Skupina 16-tich neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pred tromi týždňami prostredníctvom médií obvinila Banskobystrický samosprávny kraj z diskriminácie a porušovania zákona, pretože im podľa ich slov poskytol príliš nízky príspevok na to, aby dokázali existovať a poskytovať sociálne služby.

Sťažnosť poslali aj ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi. Predsedovi BBSK Vladimírovi Maňkovi adresovali otvorený list v ktorom žiadali o dialóg a hlavne zrovnoprávnenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Problémom je financovanie, ktoré podľa aktuálneho Zákona o sociálnych službách diskriminuje neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Tí, ktorí patria pod obce a mestá majú zabezpečené  financovanie na 100% od štátu, ale tí, ktorí patria pod VÚC už nie. Neverejní poskytovatelia sa ale ocitli na dne, keď kraj nedali žiadnemu z nich ani 60% toho, čo dostávajú štátne zariadenia. A tu už poskytovatelia poukazovali na možné porušovanie zákona.

Banskobystrický samosprávny kraj sa preto rozhodol, že poskytne neverejným poskytovateľom sociálnych služieb ďalších 300 tisíc Eur na dofinancovanie. Dohodli sa na tom predseda BBSK Vladimír Maňka a zástupcovia neverejných poskytovateľov. „Vďaka týmto peniazom budú zariadenia dofinancované na 60 %. Samozrejme budeme hľadať ďalšie zdroje, pretože je veľmi dôležité, aby sme sa o ľudí, ktorí to potrebujú dokázali postarať,” povedal predseda BBSK Vladimír Maňka. Odbor sociálnych politík v priebehu dvoch týždňov pripraví dodatky k zmluvám, aby jednotlivé zariadenia mohli dostať ďalšie zdroje. Helena Melková z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb zdôraznila, že zariadenia neprežijú a jedno po druhom bude krachovať. Táto situácia sa musí vyriešiť ešte v tomto roku. Mesačne vyrábame stratu stovky až tisícky eur”. Predseda BBSK zástupcom neverejných poskytovateľov prisľúbil, že bude iniciovať zmenu zákona s cieľom vytvoriť systém, ktorý nebude každý rok stresovať sociálne zariadenia, ktoré netušia či a koľko peňazí v danom roku dostanú.