Vo štvrtok 3. apríla 2014 podpísal primátor mesta Peter Gogola spoločne so zástupcami Občianskeho združenia Terra Montanae Memorandum o súčinnosti pri realizácii projektu Barborská cesta. Novinka v oblasti cestovného ruchu spája aktivity subjektov v stredoslovenskom regióne.

barborska cestaPrehliadka významných banských, religióznych a kultúrnych pamiatok, ako aj poznávanie unikátnych prírodných krás. To všetko ponúka nový produkt cestovného ruchu – Barborská púť, ktorej cieľom je vyzdvihnúť a sprístupniť miesta poznačené vyše 1000-ročnou históriou baníctva, hutníctva, razenia mincí a spracovania či využitia drahých a vzácnych kovov.

Ambíciou projektu Barborská cesta je vytvoriť poznávaciu trasu v okruhu, ktorý spojí všetky najvýznamnejšie hodnoty baníctva a pozoruhodné miesta kultúrneho vývoja regiónu.  Pre  úspech tohto projektu je významná spolupráca a vytvorenie partnerstva ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Plánovaná trasa Barborskej cesty zahŕňa a sprístupňuje hodnoty regiónu, ktoré doteraz neboli zakomponované v ponuke turistických sprievodcov.

Spojením deviatich samospráv a jedenástich subjektov ako sú podnikatelia, banícke cechy, cirkevné spolky, občianske združenia, odborné agentúry a ďalšie subjekty cestovného ruchu v rámci jedného projektu sa vytvára predpoklad pre trvalú udržateľnosť a stabilitu produktu, nakoľko každý subjekt má v projekte Barborská cesta svoju významnú úlohu.  Memorandum predpokladá aj zapojenie ďalších subjektov pôsobiacich v tomto regióne a nezabúda ani na hendikepovaných, ktorí sú združení v rôznych asociáciách.

Barborska_put_2Projekt včera v historickej Radnici odprezentovali zástupcovia OZ Terra Montanae Juraj Slašťan a Zuzana Nagyová za prítomnosti predstaviteľov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – štátneho tajomníka Františka Palka a generálnej riaditeľky sekcie cestovného ruchu Ivany Magátovej.  Signatári memoranda následne spoločne vyhlásili, že budú dlhodobo vytvárať pozitívne prostredie pre realizáciu projektu, zabezpečia jeho propagáciu a budú vytvárať materiálno-technické podmienky podľa svojich možností pre implementáciu tohto projektu ako súčasť stratégie rozvoja regiónu.

Cesta predstavuje spolu 144 km a mala by trvať 6 až 7 dní. Je pomenovaná podľa sv. Barbory, ktorá je patrónkou baníkov, hutníkov, stavbárov, hasičov, vojakov, delostrelcov a ochrankyňou ľudí pred búrkou.