ŠVK – Literárne a hudobné múzeum pozýva na ďalšie podujatie z cyklu Literárne a hudobné večery. Pripravujeme pre Vás stretnutie s Ladislavom Šimonom, slovenským básnikom, prekladateľom a germanistom pri príležitosti jeho životného jubilea.

Okrem vlastných diel (poetické zbierky ako S kvapkou dúhy, Za čo môžeme či Oblúky, rozhlasové hry Učitelia a Pred odchodom autobusu) sa s jeho tvorbou môžete zoznámiť aj pri piesňach skladateľa Vojtecha Wicka, ku ktorým napísal texty (napr. Zelená kolíska či Múdra čiapka).

Jeho prekladateľská činnosť zahŕňa prácu s dielami autorov ako J. W. Goethe, R. M. Rilke, B. Brecht, F. Dürrenmatt, či H. Hesse. Cenu Jána Hollého získal dvakrát: v roku 2005 za preklad diela Naopak od Hansa Magnusa Enzensbergera a v roku 2015 za preklad diela Heinricha Heineho Piesne a vzdychy.

Nemenej aktívnym bol i v akademickej oblasti, venoval sa problematike expresionizmu v nemeckej literatúre, recepcii nemeckej literatúry na Slovensku a teórii prekladu. O tom, aké to je, prekladať nemeckých klasikov a tvoriť, sa s profesorom Šimonom bude rozprávať Nadežda Zemaníková z Katedry germanistiky na FF UMB.

Podujatie sa uskutoční 9. apríla o 16.00 h v priestoroch expozície Múzeum – domov múz v budove ŠVK na Lazovnej 9.