Ženský basketbalový klub ŠKP 08 Banská Bystrica predstavil nové logo klubu.  „Celú myšlienku potreby nového symbolu klubu sme spoločne s Peťom Demianom živili už dlhšie. Cítili sme potrebu dodať do štruktúr klubu väčšiu spolupatričnosť. Takisto sme chceli medzi dievčatá v klube vniesť hrdosť na to, že sú súčasťou niečoho väčšieho ako len svojho tímu,“ hovorí tréner Milan Špiner, ktorý stojí aj za zrodom myšlienky nového loga.

primarne_nahlad„Klub by mal byť pre hráčky ich druhá rodina a na to, aby sa tak cítili, je potrebné mať spoločné cítenie, vystupovanie a spoločnú identitu, tak ako je to v každej organizácií alebo firme. Začiatkom tejto sezóny sme si povedali, že túto myšlienku musíme posunúť do reálnej štruktúry, a tak sa nám po intenzívnych diskusiách a tvrdej práci podarilo dotiahnuť tento projekt do úspešného konca. Zhruba pred šiestimi týždňami sme mali dilemu, koho osloviť s požiadavkou vytvoriť nový symbol nášho klubu. Nakoniec táto voľba padla na šikovného a ambiciózneho grafika Lukáša Vanča, ktorý túto výzvu zobral do svojich rúk,“ pokračuje tréner banskobystrických basketbalistiek.

„Veríme, že predstavenie loga je len začiatok zaujímavej cesty, na ktorú sme sa dali. V dohľadnej budúcnosti pripravujeme rôzne aktivity spojené s novou identitou klubu,“ dodáva Špiner.

Grafik Lukáš Vančo:  Logotyp ŠKP 08 ma naozaj bavil a cítil som sa tematicky doma

Aké požiadavky boli na vás kladené? Bolo ťažké stotožniť sa s filozofiou ŠKP 08 Banská Bystrica a preniesť to do grafickej podoby?

Mal som veľa klientov, ktorí nevedeli pochopiť, prečo je brief-zadanie, jedným z nosných dokumentov pri tvorbe logotypu. Čím presnejšie a detailnejšie informácie kreatívec má, tým skôr vie vystihnúť komunikačný ráz vizuálu. A o to predsa ide, nie? Predstavte si baletky s logotypom dinosaura – celé zle.
Od ŠKP 08 som dostal dokonalé zadanie s ktorým som sa ešte nestretol, preto bola moja práca uľahčená, ušetrili sme čas a tým pádom aj náklady.

Od malička som bol vedený k športu, basketbal nechýbal, takže stototižniť sa s filozofiou dynamiky nebol problém. Konkrétne požiadavky vyplynuli z popisu hry a stratégie, akou Bystričanky hrajú. Dynamika, rýchlosť, zdravá agresivita, bojovnosť, odhodlanosť a šikovnosť. Toto boli termíny figurujúce v zadaní. A samozrejme príslušnosť k Banskej Bystrici.

Nakreslil som päť návrhov, z ktorých sa jeden úplne vymykal, a tým bola šelma spätá s loptou. Zaujala najviac, tak sme začali pracovať na vylepšení celého konceptu a nakoľko sa jedná o ženský basketbal, bolo nutné dať vizuálu ženský rod, tak voľba padla na stratégiu Banskobystrických púm. Je to taká pomôcka pre verejnosť, keď si klub vie zapamätať na základe niečoho osobnejšieho ako len suchého názvu. Vdýchne sa mu doslova život.

V ďalšom kroku sme potrebovali zahrnúť identitu samotného mesta Banská Bystrica a napokon namodelovať vhodnú formu názvu.
Modelácia pumy a názvu boli časovo najnáročnejšie kroky, ale keď projekt zhodnotím ako celok, tak musím povedať, že som pracoval aj na o veľa náročnejších projektoch, čo sa týka stotožnenia sa s ich zameraním. Logotyp ŠKP 08 ma naozaj bavil a cítil som sa tematicky doma.

Čo bolo nosné pri tvorení loga?

Rád prichádzam s netradičnými riešeniami a robím veci inak, ale stále treba myslieť na to, aby aj bežný človek vedel k čomu logotyp patrí a musí mu navodiť vopred definované pocity. Darmo je to pekné, keď to nefunguje. Grafický dizajn je aj o vytváraní a vkladaní príbehov do jedného obrázku. Pre diváka by sa mal stať akousi knihou, ktorá mu vyrozpráva krátky príbeh. Je to jeden z dôvodov, prečo je to ťažké. Samozrejme treba dbať aj na technickú a estetickú stránku grafiky ktorá na Slovensku veľakrát chýba (smiech).

Ako autor nového symbolu ŠKP 08 Banská Bystrica, ako by ste charakterizovali svoje dielo?

Asi by nebolo objektívne hodnotiť moju prácu, nie z toho dôvodu, že ja som jej autorom, ale skôr preto, lebo logotyp je pomerne čerstvý a riešili sme ho približne mesiac. Som v tom zainteresovaný stále až po uši, takže sa od toho neviem patrične odosobniť. S odstupom času by to určite šlo.

Celistvý pohľad na vizuál by som opísal ako mladú energickú pumu útočiacu spoza lopty, pripravenú uloviť svoju korisť. Má pevné korene – Banskú Bystricu – to je dôvod, prečo sme tri banskobystrické pruhy umiestnili dole.

Tvar logotypu je otočená kvapka, má príjemné oblé línie, v ktorých sa skrýva hravosť a dynamika zároveň.

Ďakujem, že dôvera bola vložená práve do mňa a verím, že s novým logotypom sa talentovaná Banská Bystrica pohne znovu o kúsok ďalej.