občania mesta na daniach vyzbierali polovicu sumy, čiže približne 50 miliónov €. Pozrime sa teda, do akých oblastí vkladá bystrická radnica väčšinu vašich peňazí.

Banskobystrický rozpočet má 16 programov:

 • plánovanie, manažment a kontrola
 • propagácia a marketing
 • interné služby
 • služby občanom
 • bezpečnosť, právo a poriadok
 • odpadové hospodárstvo
 • miestne komunikácie
 • doprava
 • verejné osvetlenie
 • vzdelávanie
 • šport
 • kultúra
 • prostredie pre život
 • bývanie
 • sociálna služba
 • administratíva

Prvá otázka, ktorá vám asi napadne je, či je potrebné mať tých programov až tak veľa? Napríklad,taká Bratislava ich má o polovicu menej – osem.

Druhá otázka znie: rozumiete vôbec, čo sa ukrýva pod jednotlivými chlievikmi? Viete napríklad, čo sa skrýva pod programom „služby občanom“ alebo „prostredie pre život“?

No a v neposlednom rade je namieste sa pýtať, ako  a či vôbec sa vyhodnocuje plnenie cieľov? Robí sa napríklad priebežná zmena vo financovaní, ale aj v štruktúre programového rozpočtu? Lebo svet sa mení, požiadavky doby sa menia a štruktúra rozpočtu sa tomu musí prispôsobovať. Ako sa hovorí: keď budeme robiť, to, čo sme robili vždy, budeme mať len to, čo sme vždy mali.

Tak sa poďme postupne pozrieť bližšie na jednotlivé programy. Posvieťme si napríklad na verejné osvetlenie. Konkrétne táto časť znamená: prevádzka verejného osvetlenia, alebo inak povedané, treba zaplatiť za spotrebovanú elektrinu. Ďalej tam nájdeme údržba verejného osvetlenia – výmena chybných častí, očistenie a náter spodnej časti stožiarov. A napokon rekonštrukcia verejného osvetlenia. A tu to začína byť zaujímavé. Schválený rozpočet na verejné osvetlenie v roku 2021 bol 870 360 eur. A cieľ radnice bol definovaný takto: Z dôvodu začatia rekonštrukcie verejného osvetlenia v r. 2020 a jej pokračovania v nasledujúcich rokoch sa predpokladá zníženie ročnej spotreby energie na jeden svetelný bod. V roku 2020 bola totiž schválená investícia takmer 2 mil. eur na výmenu verejného osvetlenia za modernú LED technológiu. No ale, čudujte sa svete, radnica navrhuje v rozpočte na rok 2022 minúť na verejné osvetlenie o 27% viac ako v predchádzajúcom roku – 1 105 360 eur. Áno, ceny elektrickej energie budúci rok stúpnu. Ale o 27%?  A čo tá investícia 2 mil. eur do výmeny svietidiel, to sa kde prejaví? A kedy?

Poďme sa pozrieť na ďalší program – doprava. Ten obsahuje autobusovú dopravu, trolejbusovú dopravu a zaujímavý prvok: ekologickú a udržateľnú dopravu. Prečo zaujímavý? Dnes už asi málokto pochybuje, že do ekologickej a udržateľnej dopravy je potrebné investovať. Naša aktuálna radnica má však iný názor. Pre oblasť ekologickej a udržateľnej dopravy si stanovila nasledovný cieľ: „Pre r. 2021-23 sa nepočíta s aktivitami, realizovanými v rámci prvku.“ a pre rok 2023 plánuje radnica v tejto oblasti minúť 0 eur. Na druhej strane, medziročný nárast výdavkov na dopravu (medzi rokmi 2021 a 2022) je 15%. Inak povedané, dodávatelia služieb – Dopravný podnik mesta BB, a.s. a SAD Zvolen a.s. môžu budúci rok fakturovať o 15% viac. Zaujímavé, však? Určite by ste podobne postupovali pri plánovaní výdavkov na dopravu aj doma…

No a na záver, jedna veľmi jednoduchá rovnica, ktorá funguje, ako u vás doma. Ak sú príjmy rovnaké a my chceme dať viac peňazí do jednej oblasti, nutne to znamená ubrať v inej oblasti. Tak sa pozrime, kde chce aktuálne radnica ubrať. Služby občanom  – v tejto oblasti je na rok 2022 plánovaný pokles výdavkov oproti roku 2021 o 5 %. Čo sú to teda tie služby občanom? Napríklad Klientské centrum, matrika, organizácia občianskych obradov, verejné toalety, kremačné  služby, mestské cintoríny, web stránka mesta, WIFI, Radničné noviny, informačné tabule, stavebný úrad. Všetko to, s čím sa denne stretávame a rozčuľujeme sa nad tým, ako to funguje v iných mestách lepšie…

Už vám začína byť jasnejšie, kde sú priority aktuálnej radnice? Sú v súlade s tými vašimi?

Ak sa vám úvod do nášho jednoduchého vzdelávacieho seriálu o mestskom rozpočte páčil, sledujte ma a už čoskoro sa budete môcť tešiť na jeho pokračovanie.

Autor blogu:

Diana Javorčíková

Som rodená Banskobystričanka, trojnásobná aktívna mama, ktorá roky organizuje a koordinuje dobrovoľnícke aktivity v našom meste. Založila som a vediem Banskobystrický okrášľovací spolok, ktorý má za sebou veľa krásnych projektov. Každý mesiac organizujem podujatie Bystrická hodinka, ktoré už šesť rokov prináša Banskobystričanom fakty z bohatej histórie nášho mesta. Som človek akcie, pre ktorého nielen reči, ale najmä činy sú dôležité, pretože si myslím, že ak chceme žiť v čistom, otvorenom, zelenom a rozvíjajúcom sa meste, mali by sme prevziať zodpovednosť a priložiť ruku k dielu.