Časť tretia: Poslankyňa

Komunálne voľby sa konali v roku 2006 a pre mňa boli úspešné. Občania ma poznali, presvedčili ma, aby som kandidovala  a vo voľbách ma podporili.  Začali sa pre mňa nové povinnosti. Dôležité bolo pokračovať v začatých a rozpracovaných projektoch. Najdôležitejšie boli dva: projekt a výstavba mosta cez Tajovský potok, ktorý je kľúčovým pre spojenie do Skubína a ktorý konečne nahradí provizórny pontónový most. Druhým dôležitým projektom bolo pokračovať vo výstavbe chodníka, ktorý spojí objekty univerzity na Tajovského ul. s Podlavicami. Spolu s výstavbou chodníka sa podarilo postaviť aj nové pouličné osvetlenie a zabezpečiť tak bezpečný koridor pre chodcov. Výstavba trvala spolu skoro 10 rokov, nakoľko veľkým problémom bolo zisťovanie vlastníkov pozemkov, verejné obstarávanie a zdĺhavé rokovania s regionálnou správou ciest. Obyvatelia často netušia, prečo všetko nejde rýchlejšie, ale žiaľ, legislatíva je daná a samospráva ju musí rešpektovať. Tieto skutočnosti aj mňa osobne často znechucujú. Trpezlivosť však ruže prináša a aj naše Podlavice sa postupne menili k lepšiemu. Pribudli nové zastávky MHD, nová veľkopredajňa potravín, pošta, ambulancie lekárov, detské ihriská, opravili sa chodníky, cesty, vynovila materská škola i základná škola…

 

Intenzívne sme presadzovali obnovu kultúrneho domu, ktorá prebiehala postupne: najskôr elektrika, voda, sociálne zariadenia, oprava strechy a v súčasnom volebnom období sa  zrekonštruovalo kúrenie. Kultúrny dom sa tak opäť začal využívať na tradičné podujatia ako Cibuľačka a fašiangové pochovávanie basy, ktoré mali v Podlaviciach svoju tradíciu. Počas troch volebných období sme pomohli založiť Denné centrum pre seniorov Dúbrava, ktoré patrí k najaktívnejším v Banskej Bystrici. Jeho členovia sa aktívne zapájajú do diania a nezištne pracujú aj v občianskej rade.

Ciele, ktoré sme si dali kedysi v roku 2000, sa pomaly plnia. Je veľa vecí, ktoré treba riešiť. Sú to aj dennodenné drobnosti, ktoré trápia ľudí a ktoré spolu s členmi občianskej rady pravidelne riešime. Veľkým aktuálnym problémom je vysoká automobilizácia, ktorá netrápi len Podlavice. Preto sa teším, že po rokoch sľubov a ťažkostí s projektom a obstarávateľmi stavby sa  začalo s budovaním parkoviska na Povstaleckej ulici a centrum Podlavíc zas o čosi opeknie. No a športuchtivých obyvateľov  isto potešila už prebiehajúca výstavba viacúčelového športového areálu pri ZŠ.

Čas neúprosne ukrajuje z ďalšieho funkčného obdobia a mne zostalo ešte veľa plánov, ktoré treba realizovať. Jedným z nich je zriadenie komunitného centra, ktoré by zastrešilo aktivity mnohých združení a vytvoril by sa nový priestor pre stretávanie a zbližovanie sa obyvateľov celej komunity.

A čo povedať na záver? 30 rokov je už zrelý vek mladého človeka plného síl a odhodlania. V Podlaviciach je takýchto ľudí veľa. A ja k nim stále patrím!

Autor blogu:

Katarína Čižmárová

Katarína Čižmárová, mestská poslankyňa za volebný obvod Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo a bývalá vysokoškolská pedagogička na Fakulte prírodných vied UMB. V rokoch 2010 – 2014 pôsobila ako zástupkyňa primátora. Miluje slovenské tradície, ale aj Paríž, no najmilšia je jej aj tak Banská Bystrica.