Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začal práce na projekte Komplexného zabezpečenia elektronizácie služieb BBSK. Je to ďalší z projektov financovaných prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a prvým eGovernment projektom pre samosprávy v rámci Slovenska, ktorý sa dostal do fázy realizácie.

Po úspešnom zavŕšení projektu vybavia občania a podnikatelia až 53 rôznych úkonov prostredníctvom internetu. „Cieľom projektu je vytvorenie prostredia a vybudovanie integrovaného informačného systému Úradu BBSK, ktorý umožní efektívne poskytovanie elektronických služieb širokej verejnosti” povedal predseda BBSK Vladimír Maňka. Projekt prispeje k jednoduchšiemu spracovaniu úradných úkonov a odbúraniu administratívnej náročnosti pri poskytovaní služieb, čo v konečnom dôsledku prispieva k zvýšeniu transparentnosti prepojenia občana resp. podnikateľa s vyšším územným celkom. Elektronická forma poskytovania služieb zároveň sprístupňuje konkrétne služby širšej cieľovej skupine. „Prostredníctvom internetu sa budú môcť občania objednať na stretnutie so zástupcom VÚC, budú môcť požiadať o dotácie, pripomienkovať rôzne dokumenty, budú môcť požiadať o informácie z rôznych oblastí, či už to bude cestovný ruch, rokovania zastupiteľstva, lekárenské služby a rôzne iné. Pribudnú však aj dve zaujímavé novinky. Návrhy na zlepšenie a ohlasovanie stavu ciest,” vysvetľuje Ing. Pavol Suja, vedúci oddelenia zabezpečenia informačnej podpory ÚBBSK. Všetky tieto služby bude možné využívať koncom roka 2014. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Hodnota projektu dosahuje 4 440 000,- EUR s DPH, pričom 95% pochádza zo štrukturálnych fondov EÚ resp. zo štátneho rozpočtu SR a zvyšných 5% je spolufinancovaných zo zdrojov BBSK.