Program odstraňovania plaveckej gramotnosti patrí v Banskej Bystrici už desaťročia medzi najúspešnejšie projekty samosprávy. Budúcoročné Európske mesto športu však pristúpilo k jeho obmedzeniu.

Banskobystricky pohar v plavani, plavanie, plavaren Stiavnicky Banska Bystrica 2016 | BBonline.sk, ZVonline.sk

Na základe podnetu od čitateľky portálu BBonline.sk sme sa zaujímali prečo mesto pristúpilo k zníženiu počtu hodín plaveckých kurzov pre banskobystrické deti len na päť hodín. „Ak na to mesto nemá peniaze, prečo dotuje aktivity, ktoré by si dospelí v pohode mohli platiť a pre deti im potom nezvýši? Opýtali sa rodičov, či by sa nemohli podieľať na úhrade a nie to rovno zrušiť?“ pýta sa čitateľka.

Mesto obmedzenia vysvetľuje personálnymi dôvodmi. „Kurzy plávania boli skrátené vzhľadom na zmenu Zákona o športe v oblasti personálneho zabezpečenia,“ približuje hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Sekerešová. Podľa spomenutého zákona môžu plavecké kurzy viesť len tréneri s platnou licenciou alebo patrične preškolení pedagógovia.

„V školskom roku 2016/2017 sa plaveckých kurzov zúčastnia žiaci tretích a piatych ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica bezodplatne. Kurzy trvajú v oboch prípadoch po 5 dní. V predchádzajúcom školskom roku boli kurzy určené aj pre žiakov 2. ročníka  a kurz trval 7 dní,“ dodáva Sekerešová.

Ako ďalej uviedla, mesto má na celoročnú podporu programu plaveckej gramotnosti žiakov banskobystrických základných škôl vyčlnenených približne 43-tisíc eur. Systém pre rodičov a deti plánuje mesto zachovať v podobe, pri ktorej nie je vyberané žiadne vstupné. „Podobný princíp chce vedenie mesta a mestskej spoločnosti MBB a. s., uplatniť aj v prípade korčuliarskej gramotnosti. Cieľom je podporiť aj tie deti, pre ktoré je tento šport finančne náročný.“

Základné kurzy nestačia

Tréner ZáborskýO skracovaní výcvikov detí zo strany škôl sa dopočul aj hlavný tréner tunajšieho Plaveckého oddielu UMB a počet hodín, ktorý je deťom venovaný, považuje za nedostatočný. „Metodika pri plávaní je jasná. Dieťa by malo absolvovať 20 vyučovacích hodín základného plaveckého výcviku,“ vysvetľuje Milan Záborský.

Uznáva však, že ľudí s patričným oprávnením je v súčasnosti v Banskej Bystrici skutočne málo. „Činnosť môže podľa nového zákona vykonávať len odborník. V minulosti to robil takmer každý. Dnes je ťažké odhadovať, koľko ľudí má v Banskej Bystrici takéto oprávnenie,“ hovorí Záborský.

Neprofesionalitu základných výcvikov z minulých rokov či ich nedostatočnú dĺžku potom pociťovali aj priamo pri náboroch do úspešného banskobystrického plaveckého klubu. „Keď robíme prípravky prichádzajú za nami deti a ich rodičia, ktorí sú nespokojní, že sme ich dieťa nevybrali. Mali pritom diplomy, že zaplávajú dvesto metrov. Takéto deti ale často nespĺňali základné parametre a mali naučené zlé plavecké návyky,“ dodáva.

Mesto dotuje vstupné na plavárni pre všetkých

Banskobystrická plaváreň, ktorá sa svojim vybavením aj šesť rokov po svojom otvorení môže radiť medzi najlepšie verejné plavárne na Slovensku, stojí ročne samosprávu nemalé prostriedky. Jej prevádzka je výrazne stratová, a to nielen s ohľadom na zľavy či bezplatné vstupy pre rozličné kategórie Banskobystričanov.

plavaren2„Na vykrytie rozdielu medzi reálnymi prevádzkovými výdavkami plavárne a vybratým vstupným od verejnosti a organizácií pri platnom cenníku, bola z rozpočtu mesta tento rok vyčlenená suma 630.000 eur,“ vysvetľuje hovorkyňa primátora Zdenka Sekerešová.

Táto dotácia podľa nej predstavuje zľavu približne 50% na všetky vstupy pre širokú verejnosť aj športové kluby. „Bez poskytnutej dotácie od mesta, by ceny vstupného boli minimálne dvojnásobné,“ dodáva.

Rekonštrukcia Plavárne Štiavničky, ktorú dokončili v novembri 2010, stála približne 8 miliónov eur. Mesto ju nefinancovalo priamo, ale prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti BPM, ktorá sa neskôr zlúčila s rovnako mestskou akciovkou MBB, a.s., ktorá má správu plavárne na starosti dodnes.