Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Na Slovensko sa tento rok dostalo už po 27. krát.

2015-12-19-124851Už v nedeľu 20. novembra sa Dieťa svetla – Melanie spolu so svojím otcom Franzom a sprievodom 130 pútnikov z Horného Rakúska, vydala na cestu do Svätej zeme, aby odpálili Betlehemské svetlo.

Každý rok sa hľadá v Hornom Rakúsku Dieťa svetla, ktoré sa v uplynulom roku vyznamenalo svojim povšimnutiahodným správaním, aby odpálilo Svetlo mieru priamo v Betleheme a letecky ho dopravilo do rakúskeho Linzu. Tohtoročný Dieťaťom svetla je dvanásťročná Malenia Walterer z mesta Klam.

Slovenskí skauti už tradične odpaľujú Svetielko na slávnostnej ceremónii vo Viedni, aby ho priniesli na Slovensko. Tento rok to bolo 10. decembra a odpálila ho Družina roka – víťazná družina celoslovenskej súťaže – družina Divožienok z Bratislavy.

Hneď ďalší deň dopoludnia, v nedeľu 11. decembra, odovzdali naši skauti vo Svite Svetlo skautom z Poľska a v ukrajinskom Užhorode zasa po prvýkrát skautom z Ukrajiny. Odtiaľ bude plamienok putovať ďalej, cez Pobaltie, Rusko až na ďalekú Sibír.

V sobotu 17. decembra sa už od skorého rána rozbiehajú vlaky so skautskými posádkami, aby doručili Svetlo po 28 hlavných a vedľajších železničných tratiach do viac ako 330 miest a obcí.

2015-12-20-201324Na celom Slovensku sa postupne zasvietia svetielka ako články reťaze, aby na Štedrý deň, 24. decembra vytvorili Reťaz svetla, ktorá nás všetkých symbolicky spojí.

Skauti v Banskej Bystrici prevezmú svetlo od posádky z rýchlika Sitno o 11.22 hod. na hlavnej železničnej stanici.

Odtiaľ sa skupinky banskobystrických skautov a skautiek presúvajú na stanovené trasy po banskobystrickom okrese, odkiaľ si môžete svetlo odpáliť do vašich kahančekov. Svetielko roznesú do farností, nemocnice i do rôznych sociálnych zariadení, aby tak mohlo vianočne rozžiariť srdcia všetkých ľudí.  V poslednú adventnú nedeľu slávnostne odovzdajú Betlehemské svetlo v Katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského počas večernej svätej omše o 18:00.

Záujemcovia o prinesenie si svetielka domov na štedrovečerný stôl si ho môžu prevziať v kostoloch alebo na Námestí SNP v okolí Morového stĺpu v stredu 21.12. 2016 o 15:00-18:00.