Pri príležitosti Svetového dňa vody, ale aj Svetového meteorologického dňa, ktorý bol 23. marca, sa v piatok uskutoční Deň otvorených dverí v Regionálnom stredisku Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Banskej Bystrici. SHMÚ podobnú akciu organizuje v piatok, ale aj v sobotu i v mnohých iných strediskách.

Svetový deň vody sme si pripomenuli 22. marca. Organizácia spojených národov (OSN) sa prostredníctvom tohto dňa snaží každý rok upriamiť pozornosť verejnosti na niektorý z problémov vody. Tohtoročnou témou je Voda pre mestá. Základom je rozumná distribúcia vody a jej kvalita. Na Slovensku to veľmi nepociťujeme, ale ľudia sa postupne sťahujú do miest, kde im čoraz častejšie chýba prístup k tomuto základnému prvku prežitia. Táto problematika sa týka hlavne ľudí, ktorí osídľujú tzv. slumy veľkých miest v rozvojových krajinách. Práve neprístupnosť ľudí v mestách k vode a základným hygienickým zariadeniam považuje OSN za jeden z najväčších problémov miest v budúcnosti. Veď takáto situácia ohrozuje zdravie a práceschopnosť obyvateľstva.

Aj s touto témou oboznámia záujemcov v Regionálnom stredisku SHMÚ na Zelenej 5 v Banskej Bystrici (Fončorda, len pár sto metrov od konečnej zástavky liniek MHD číslo 7 a 26 – Internátna otočka) v piatok, 25. marca od deviatej do šestnástej. Odborníci tiež návštevníkom priblížia činnosť na pracovisku a prevedú ich klimatologickou staničkou v areáli strediska. Záujemcom predvedú i používané meracie prístroje spojené s výkladom z oblasti hydrológie, klimatológie a monitorovania kvality vody a ovzdušia. Pripravené sú tiež tematické filmy napr. o povodniach, klimatických zmenách či významných vodných zdrojoch. A čo je najdôležitejšie, Vaši sprievodcovia po pracovisku Vám určite odpovedia na akékoľvek zvedavé otázky. Podobné akcie sa konajú aj v iných strediskách, meteorologických staniciach, observatóriách a letiskách nielen v piatok, ale aj v sobotu.