Quantcast

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA v SR Theodore Sedgwick dnes navštívil Banskú Bystricu. Spolu s vedúcou Odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici (MsÚ BB) Máriou Filipovou a vedúcim Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ BB Karolom Langsteinom, ako aj so zástupcami rómskych občianskych združení na území mesta, si najskôr prezreli zariadenie dočasného a núdzového bývania Kotva. Dôvodom ich návštevy v zariadení, ktoré využívajú aj rómski obyvatelia, bol dnešný Medzinárodný deň Rómov. Veľvyslanec Theodore Sedgwick pozitívne hodnotil stav a fungovanie Kotvy a zároveň vyzdvihol fakt, že v zariadení efektívne pôsobia sociálni pracovníci

Amerického veľvyslanca následne na pôde mestského úradu v Banskej Bystrici oficiálne prijal primátor Peter Gogola. V rozhovore dominovali témy ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce, ktorá medzi USA a Banskou Bystricou funguje na úrovni partnerského mesta Charleston. Veľvyslanec Theodore Sedgwick zdôraznil, že do Banskej Bystrice sa vždy veľmi rád vracia, dôkazom je jeho dnešná, v poradí už piata návšteva. Zaujímal sa o aktuálnu ekonomickú situáciu v regióne a reč bola aj o možnostiach rozvoja cestovného ruchu. V tejto súvislosti primátor Peter Gogola pripomenul, že dostupnosť Banskej Bystrice určite v blízkej budúcnosti zlepší aj otvorenie letiska Sliač pre civilnú dopravu. „Banská Bystrica má veľký potenciál v oblasti cestovného ruchu, máme turistom čo ponúknuť. V tomto období pracujeme na precíznej stratégii, ktorá z nášho mesta urobí atraktívne miesto pre našich i zahraničných návštevníkov.“

V súvislosti s dnešnou návštevou amerického veľvyslanca Theodora Sedgwicka v zariadení Kotva primátor Peter Gogola zdôraznil, že dôležité je pozitívne motivovať mladú rómsku generáciu, ktorá potrebuje pozitívne vzory pre svoju vnútornú motiváciu.