Mestskú hromadnú dopravu v Banskej Bystrici čakajú v krátkom čase ďalšie výraznejšie zmeny. Dopravcovia SAD Zvolen a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, ktorí linky MHD prevádzkujú, informovali o viacerých najmä optimalizačných úpravách cestovných poriadkov.

Upravené cestovné poriadky vstúpia do platnosti od nedele, 9. januára a platné majú byť do 10. decembra 2022.

„K redukcii došlo najmä na autobusových spojoch, ktoré sú súbežné s trolejbusovými, resp. prímestskými. Ďalej na spojoch, ktoré po sebe nasledovali v krátkych intervaloch a neboli využívané. U niektorých, najmä víkendových spojov, bola zrušená konečná zastávka na parkovisku Mičinská, resp. bola vynechaná zachádzka zo železničnej stanice na autobusovú,“ priblížila Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ v Banskej Bystrici.

Zmeny sa budú týkať trolejbusových liniek 2, 6 a 8, na ktorých dôjde k zrušeniu niekoľkých popoludňajších a večerných spojov. Najmä linka číslo 8 nebude jazdiť do desiatej večer, ako tomu bolo doteraz, ale posledné spoje budú odchádzať okolo šiestej podvečer. Podrobnosti sú zverejnené v dokumente na webe DPM BB.

Hneď 16-tich liniek autobusov MHD v Banskej Bystrici sa optimalizačné zmeny dotknú rovnako.

Linka číslo 20 nebude na veľkej časti spojov obsluhovať zastávku Parkovisko Mičinská a upravujú sa tiež jazdné doby. Na linkách číslo 28 a 29 sa ruší zastávka Parkovisko Mičinská.

Na linke číslo 21 sa musia cestujúci pripraviť na rozličnú premávku jednotlivých spojov, pričom nie každé spojenie bude premávať na celej dĺžke trasy linky. Dotkne sa to najmä obslužnosti Rakytoviec, kde sa miestnym oplatí využívať i prechádzajúce prímestské autobusy. Úpravy jazdných dôb sa dotknú aj linky číslo 22. Naopak na linke číslo 23 dôjde k zrušeniu časti spojov.

Linka číslo 24 bude po novom zastavovať už aj na zastávke „Švermova, ESC“ a všetky spoje aj na zastávke „Mládežnícka, otočka“. Na linke číslo 25 z spájajúcej Rooseveltovu nemocnicu so Starohorskou ulicou dochádza k viacerým časovým posunom a úpravám jazdných dôb.

Niektoré spoje linky 33 budú po novom zachádzať do priemyselného parku Šalková, s čím súvisí zrušenie niekoľkých spojov na linke 41. Zároveň bola na trase linky 33 doplnená zastávka „Švermova, ESC“ a „THK, otočka“ pre všetky spoje.

Na linke číslo 34 do Podlavíc došlo síce ku zrušeniu piatich doterajších spojení, avšak pridaniu rovnakého počtu spojení v nových časoch.

Úpravy obsluhovaných zastávok či zmeny jazdných dôb sa týkajú aj linky 43 a 80. Na linke číslo 90 sa na väčšine spojov ruší zastávka „Iliaš pri moste“. Linka číslo 97 už nebude obsluhovať zastávku Autobusová stanica, upravujú sa časy odchodov niektorých spojení a pri ďalších dochádza k ich zrušeniu. Na linke 100 sa posledný podvečerný spoj z Bellušovej predlžuje po Železničnú stanicu.

Podrobnosti sú zverejnené v dokumente na webe SAD Zvolen.