Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola prijal vo štvrtok predpoludním veľvyslankyňu Tureckej republiky na Slovensku, Lebibe Gülhan Ulutekin. Išlo o jednu z prvých pracovných ciest veľvyslankyne po jej nástupe do funkcie. Nosnou témou rozhovoru bolo hľadanie možností spolupráce nášho mesta s predstaviteľmi tureckých samospráv.

Peter Gogola s Lebibe Gülhan Ulutekin diskutoval aj o možnostiach kultúrnej, športovej a mládežníckej výmeny. Obe strany prejavili záujem, aby sa prvé kroky v rámci kooperácie  začali realizovať už v tomto roku. „Ponúkol som pani veľvyslankyni možnosť prezentovať Turecko prostredníctvom výstav a podujatí v priestoroch našej historickej radnice na Námestí SNP a ona tento návrh úprimne privítala,“ konštatoval po oficiálnom prijatí primátor Peter Gogola.

Pracovný program veľvyslankyne pokračoval stretnutím s honorárnym konzulom Turecka pôsobiacim v Meste pod Urpínom.