Banskobystrický samosprávny kraj od septembra dal možnosť pre všetky zdravotné ambulancie v kraji, aby bezplatne využívali elektronický objednávací systém. Elektronický spôsob objednávania pacientov funguje cez webové rozhranie.

Pre lekárov je výhoda v tom, že si nemusia inštalovať žiadny program, ale cez prihlasovacie údaje, ktoré už majú do systému www.e-vuc.sk sa dostanú aj do systému objednávania. V systéme objednávania si sami navolia, ktoré hodiny budú pre objednaných pacientov, ktoré pre urgentných pacientov, vedia si tiež zvoliť minimálne a maximálne koľko dní dopredu sa pacient môže objednať. 

„Ak lekári prihlasovacie údaje nemajú, vedia ich jednoducho získať na Oddelení zdravotníctva BBSK, ktoré im ich na požiadanie zašle e-mailom,“ povedal Martin Caudt vedúci Oddelenia zdravotnícka Banskobystrického samosprávneho kraja. 

„Neraz dostávam listy od občanov, ktorí sa ozývajú, lebo sa nevedia v kraji objednať k špecialistovi a opisujú mi, ako hodiny čakajú na termín. Kraj sa preto rozhodol investovať do objednávacie elektronického systému, ktorý bude zadarmo tak pre lekárov ako pre pacientov, aby sme umožnili každej ambulancie zaviesť objednávací systém,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter

Zadarmo pre pacienta aj pre lekára a aj bez vlastnej webovej stránky

Služba je rovnako poskytovaná bezplatne aj pre pacientov, ktorí sa na vyšetrenie objednávajú. Objednávanie prebieha cez stránku www.objednatvysetrenie.sk. Stačí, ak majú mobilný telefón, počítač alebo tablet s prístupom na internet a ušetria si  čakanie na časenku alebo telefonáty do ambulancie.

Rovnaký objednávací systém je už zavedený aj v prvej krajskej ambulancii v Detskej ambulancii BBSK  v Detve u lekárky Janky Wrede. 

Objednávací systém je dostupný pre všetky ambulancie na území Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorých je viac ako 2500.  Počas rýchleho prieskumu pred spustením systému a informácií o ňom, ktorý si BBSK urobil, prejavili o systém záujem dve nemocnice, v Revúcej a vo Veľkom Krtíši, a  väčšinou špecializované ambulancie.

BBSK platí za licenciu na používanie systému 1900 eur mesačne a zmluvu má uzavretú na rok. Jej predĺženie bude závisieť od toho, koľko ambulancií sa v kraji zapojí. Dodávateľa systému rovnakú službu už poskytuje v Trenčianskom, Trnavskom aj Žilinskom samosprávnom kraji.