Dobrovoľníci chcú vypratať priestory bašty, ktoré prednedávnom dostali od mesta do prenájmu. Následne bude objekt odovzdaný odborníkom, ktorí začnú s historicko-archeologickým výskumom.

Bašta na Katovnej ulici, Banská Bystrica 2Občianske združenie LAPUTA a Banskobystrický okrášľovací spolok organizujú dobrovoľnícku brigádu v bašte na Katovnej ulici. Tú dostalo OZ LAPUTA vo februári do prenájmu od mesta s tým, že schátraný historický objekt zrekonštruuje a premení na rezidenčný literárny dom.

Dobrovoľnícka akcia začína o 10.00. „Cieľom brigády je vyčistiť baštu od nepotrebného starého nábytku a iného odpadu, ktorý v pamiatke zanechal posledný prenajímateľ. Dobrovoľníci objekt vyčistia, odpad bude uložený do kontajnerov a vyvezený na skládku. Vďaka brigáde sa vyčistený objekt odovzdá odborníkom, ktorí v pamiatke vykonajú architektonicko-historický výskum, potrebný na zahájenie jej obnovy,“ píše sa v pozvánke na sobotňajšiu akciu.

Brigáda je prvým krokom k realizácii pamiatkovo-archeologického výskumu, kompletná rekonštrukcia by mala byť ukončená v roku 2017. Samotná bašta na Katovnej pochádza z polovice 16. storočia a je jednou zo siedmich zachovaných bášt na území Banskej Bystrice.