Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlási, že prípadov chrípky a podobných ochorení v Banskobystrickom kraji pribúda.

Ilustračné foto: Jana Golianová

V druhom kalendárnom týždni roku 2012 evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj,  v absolútnych číslach 4636 chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) a 680 prípadov ochorení na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO). Tento región sa tak dostal aktuálnym výskytom týchto chorôb spolu s Nitrianskym krajom na prvé miesto v chorobnosti v SR.

Na základe analýz z hlásení 54 percent lekárov pre deti a dorast a 48 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, je v tomto kraji v medzitýždňovom porovnaní  o 18,3 percenta vyšší výskyt na ARO a až o 41, 1 percenta vyšší výskyt chrípky a jej podobných ochorení. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je však výskyt týchto ochorení približne o tretinu nižší.  Najvyšší počet chorých na rôzne  respiračné choroby je v absolútnom vyjadrení v okrese Lučenec (773), Žiari nad Hronom ( 554)  a Rimavská Sobota (467 chorých).  Pomerne vysoká chorobnosť je aj v okresoch Revúca, Veľký Krtíš, Zvolen a Banská Bystrica. Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) najviac postihli obyvateľov okresov  Lučenec, Revúca, Veľký Krtíš a Banská Bystrica.

Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu 6 až 14-ročných detí (1693 prípadov), ako aj skupinu 15 až 19-ročných (1693 chorých tejto vekovej skupiny. O tretinu menej  prípadov ARO sa vyskytuje medzi seniormi, nasledujú ekonomicky činní obyvatelia a najmenšie deti od 0 do 5 rokov.

V 2. kalendárnom týždni lekári v tomto regióne opäť neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). V porovnaní s 1. kalendárnym týždňom klesol zo 4,8 na 3,4 percento výskyt komplikácií z ARO.  Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (v 78 prípadoch), zápalmi stredného ucha (36) a v 42 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 6,8 percenta, sa vyskytlo vo vekovej skupine ekonomicky činného obyvateľstva, takmer rovnaký počet komplikácií sa vyskytol medzi  15 až 19 ročnými a medzi seniormi. Naopak najmenej komplikácií je u najmladších detí od 0 do 5 rokov.