V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční rozvoz modrých 240 l nádob na papier a 120 litrových žltých vriec na združený zber plastov, kovov a tetrapakov do každého rodinného domu na území mesta. Distribúciu zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a.s. počas pracovných dní v poobedných hodinách a soboty v čase od 8.00 h. 

Zber plastov sa bude po novom realizovať spoločne s obalmi z kovov a  viacvrstvových kombinovaných materiálov, tzv. „tetrapakov“ prostredníctvom žltých vriec. Pre kartóny a papiere sú určené 240 l nádoby. Zber skla zostáva nezmenený a naďalej sa bude vyvážať zo zelených kontajnerov.

„S distribúciou začíname v pondelok 15. mája 2023 od 15.00 h. v Šalkovej a pokračovať budeme v Senici. Postupne sa presunieme do ostatných mestských častí, ktorými sú Iliaš, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Rakytovce, Skubín, Uľanka a pod. Nádoby zabezpečíme aj pre centrum mesta.

Veríme, že nevzniknú žiadne komplikácie a od augusta tohto roka budú môcť všetci obyvatelia rodinných domov v Banskej Bystrici využívať nový spôsob zberu triedeného odpadu,“ hovorí Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Vývoz papiera, plastov, kovov i tetrapakov bude realizovaný po ukončení rozvozu nádob a vriec. Frekvencia bude určená v zmysle zákonných štandardov a harmonogram bude zverejnený na webových stránkach mesta Banská Bystrica a spoločnosti Marius Pedersen, a.s., ako aj v júnových  Radničných novinách.

V prípade otázok možno kontaktovať Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici na e-mailovej adrese: separovanyzber@banskabystrica.sk alebo dispečing spoločnosti Marius Pedersen, a.s. na telefónnom čísle: 048 418 61 88.