Nový týždeň v našom samosprávnom kraji začal so zmenami. Okrem zníženia pracovných miest v úrade boli uvedení noví vedúci odborov, ktorí museli prejsť okrem iného aj psychologickými testami.

Banskobystrický samosprávny kraj začal pracovný týždeň s novou organizačnou štruktúrou. Predseda BBSK Vladimír Maňka dnes zároveň uviedol do úradu vedúcich odborov, ktorí vyhrali výberové konania. Okrem vedomostného testu prešli vedúci odborov aj psychologickými testami. V nich sme skúmali, či majú okrem vedomostí aj osobnostné predpoklady na vedenie konkrétneho odboru. „V úrade BBSK sme znížili počet pracovných miest o 25 a znížili sme aj počet vedúcich pracovníkov na úrovni vedúci oddelenia. Našim cieľom bolo odstrániť duplicity, zvýšiť efektívnosť služieb voči našim občanom a ušetriť finančné prostriedky,” doplnil predseda BBSK Vladimír Maňka.

Nová štruktúra tak s novými vedúcimi odborov vyzerá nasledovne:

Organizačné zložky zabezpečujúce primárne podporné činnosti:

odbor finančného riadenia a rozpočtu – Ing. Mária Urgelová

odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku – Ing. Maroš Hrádela

odbor podporných služieb – Ing. Štefan Šulek

Organizačné zložky zabezpečujúce primárne hlavné činnosti

odbor dopravy – Ing. Albert Andrejko

odbor regionálneho rozvoja – Ing. Vladimír Laššák

odbor sociálnych politík – MUDr. Ladislav Slobodník

odbor vzdelávania a kultúry – Ing. Miroslav Martiš

odbor zdravotníctva – MUDr. Ľudmila Lysinová

Odbor SO/RO pre ROP – Ing. Marta Skalošová