Tolerancia, rešpektovanie ľudských práv, rozmanitosť, život v demokracii. Týmto a mnohým ďalším témam sa venuje vzdelávací program pre základné a stredné školy – Školy za demokraciu, ktorý vznikol pred piatimi rokmi na pôde banskobystrickej Občianskej platformy Nie v našom meste.

Dôležitou úlohou programu Školy za demokraciu je pripomínať novej generácii aj neslávne momenty a hrôzy našej nedávnej histórie, ktoré sa často diali v historických centrách našich miest, v domoch, popri ktorých dennodenne prechádzame, a stali sa naším židovským, rómskym či inak „odlišným“ susedom.

Žiaci a žiačky banskobystrických škôl sa nedávno v rámci projektu Školy za demokraciu vybrali na spomienkovú prechádzku po stopách Stolpersteine v uliciach Banskej Bystrice aj  Banskej Štiavnice.  Stolpersteine, po slovensky tiež kamene zmiznutých – doslova „kamene, o ktoré treba zakopnúť“, sú dlažobné kocky s mosadzným povrchom, vsadené do chodníka pred domami obetí holokaustu a nacistického režimu, s ich menami a dôležitými životnými dátumami.

Projekt Stolpersteine, iniciovaný nemeckým umelcom Gunterom Demnigom v roku 1992, si kladie za cieľ pripomenúť si jednotlivcov presne na poslednom mieste pobytu, alebo niekedy aj práce, ktoré si človek slobodne vybral predtým, ako sa stal obeťou nacistického teroru, eutanázie, deportácie do koncentračného alebo vyhladzovacieho tábora, alebo unikol prenasledovaniu emigráciou či samovraždou. K decembru 2019 bolo položených 75 000 dlažobných kociek v 22 krajinách sveta, čím sa projekt Stolpersteine ​​stal najväčším decentralizovaným pamätníkom na svete.

Názov projektu Stolpersteine ​​poukazuje na antisemitské príslovie v nacistickom Nemecku. Keď sa náhodou zakoplo o vyčnievajúci kameň, zvyklo sa povedať: „Tu musí byť pochovaný Žid“…